İçeriğe geç

Tövbe Duası

Tövbe, İslam‘da yerilmiş yani kötü ve günah sayılan işleri terk edip Allah’ın razı olduğu işlere yönelme şeklinde tanımlanır.

Tövbe Duası

Tevbe, sözlükte “geri dönmek, dönüş yapmak” anlamına gelir ve “dinde yerilmiş şeyleri terk edip Allah’ın razı olduğu şeye yönelme” şeklinde tanımlanır.

Tövbe kapısı herkese açıktır. Kafire de müşriğe de fasığa da asiye de mücrime de günahkara da mümine de… Kıyamete kadar da açık kalmaya devam edecektir.

Tevbe, bir af dileme olduğundan samimi pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istenen günahın bir daha yapılmaması hususunda kesin kararlılık gerektirir. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

“…Sakın şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” (Lokmân, 33)

En Kısa Tövbe Duası

Bilinen en kısa tövbe duası ““Estağfirullah el-Azîm.”dir. “Şânı pek yüce olan Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.” anlamına gelir.

Uzun Tövbe Duası

Uzun Tövbe Duası - Tesirli Dualar
Uzun Tövbe Duası – Tesirli Dualar

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ

hüve, El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-

mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin

zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

Anlamı

Mağfiretini talep ediyorum Allah’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlam!

Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima diri ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü yüce Rabb’imin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim.

Ona yönelir ve yüce zatından bizlere tevbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim.

Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan odur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de hayatta kalmaya da yeniden dirilmeye de kendi gücü olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

Seyyidül İstiğfar Duası

Kişi “Estağfirullah” sözü ile hatasının farkında olarak, Cenabı Hak’tan tevazu duygusu içinde bağışlanmayı isterken yine Rasul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’den nakledilen “Seyyidül İstiğfârduası ile de Rabb’ine, yeniden bir kulluk sözü verir.

Seyyidül İstiğfar Duası

Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ

ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-

ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.”

Seyyidül İstiğfar Duasının Anlamı

Ey Allah’ım! Sen benim Rabb’imsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben iman ve kulluğumda gücüm yettiği kadar senin misakın üzereyim.

Ya Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana ihsan ettiğin nimetleri kabul ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da kabul ve itiraf ederim.

Ya Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları af ve mağfiret edemez. (Buhârî, Deavât, 2, 16)

Seyyidül İstiğfar Duasının Fazileti

Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Her kim bu Seyyidül İstiğfar duasısevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur.

Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.”

(Buhari, Deavat, 2, 16; Ebu Davud, Edeb, 100-101)

GOOGLE NEWS Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.