Yunus Peygamberin Duası ve Fazileti

0
(0)

Yunus Peygamber’in duası ve faziletine dair bilgilerin yer aldığı makalemizde, okuyucularımıza Yunus aleyhisselam’ın duasının anlamı, okunma sayısı, duasının kabul olma şartları gibi detaylar da sunuluyor.

Yunus Peygamber’in duası, tıpkı diğer peygamberlerimizin duaları gibi önemli bir duasıdır. Duanın anlamını ve okunma sayısını bilmek, dualarımızın kabul olması için önemlidir. Makalede ayrıca, dua okurken dikkat edilmesi gereken şartlar da yer almaktadır.

Yunus Peygamberin Duası Hakkında Hadisler ve Faziletleri

Yunus Peygamberin Duası ve Fazileti
Yunus Peygamberin Duası ve Fazileti

“Zinnûn’un (Hz. Yunus Peygamber) balık karnında bulunduğu sürece duası şu idi: Okunuşu: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.” [1]Tirmizi – Hakim: Sad bin Ebi Vakkas’tan Anlamı: Senden başka hak mabud yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zâlimlerdenim.»

Bu Duayı Okuyan Mutlaka Sıkıntı ve Kederden Kurtulur

Müslüman bir adam herhangi (meşru) bir işinde bununla dua edecek olursa mutlaka Allah onun bu duasını kabul buyurur: “Ben öyle bir söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir kimse onu söyleyecek olursa mutlaka o sıkıntı ve kederden kurtulur. O söz, kardeşim Yunus’un sözüdür. Karanlıklar içinde şöyle sesleniyordu: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. [2]İbni Sinni

Yunus Peygamberin Balığın Karnında Ettiği Dua

Yine aynı konu hakkında Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: “Balığın karnında bulunurken Zinnûn’un yaptığı duâ şu idi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin… Hadisin son kısmında şu cümleler yer alıyor: Herhangi bir Müslüman bir şey hakkında bu duâyı yapacak olursa, mutlaka Allah onun duâsını kabul buyurur. [3]İmam Ahmet Bin Hanbel, Tirmizi, Nesai, Hakim, Beyhaki, Sad’den

Bu Zikirle Yapılan Dua Mutlaka Kabul Edilir

Said bin Mâlik (r.a.), Peygamber’den (s.a.v.) şunu işittiğini rivâyet etmiştir: Azîz ve Celil Allah’ın ismi (öyle bir
isimdir ki) onunla duâ edilirse, Allah kabul eder. Onunla bir şey istenilirse Allah verir. O isim, Yunus bin Mettâ’nın yaptığı duâdır.Bunun üzerine Hz. Sa’d diyor ki; sordum: – Ey Allah’ın Resûlü! Bu dua Yunus bin Mettâ’ya mı hastır, yoksa Müslüman cemaati de bundan yararlanabilir mi?- Bu, Yunus bin Mettâ için özel mânada, Müslümanlar için genel mânada bir duâdır. Müslümanlar bununla duâ ettiklerinde menfaat görürler buyurdular ve sonra ilâve ettiler: AIlah’ın şu beyânını işitmedin mi?: O, karanlıklar içinde seslendi La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Biz onun bu duasını kabul buyurduk da onu gam ve kederden kurtardık. Ve işte böylece müminleri de kurtarırız. Bu, o dua ile halini arz edenlere Allah’ın bir şartıdır (kabul buyuracağına dair) buyurdular.

Şifa ve Hastalıktan Kurtulmak İçin

Diğer bir rivâyette buyuruluyor ki: Herhangi bir hasta bu duâ ile duâda bulunacak olur da bununla 40 defa halini arz ederse, mutlaka kendisine şehit sevabı verilir. Hastalıktan kurtulacak olursa günahları da bağışlanmış olur.

Peygamberimiz Yunus Peygamberin Duasını Tavsiye Etti

Bazı salihlerden yapılan rivâyete göre, salih bir kişi Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’i rüayasında görmüş. Bunu fırsat bularak sormuş:
– Ya Resûlâllah! Benim Allah’ıma karşı bir hacetim var. Ne ile ona ulaşabilirim?
Rahmet peygamberi ona şu cevabı vermiş:
– Kimin Allah’a bir hâceti varsa secde etsin ve secdesinde kırk defa parmağıyla da işaret etmek suretiyle “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” zikrini söylesin. Duası herhalde kabul olunur. (El Dürrün Nazim)

Yunus Peygamberin Zikri / Duası Nasıl Okunmalı

Başka bir hadis-i şerifte de: Bir şey hakkında muztar kalan kimse abdest alsın. Abdestini güzelleştirsin. 2 rekat namaz kılıp selâm versin ve namazdan sonra secde ederek şunu söylesin: “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin”. Ve bunu 40 defa tekrarlasın da isteğini arz etsin. Nerede ve ne vakit arzu ederse Allah onun duasını ona göre kabul buyurur. Ancak bunu gece yarısı yapmak daha iyidir, daha güzeldir.

Her Türlü Gam ve Kedere Şifa

El-Hâfız’dan yapılan rivâyette, el-Hâfız (rahmetullahi aieyh) diyor ki: Bir hükümdarın arşivinde muhafaza içinde üstü mühürlü bir belgeye rastladım. Mührü açtım, belgenin tam üzerinde şu yazıyı gördüm: Bu her türlü gam ve kedere karşı şifadır. Bismillâhi’r- rahmâni’r- rahîm.. deyip kişi geceleyin kalkar, abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırıp şu duayı yapar:

Allah’ım! Şüphesiz ki Zinnûn senin kulun ve peygamberin idi. Kendisine dokunan bir zarar ve sıkıntıdan dolayı sana dua etti ve balığın karnından şöyle seslendi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Sen de ona şu cevabı lûtfettin: Onun duasını kabul ettik ve onu gam ve kederden kurtardık. İşte böylece müminleri de kurtarırız…

Şüphesiz ki ben de senin kulunum ve cariyen (falan kadının) oğluyum, nasiyem (dizginim) senin elinde bulunuyor. Bana dokunan bir kötülük, bir zarardan dolayı sana dua ediyorum. Derdimi sana arz ediyorum ve Yunus’un (a.s.) dediğini diyorum: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin… Duamı kabul buyur, Yunus’un (a.s.) duasını kabul buyurduğun gibi.. Onu gam ve kederden kurtardığın gibi beni de kurtar. Çünkü senin her şeye gücün yeter ve verdiğin sözden de asla caymazsın.

Görevinden Azledilenlerin Okuması Tavsiye Edilmiştir

Ben fakir derim ki: Nakşî tarikatından bazı şeyhler şu âyetin hassasını bana öğrettiler: Zinnûn hakkında söylediğimizi de an. O, öfkelenerek giderken, kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonunda karanlıklar içinde: “Senden başka ilâh yoktur. Sen münezzehsin, doğrusu ben haksızlık edenlerdenim» diye
seslenmişti. Biz de ona cevap verip, onun üzüntüden kurtarmıştık. İnananları işte böyle kurtarırız.” [4]Enbiya: 87

Ve bana dediler ki: «Bir şey hususunda sıkıntıya düşen, onu elde etmekten aciz kalan veya onu def edemeyen veya bulunduğu makamdan azledilmiş olup tekrar o makama dönmek isteyen kimse belirtilen ayeti 41 defa tastamam okusun. Bu sayıyı ne artırsın, ne de eksik tutsun. Ara yere de dünya sözü sokmasın. Ancak bunu her sabah namazından sonra 40 gün okumaya devam etsin. Hiçbir günü kaçırmamaya dikkat etsin. 40 gün dolunca durumun ne olduğuna baksın. Nasıl olduğuna dikkat etsin. Şeyhler bu hususta bana icazet verdiler ve ilâve ettiler: Bu ayet belirtilen hususların gerçekleşmesinde bir çok defalar tecrübe edilmiştir. Bunu yazmak isteyen herkese benden de izin vardır. Tam bir itikatla buna devam etsin!.

Günde 1000 Defa Okuyana İstediği Makam Verilir

Havâss ehlinden bazısı diyor ki: Kim, Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn’i her gün 1.000 defa okuyup arzu ettiği makam ire mertebeyi talep ederse mutlaka ona erişir, Allah onun rızkını genişletir, gam ve kederini giderir, bir nice hayırların kapısını ona açar, onu şeytanların ve zalim hükümdarların şerrinden korur. Allah dostlarının yanında sevgili, düşmanları yanında da heybetli olur. Çünkü bunu (bilerek ve sebeplere tevessül ederek) okuyan kimse kendi kusurlarını bilir.

Bilmiş ol ki Cenab-ı Allah, bunu okumaya devam edene kurtuluş vaat etmiş ve bu vaadini şu ayetiyle beyan buyurmuştur: “İnananları işte böyle kurtarırız.” Aziz kardeşim! Allah bizi ve sizi bu ayetin esrarını anlamaya muvaffak eylesin. Kurtuluş ile onun yapmış olduğu vaat sana yeter.. Allah seni basiret nuruyla nurlandırsın.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1Tirmizi – Hakim: Sad bin Ebi Vakkas’tan
2İbni Sinni
3İmam Ahmet Bin Hanbel, Tirmizi, Nesai, Hakim, Beyhaki, Sad’den
4Enbiya: 87
Keşfet

Paranormal Haber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin