Skip to content

şeytan

Farklı Kültürlerde Şeytan

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlerde Şeytan: Eski Mısır’da, Eski İran ve Zerdüştlük’te, Hristiyanlık ve Musevilik’te, Kuran ve İslam’a Göre, Satanizme Göre…

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlere Göre Şeytan