Yunus Aleyhisselam’ın Duası

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: Yunus’un balığın karnındaki duası “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” şeklinde idi.

Yunus Peygamber’in (Aleyhisselam) Tesirli Duası

Çok tesirli ve milyonlarca Müslüman tarafından denenmiş, muvaffakiyete varılmış olan bir ayeti kerime; son derece çabuk tesir eden, selamete erdiren bir inayet-i ilahidir.

Herhangi bir hacet ve ricası olan kimse Cenabı Hakk’ın mutlak kabul buyuracağını vaad buyurduğu ve Hazreti Yunus’un duası olan aşağıdaki mübarek duayı okumaya devam etmelidir.:

Yunus Peygamberin Duası
Yunus Peygamber’in Duası

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimin.

Bu Duanın Hangi Hallerde Okunması Faydalıdır

“Senden başka ilah, yoktur. Sen her noksan sıfattan münezzehsin. Ben nefsime zulüm etmişlerdenim.” (Enbiya suresi, ayet: 87) manasına gelen bu ayet-i kerimeyi vird edinen, giderken gelirken, yatarken, gezerken, her nerede olursa olsun okuyan kimse en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi, manevi her türlü sıkıntıdan kurtulur.

Hasta ise iyileşir. Maddi ihtiyaçlardan vareste kalacak sebepler yüz gösterir. Her nereye teveccüh etse hüsn-ü kabul görür. İşleri düzene girer. Ticareti artar. Düşmanları dost olur. Sözü dinlenir.

Bu ayeti kerimeden sonra gelen ayette:

Enbiya Suresi; Ayet 88
Enbiya Suresi; Ayet 88

“Festecebnâ lehü ve necceynâhu minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minin.”

Diye kabul-i vaad buyuran Cenabı Allah, vaadinden asla dönmeyen zattır.

Bu ayeti kerimenin anlamı: “Onun yani Yunus’un duasını kabul ettik. Ve onu gamdan kurtardık, işte  böylece bize bu dua ile dua edenleri de gam ve dertlerinden  kurtarırız.” demektir.

Okunan duaların tesirini çabuklaştırmak için vefkini yapıp üzerinde taşımak çok faydalıdır.

“Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez zâlimîn” Duası ile İlgili Hadis

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin" Duası
La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin” Duası

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Yunus’un balığın karnındaki duası لَۤا اِلٰهَ اِلَّۤا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belaya düçar olmuş hangi Müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teala mutlaka onun duasını kabul buyurur.”

(Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170)

“Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü Teala onu muhakkak kurtarır.” (Tirmizi)

GOOGLE NEWS’te Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Düşünceni veya kendi yaşadıklarını yazmak ister misin?