Gökyüzündeki Yaşam Havuzu Akgöl

Akgöl, Türk mitolojisine göre; gökyüzünde, Yaşam Ağacı‘nın üzerinde yer alan ve bütün yaşamın kaynağı olduğuna inanılan sütten oluşmuş bir göldür.

Yaşam Havuzu Akgöl - Türk Mitolojisi
Yaşam Havuzu Akgöl – Türk Mitolojisi

Akgöl, gökyüzündedir. Göğün üçüncü katında bulunur. Yaşam Ağacı’nın üzerindedir. Sütten bir göl şeklindedir. Yaşamsal unsurları içinde taşır. Yeryüzüne gelecek ruhlar bu havuzun içindedir. Kübey Hanım bu gölden meşin kırbalarla getirdiği sütü doğacak çocukların ağzına damlatır. Bu damla çocuğun ruhunu simgeler. Süt-Ak Göl olarak da adlandırılır. Bütün hayatın kaynağı olarak kabul edilir. Nasreddin Hoca’nın gölü süt olarak düşünüp maya çalması arasında alegori kurması bu konuyla toplumsal bilinçaltı düzeyinde de olsa alakalıdır.

Süt; beyazlığı, saflığı, temizliği simgeler. Sura, Çuvaşçada beyaz demektir. Çeçen ve İnguş dillerinde ise Sura sözcüğü süt anlamına gelir. Moğolcada Sara ise Ay demektir ve bu kavramlar dilbilimsel olarak da hep birbirleriyle bağlantılıdır. Akgöl, Türk mitolojisindeki Akdeniz ile karıştırılmamalıdır. Akgöl’ün diğer Türk lehçelerindeki isimleri şunlardır: Akköl, Ağkül, Sütgölü, Sütköl, Sötköl, Setküle, Ütküğöl. [1]Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt

Google Haberler’de takip et

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt
Keşfet

Yorum Yap