Ağıl İyesi: Ağılın Koruyucu Ruhu

Ağıl İyesi, ağılın koruyucu ruhudur. Koyunların ve keçilerin arasında uyuduğuna inanılır. Ağıllar, çoğu zaman dağlarda kerpiçten yapılmış tek gözlü yapılardır. Ağıl İyesi bir tehlike anında çobanı ses çıkararak veya hayvanların ses çıkarmalarını sağlayarak yabani hayvanlara ve kurtlara karşı uyarır.

Eşdeğer: Agıl İyesi, Ahıl İyesi

Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü

Keşfet
  1. […] iyelerinden söz etmişti bir keresinde bana. Ağıl iyesi, ağılın koruyucu ruhuymuş. Ahırdaki hayvanları korur, hayvan şekline girip, koyun ve […]

Leave a Reply