Roman Türünün Özellik ve Çeşitleri

0
(0)

Roman, Türkçe’de kullanılan metin türlerinden biridir. Roman, toplumların ve bireylerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün olayları geniş olarak, ayrıntılarıyla anlatan yazılardır. Roman türünün özellikleri, tarihi, çeşitleri ve örnekleri bu yazıda anlatılacaktır.

Roman Türünün Özellikleri

Roman türünün bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Romanlarda olaylar bir başlangıç, gelişme ve sonuç bölümünde işlenir. Olaylar birbirine bağlı bir zincir oluşturur. Olaylar gerçek hayata uygun veya imkansız olabilir.
 • Romanlarda kişiler çok sayıda ve çeşitlidir. Kişilerin fiziksel ve psikolojik portreleri ayrıntılı olarak çizilir. Kişilerin iç dünyaları, duygu ve düşünceleri, kişilik özellikleri ve gelişimleri romanın önemli unsurlarıdır.
 • Romanlarda yer ve zaman belirlidir. Yer ve zaman olayların gelişimini etkileyen faktörlerdir. Yer ve zaman seçimi yazarın amacına ve bakış açısına göre değişebilir. Yer ve zaman betimlemeleri romanın atmosferini oluşturur.
 • Romanlarda anlatıcı, olayları kendi bakış açısıyla yorumlar ve okuyucuya aktarır. Anlatıcı kahramanlardan biri olabileceği gibi dışarıdan da olaylara bakabilir. Anlatıcı olayları yargılayabilir, yorumlayabilir veya tarafsız kalabilir.
 • Romanlarda kullanılan dil akıcı, sade ve etkileyicidir. Uzun betimlemeler ve ayrıntılara fazla yer verilir. Olayların anlatımında öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı ve tartışmacı anlatım teknikleri kullanılır. Romanlarda diyaloglar da önemli bir yer tutar.
 • Romanlar edebi bir tür olduğu için sanat değeri taşırlar. Romanlarda tema, mesaj, sembol, imge gibi edebi unsurlar bulunur. Romanlarda tema, olayların altında yatan ana fikri ifade eder. Mesaj ise yazarın okuyucuya vermek istediği öğüt veya düşüncedir. Sembol ise somut bir nesne veya varlığın soyut bir kavramı temsil etmesidir. İmge ise duyulara hitap eden canlı ve güzel sözlerdir.
 • Romanlar okuyucuya hem eğlendirici hem de öğretici bir deneyim sunarlar. Romanlar okuyucunun hayal gücünü geliştirir, duygu ve düşüncelerini zenginleştirir, yaşam tecrübesi kazandırır.

Roman Türünün Tarihi

Roman türünün ortaya çıkışı kesin olmamakla birlikte Batı edebiyatında Rönesans dönemi ile birlikte gelişmeye başladığı kabul edilir. Batı edebiyatında bugünkü romanı hatırlatan ilk örnek İtalyan yazar Boccaccio’nun “Decameron” adlı eseridir. Modern romanın ilk örneği ise İspanyol yazar Cervantes’in yazdığı “Don Kişot”tur. Batı edebiyatında roman türünün en yetkin eserleri 19. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. Bu dönemde Fransız, İngiliz, Rus, Alman gibi yazarlar roman türünde başyapıtlar ortaya koymuşlardır.

Türk edebiyatında ise roman, Tanzimat dönemi ile birlikte yer edinmiştir. Edebiyatımızdaki ilk roman örnekleri Batı’dan yapılan çeviriler olmuştur. İlk çeviri roman 1859 yılında Fransız yazar Fenelon’dan Yusuf Kamil Paşa’nın tercüme ettiği “Telemak” adlı eserdir. Tanzimat Dönemi’ne kadar Türk edebiyatında roman türünün yerini destanlar, masallar, halk hikayeleri ve mesneviler almıştır. Roman türü Türk edebiyatına Batı kültürünün etkisi ile birlikte girmiştir. İlk yerli roman ise Şemsettin Sami’nin yazdığı “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” (Talat ve Fitnatın Aşkı) adlı eserdir. Türk romanının gelişmesinde Tanzimat dönemi sanatçıları büyük katkıda bulunmuştur. Servet-i Fünun döneminde ise roman türü daha çok psikolojik ve bireysel konulara yönelmiştir. Cumhuriyet döneminde ise roman türü daha çok toplumsal ve tarihi konulara yönelmiştir. Cumhuriyet döneminde Türk romanı çeşitli akım ve eğilimlerden etkilenmiştir.

Roman Türünün Çeşitleri

Roman türü, içerik ve biçim açısından farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Roman türünün çeşitleri şunlardır:

 • Tarihi Roman: Tarihi olayları ve kişileri kurgusal bir şekilde anlatan romanlardır. Tarihi gerçeklere bağlı kalınarak yazılır.
 • Sosyal Roman: Toplumsal konuları ve sorunları anlatan romanlardır. Toplumun yapısı, sınıfları, değerleri, çelişkileri, değişimi gibi konular işlenir.
 • Psikolojik Roman: Bireyin iç dünyasını, ruh halini, duygu ve düşüncelerini anlatan romanlardır. Kişilerin psikolojik çözümlemelerine geniş yer verilir.
 • Macera Romanı: Heyecan verici, sürükleyici, tehlikeli olayları anlatan romanlardır. Kahramanlar genellikle cesur, atak, zeki ve maceraperesttir.
 • Polisiye-Casusluk Romanı: Suç, gizem, aksiyon ve gerilim ögelerini içeren romanlardır. Suçun işlenmesi, soruşturulması ve çözülmesi süreci anlatılır. Kahramanlar genellikle polisler, dedektifler veya casuslardır.
 • Bilimkurgu Romanı: Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle oluşan hayali dünyaları ve olayları anlatan romanlardır. Gelecek zamanı, uzayı, uzaylıları, yapay zekayı, zaman yolculuğunu gibi konular işlenir.
 • Fantastik Roman: Gerçekliğin dışında kalan hayali varlıkları ve olayları anlatan romanlardır. Büyü, mitoloji, efsane, masal gibi unsurlar kullanılır.
 • Gotik Roman: Korku, gerilim ve gizem ögelerini içeren romanlardır. Karanlık atmosferlerde geçer. Doğaüstü varlıklar, lanetler, hayaletler, cinayetler gibi konular işlenir.
 • Distopya Romanı: Gelecekte olabilecek karanlık ve baskıcı bir toplumu anlatan romanlardır. Toplumun kontrol altında tutulduğu, özgürlüklerin kısıtlandığı, insanlığın kaybolduğu bir dünya tasvir edilir.
 • Ütopya Romanı: Gelecekte olabilecek ideal ve mükemmel bir toplumu anlatan romanlardır. Toplumun barışçıl, adil ve mutlu olduğu bir dünya tasvir edilir.
 • Alegorik Roman: Bir fikri veya düşünceyi sembolik bir şekilde anlatan romanlardır. Kahramanlar genellikle soyut kavramları temsil eder.
 • Epistolary Roman: Mektuplarla veya günlüklerle anlatılan romanlardır. Kahramanların birbirlerine veya kendilerine yazdıkları mektuplar veya günlükler aracılığıyla olaylar aktarılır.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet