Vampirler Hakkındaki Gerçekler

Kuranda Vampirler Geçer mi?

Kur’an’da kan emen canavarlarla ilgili net bir bahis geçmemektedir. Ancak bazı ayetlerde insanları şeytanın vesveselerine karşı uyarırken, şeytanın insana kötülük yapabileceği belirtilmektedir. Örneğin Bakara suresi 168. ayetinde “Ey insanlar, yeryüzünde olanların temiz ve güzel olanlarından yiyin, şeytanın adımlarına uymayın, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” denmektedir.

Yine Nahl suresi 98-100. ayetlerinde ise “İşte bu, Allah’ın rahmetidir. Onunla sevindirir dilediği kullarını. De ki: “İşte benimle beraber, Allah’a kulluk edin.” De ki: “Size Allah’ın emirlerine uymanızı öğütleyen ve sizi şeytanın çirkin işlerinden alıkoyan Kur’an’a uyarım.” Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.” ifadeleri yer almaktadır. Bu ayetlerde belirtilen şeytanın insana kötülük yapabileceği şeklindeki uyarı, bazı inanışlarda vampirlerle ilişkilendirilmiştir. Ancak Kur’an’da net bir şekilde vampirlerle ilgili bir bahis yer almamaktadır.

Kan emen varlıkların mitolojik ve folklorik hikayeleri dünya genelinde birçok kültürde yer almaktadır. Bu hikayelerdeki varlıklar vampir olarak adlandırılmayabilir veya farklı isimlerle anılabilir. Ancak birçok kültürde bu varlıkların ortak özellikleri, kan veya yaşam gücü emerek insanları hasta veya ölü bırakmalarıdır. Örneğin, Balkanlarda ve Slav kültüründe “vampir”, İngilizce konuşan ülkelerde “vampire”, Türk kültüründe “kâbus” veya “kırmızı süvari”, Güney Asya ve Orta Doğu kültürlerinde “ifrit”, “cin”, “sukkubus”, “alukah” gibi isimlerle anılan kan emen varlıkların hikayeleri yaygındır. Ancak bu hikayelerin Kuran’daki uyarılarla doğrudan bir ilişkisi yoktur.

Vampir Türleri

Vampir türleri farklı kültürlerde ve efsanelerde farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Bazı popüler vampir türleri şunlardır:

 1. Avrupa Vampiri: En yaygın vampir türlerinden biri olan Avrupa vampirleri, genellikle kan emici, insan avcısı ve gece avlanan canavar olarak tasvir edilir. Genellikle Avrupa efsanelerinde görülürler.
 2. Asya Vampirleri: Asya vampirleri, diğer türlerden farklı olarak, ölülerin ve hayaletlerin yıkıcı güçlerinden kaynaklanan vampir benzeri varlıkları içerir. Çin, Japon ve Filipin kültürlerinde farklı şekillerde tasvir edilirler.
 3. Kanavariçe: Kanavariçe, Romanya efsanelerinde görülen bir türdür ve insanlara, özellikle de erkeklerin kanını içtiğine inanılır. Kanavariçelerin insanları zayıflattığı ve öldürdüğü düşünülür.
 4. Dhampir: Balkan efsanelerindeki bir tür vampir, bir insan ve bir vampirin çocuğu olarak tasvir edilir. Güçlü ve hızlıdırlar ve insanları avlamak için kullanırlar.
 5. Strigoi: Romanya ve Balkanlarda yaygın olan bir tür vampir, genellikle zombi benzeri bir şekilde tasvir edilir. Strigoi, insanların kanını içer ve insanlara musallat olur.
 6. Upir: Ukrayna ve Rus efsanelerindeki bir tür vampir olarak tasvir edilir. Ölülerin gücünden kaynaklanan bir varlık olarak düşünülür ve genellikle diğer vampir türlerinden daha güçlü ve tehlikelidirler.

Bu sadece birkaç örnek olup, farklı kültürler ve efsaneler farklı vampir türleri tasvir etmiştir.

Dişi ve Erkek Vampirler

Geleneksel vampir anlatılarında, dişi ve erkek vampirler arasında bazı farklılıklar bulunabilir. Bu farklılıklar özellikle vampirin özelliklerine ve avlanma yöntemlerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı anlatılarda dişi vampirler daha zayıf ve güçsüz olarak tasvir edilirken, erkek vampirler daha güçlü ve cesur olarak betimlenir. Dişi vampirlerin genellikle daha manipülatif ve kurnaz oldukları düşünülürken, erkek vampirlerin daha doğrudan ve şiddet eğilimli olduğu öne sürülebilir. Ancak bu farklılıklar, her kültür ve anlatıda aynı şekilde görülmez ve günümüz popüler kültüründe de kadın ve erkek vampirler arasında ciddi bir farklılık bulunmaz.

Vampir Avcıları

Tarihte birçok kişi vampir avcısı olarak tanınmış olsa da, genellikle bu kişiler efsanelerde veya edebi eserlerde yer almışlardır. Gerçekte, vampirlerin var olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığından, gerçek bir vampir avcısı yoktur. Bununla birlikte, bazı insanlar kendilerini vampir avcısı olarak tanımlayabilirler ve genellikle paranormal olayları araştırırlar. Ancak bu kişilerin çoğu, gerçek bir vampirlik vakasıyla karşılaşmamışlardır ve genellikle halk arasındaki efsaneleri veya hayali vampir karakterlerini araştırmaktadırlar.

Bununla beraber tarihte birçok kişi vampir avcısı olarak tanınmıştır. Bunlardan bazıları:

 1. Montague Summers: İngiliz yazar ve papaz olan Summers, tarihte en meşhur vampir avcılarından biridir. 1929’da “The Vampire: His Kith and Kin” adlı kitabını yazarak, vampir hikayelerinin ve efsanelerinin derlemesini yapmıştır.
 2. Augustin Calmet: 18. yüzyılda yaşayan Fransız bir keşiş olan Calmet, vampirlerin varlığına inanıyordu. “Dissertations sur les Apparitions des Anges, des Démons, et des Esprits, et sur les Revenans et Vampires de Hongrie, de Boheme, de Moravie et de Silésie” adlı kitabıyla vampirler hakkında incelemeler yapmıştır.
 3. Ernst Blomberg: 1920’lerde İsveçli bir arkeolog olan Blomberg, bir vampir avcısı olarak ün kazandı. Romanya’da yaptığı araştırmalar ve incelemelerle Dracula efsanesini derinlemesine inceledi.
 4. Peter Plogojowitz: 18. yüzyılda yaşayan Sırp bir çiftçi olan Plogojowitz, vampir olarak lanetlendiği iddia edilir. Köy halkı tarafından mezardan çıkan Plogojowitz, vampir olarak ilan edilmiş ve sonrasında cesedi yakılmıştır.
 5. Abraham Van Helsing: Bram Stoker’ın Dracula romanındaki karakterlerden biri olan Van Helsing, bir vampir avcısı olarak tanınır. Romanın kahramanlarından biri olarak, Dracula’yı yenmek için savaşmıştır.

Bu isimler, tarihte vampir avcısı olarak ün kazanmış birkaç kişiden sadece birkaçıdır.

Keşfet