Telepati Nedir Nasıl Yapılır Teknikleri

Aşağıdaki yazıda telepati nedir, telepati nasıl yapılır, telepati teknikleri nelerdir gibi soruların bazılarına cevap bulacaksınız. Ancak telepati konusu esas olarak gayet girift bir mesele olduğu için bilhassa telepati teknikleri konusunda sadece üç örnekle yetineceğiz…

Zâriyat Suresi 49. ayette buyrulur ki “Biz her şeyi çift yarattık. Belki düşünür istifade edersiniz diye.”  Cenabı Hak her şeyi çift yarattığı gibi tesirlerini de iki yönlü yaratmıştır. Nasıl ki her insanın bir dış yönü, bir de iç alemi, iç yönü vardır. Her şeyde olduğu gibi bezler de bir dışa, bir de içe salgıda bulunurlar. Keza beyin de yaptığı dış ve sinirsel vazifelerden başka gizli güçleri, özellikleri ile en uzak yerlere kadar tesir yapar ve kuvvetleri; görünen dış vazife ve kuvveti yanında denizden bir damla bile değildir. Halen Amerika’da, Rusyada, İngiltere’de, bu metafizik ilimlerle uğraşan yüz binlerce insan henüz beynin bu kudretlerini kullanmak hususunda yaptıkları çalışmaların başlangıç noktasındadırlar. Çok yakın bir gelecekte pozitif bilimlerdeki gelişmelerin yanı sıra bu manevi yolda da büyük ilerlemeler olacaktır.

Geçmiş asırlarda yaşayan Müslümanlar Kuran-ı Kerim’in bu yönünü de ihmal etmemişler ve Kuran’ın birçok harikalarını meydana çıkarmışlardır. Cenabı Hakk, Kuran-ı Kerim’de: “Yaştan ve kurudan hiçbir şey yoktur ki apaçık beyan eden Kurann’da bulunmasın.” demektedir. 

Ancak bunlardan faydalanabilmek için her maddi alanda olduğu gibi birtakım şartlar, çalışmalar, fedakarlıklar gerekmektedir. Yoksa hiçbir şey hazır pişmiş olarak kimseye sunulmuyor.

Bu yazılanlardan elbette ki herkes ayni derecede faydalanamaz. Zira medyumluk yeteneği olan kimselerin bir defada yaptıkları iş ve tesirleri medyumluk özellikleri zayıf olan kimseler ancak birçok zorluk ve çalışma neticesinde en sonunda başarabilir. Ancak ne olursa olsun çalışmakla başarılamayacak iş yoktur.  Bu itibarla telepatik etki için yazılan tertipler bir gecede yapılabilirken yedi geceye kadar uzatılmasını tavsiye ederiz ki bu; bu işlerde meleke kazanabilmek ve ruhunu alıştırmak içindir. Aşağıda vereceğimiz üç “İrsali Hatıf”örneğinin ayrı ayrı özellikleri mevcuttur. Biz burada örnek olarak insanın gizli kuvvetlerini meydana getiren beyin ışınlarının uzaklara yaptığı tesirlere yardımcı olan maneviyatı ve imanı izah maksadı ile bu kadarla yetinmeyi uygun gördük.

Telepati İle İnsanlara Etki Etme

Hayır işler için yapılır. Yedi gün oruç tutulur. Riyazet şarttır. Geceleri herkes yattıktan sonra 100 salavat, 100 istiğfar, 336 Ya Musavvir, 313 defa (Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd, arkasından 3000 kere:

Telepati ile insanlara uzaktan etki etmek için okunacak dua
Telepati ile insanlara uzaktan etki etmek için okunacak dua

Türkçe Okunuşu: Fe erselna ileyha ruhana fe temessele lehe beşerin seviyya.

… ayeti kerimesi okunur. Buna yedi gece devam edilir. Mümkün olursa etki edilmek istenen kişinin resmini önüne alarak ve ona bakarak yani bütün düşüncenizi etki etmek istediğiniz kişinin üzerinde toplayarak okumalı, mümkün olmazsa o kişiyi hayalinizde canlandırarak ve iki kaşı arasına gözlerinizi dikerek okumalısınız. Okuma esnasında güzel kokulu buhurlar yakmak faydalı olur.

Şer İşler İçin Telepati – İrsali Hatıf

Telepatinin bu tekniğinde bütün şartlar yukarıdaki ile aynıdır. Tek istisnası okunacak ayet-i kerimedir. Şer işler için gerçekleştirilecek telepati çalışması için okunacak ayet-i kerime şudur:

Şer İşler İçin Telepati Tekniği ve Okunacak Ayet
Şer İşler İçin Telepati Tekniği ve Okunacak Ayet

Türkçe Okunuşu: Elem terk esna erselneş şeyatıyne alel kafirine teüzzühüm ezza.

Zalimden Hakkını Alabilmek İçin Telepati Tekniği

Gücünün yetmediği ve hakkını sana teslim etmeyen zalim bir şahıstan hakkını alabilmek için öncelikle yedi gün oruç tutulur. Geceleri el ayak çekildikten sonra 1.000’er kere:

Zalimden Hakkını Alabilmek İçin Telepati Tekniği ve Okunacak Ayet
Zalimden Hakkını Alabilmek İçin Telepati Tekniği ve Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamühu ya müzille külli cebbarin anidin bi izzetihi ve ıhtikamih.

Bu dua okunurken her 100 kerede 1:

Zalimden Hakkını Alabilmek İçin Telepati Tekniği ve Okunacak Dua
Zalimden Hakkını Alabilmek İçin Telepati Tekniği ve Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Ecib ya bariu ve ersil a’vaneke ila fülanibni fülanete ev fülanete binti fülanete bi hakkı şeryavübin alşekumin denir.

Okuma sırasında cavi tütsü edilir.

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Düşünceni veya kendi yaşadıklarını yazmak ister misin?