Tek Kollu Tek Bacaklı Tek Gözlü Canavar: Abası

Abası, Türk mitolojisinin en ilginç kötücül yaratıklarından biridir. Yeraltında yaşar, insanları kaçırır, tek kollu, tek bacaklı ve tek gözlü bir yaratıktır. 

Abası Ne Demek

Abası bir kötü ruhtur. Yeraltında yaşayan, insanları kaçırabilen, tek kollu, tek bacaklı, tek gözlü varlıklara verilen  isimdir. Aynı kelime farklı Türk lehçelerinde “Abahı”, “Abazı”, “Abakı” gibi şekillerde de ifade edilmektedir.

Abasıların İlginç Özellikleri

Tek Kollu Tek Bacaklı Tek Gözlü Canavar Abası - Türk Mitolojisi
Tek Kollu Tek Bacaklı Tek Gözlü Canavar Abası

Abası, ateşten yaratılmıştır. Yeraltında (bir anlamda Cehennem’de) yaşadıklarına inanılır. İnsanlara zarar verirler. Genellikle; tek ayaklı (veya ayaksız), tek gözlü ve kel olarak tasvir edilirler. Leş yiyerek beslenirler. Zararlı ve iğrenç görünümlü hangi canlı varsa, onların bu durumda olmasına Abasılar sebebiyet vermiştir.

İnsanları yoldan çıkartırlar, kötü işler yaptırırlar ve bazı kimseleri de delirtirler. İnsan ruhunu kaçırabilirler. Görünmezdirler. Onları yalnızca şamanlar görebilirler. Yeryüzünden yeraltına gelenleri de kendileri göremezler (mesela şamanları). Arka arkaya sıra halinde yürürler ve yeryüzüne çıktıklarında görünmez olurlar.

İnsanoğlunu genelde yalnızken veya korumasız, çaresiz, sayrı (hasta) oldukları ve sıkıntılı zamanlarda yakalarlar. Abasılara dahil olan daha başka pek çok çeşit kötü ruhun insanoğluna zarar verdiğine inanılır. Bunların verebileceği zararlar da değişik seviyelerdedir.

Türk halk kültüründe bostanlara dikilen korkuluklara da “Abakı” adı verilir ve korkutucu olması itibariyle bu sözcükle doğrudan bağlantılıdır. Abakı (bahçe korkuluğu) aslında daha önceki dönemlerde kötü ruhlardan korunmak için evlere ve bahçelere dikilen heykellerin, ongunların (totemlerin) veya simgesel direklerin dönüşmesiyle ortaya çıkmışlardır. Tatarlar bostan korkuluklarının gece canlanıp gezdiğini söylerler.

Abası Çeşitleri

Abasıların iki türü vardır:

Çak: Şeytan

Çor: Cin.

Abası Kelimesinin Kökeni ve Anlamı

Bu sözcük Türkçe’de kaçıran veya doyumsuz anlamlarında kullanılmaktadır. Aparmak (kaçırmak, alıp götürmek) anlamını içerir. Türkçe’de Apazlamak sözcüğü avuçlamak anlamına geldiği gibi rüzgarla gitmek de demektir. Abı sözcüğü de can, ruh gibi anlamlara gelir. Köken olarak Av kelimesi ile de bağlantılıdır. Anadolu’da Abaza kelimesi argoda cinsel doyumsuzluğu veya cinsel açlığı olan kişiyi ifade eder. [1]Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü

Mitoloji

GOOGLE NEWS’te Abone Ol & Takip Et

References

References
1 Kaynak: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü
Keşfet

Leave a Reply