Skip to content

Yasin Suresi ve Sırları

Peygamber Efendimiz: “Yasin, okunduğu şey içindir” diye buyurmuşlardır. 3 veya 7 gün, 41 kere Yasin suresi okunursa dualar nasıl kabul olur?

Yasin Suresi Okunduğu Şey İçindir

Peygamber Efendimiz: “Yasin, okunduğu şey içindir” diye buyurmuşlardır. Dinen meşru sayılan herhangi bir dilek ve muradı olan kimse, bu maksatla 3 veya 7 gün, yatsıdan sonra veya fecir zamanında 41 kere Yasin suresi okur veya okutursa çok kısa zamanda muradına erişir. Bunu bir kişi de okuyabilir, üç dört kişi de toplanarak okuyabilirler. Yasin Suresi iki tarafı kesen bir kılıçtır. Bu sure-i şerife şimdiye kadar binlerce değil milyonlarca Müslüman tarafından tecrübe edilmiş, dilek ve hacetlerine kavuşmuşlardır.

Fecir Vakti Okunan Kuran ve Yapılan Dua

Fecir zamanında yapılan dualar ve okunan Kuran ayetleri başka zamanda yapılan dua ve münacaatlardan daha çabuk tesir eder. Zira Cenabı Allah, Kuranı Kerim’de: “İnne kur’ânel fecri kâne meşhâdâ. “Fecir vaktinde okunan Kuran’ın tesiri çabuk görülür.” (İsra suresi, ayet: 78) buyurmuşlardır. Bütün bunlarla beraber bir hususu ayrıca vurgulamakta fayda var: Nail olunamayacak bir şeyi istemek, Allah’ın adetine aykırı olduğu için istenmemelidir.

Olacak şeyleri istemek, halinle uygun ricada bulunmak hem edep ve terbiye icabıdır. Hem de arzu ve talebin gerçekleşmesine vesiledir. Sonra yapılan duaların daha oturduğu yerden kalkmadan, meydana gelmesini istemek de doğru değildir. İnsan aceleci yaratılmıştır. Halbuki Cenabı Hak, hiçbir emrinin uygulanmasında acele etmez. Çünkü her şeyi yavaş yavaş, derece derece gelişmeye tabi kılmıştır. Bir tohum toprağa atılır atılmaz hemen çıkmaz.

Duam kabul olmadı, isteğim gerçekleşmedi diye küfür ve inkar yoluna sapanlar daima zarar görmüşlerdir. Cenabı Allah, kendisine açılan bir eli hiçbir zaman boş çevirmez. Fakat istenilen şey mümkündür ki isteyenin aleyhinedir. O zaman edilen duanın yerine dua edene başka taraftan bir ihsanda bulunur….

Yasin Suresinin Kalbi – Duaların Kabulü İçin

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin Suresi’dir.” Yasin Suresi’ni vird edinen bir fakir herhalde zengin olur.. Hasta ise şifa bulur. Aç ise doyar. Susuz ise kanar. Bekarsa evlenir. Kederli ise feraha çıkar. Yolcu ise selametle menzili maksuduna erişir. Mahpus okursa halas olur. Malı çalınmış kimse okursa çalınmış malına kavuşur.

Felç Hastalığına Şifa

Yasin-i Şerif in kalbi: “Selâmün kavlen min rabbin rahıym.” ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimeye felçli bir kimse adedi olan 818 kere bir bardak suya her gün okuyup üfleyerek içerse çok kısa zamanda hastalığından kurtulur. Bu ayet-i kerime kibriti ahmerdir. Yani (diğer madenleri altın yapan madde). Bu ayeti zikir edinen kimse her türlü maddi ve manevi, ruhani ve sair hastalıklardan emin olur. Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz. Düşmanları kendisine zarar veremez. Hatta iyilikleri dahi dokunur.

Ruh Hastalıklarına Şifa

Bu ayeti kerimeyi hasta olan veya ruhi bir hastalığa yakalanmış bir kimse kendisi okuyamazsa da başkası tarafından bir bardak suya 818 defa okunup üflenerek içirmek ve buna yedi gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilebilir.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.