Skip to content

nazar

Çocukları Nazardan Korumak İçin

Kem gözlü olduğu düşünülen biri gördükten sonra çocuk yıkanır.
Çocuk kasten kirli gezdirilir. (Benzer şekilde Hindistan’ın bazı bölgelerinde nazar değmesin diye çocuğun yüzü altı aydan önce yıkanmaz.)

nazar dan korunmak için