Yolculuk Duası

Yolculuğa çıkarken veya yolculuk sırasında bu duayı okuyan kimse, yolculuğu süresince her çeşit kaza ve beladan korunur.

Sefere Çıkarken Okunacak Dua

Okunacak dua şudur: Allahümme yâ selâmü yâ selâmü yâ selâmü sellimnî min cemiy’ı âfâtis seferi bihakkı ismikel azîm. Yâ selâmü bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey ’ün fil ardı ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm ve hüvel aliyyül azîm. Selâmün kavlen min rabbin rahîm.

Yolculuk Duası - Tesirli Dualar - Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua
Keşfet