İçeriğe geç

İnanışlar

Ölüm Alametleri - Bir evin çatısında baykuş öterse o evden cenaze çıkar

Ölüm Alametleri

Ölüm alameti / habercisi sayılan durumlar ve bunlara bağlı olarak gelebilecek ölümden kaçınmak için gerçekleştirilen uygulamalar. Ölüm korkusunun baskısı altında tedirgin olan halk düşüncesi, çoğu kez çevresinde olup biten bazı hadiseleri, bazı eşyaların duruş şekillerini,… Daha fazlasını oku »Ölüm Alametleri

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlere Göre Şeytan

Farklı Kültürlerde Şeytan

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlerde Şeytan: Eski Mısır’da, Eski İran ve Zerdüştlük’te, Hristiyanlık ve Musevilik’te, Kuran ve İslam’a Göre, Satanizme Göre…

ölenin arkasından ölünün arkasından

Ölünün Arkasından Yapılanlar

Mezar kazılıp da cenaze henüz gelmemiş olusa mezarın için cin ve şeytan girmesin  diye kazma ve kürek, çaprazlama şekilde mezarın üstüne konur. Ölünün eline çuvaldız konur…

nazar dan korunmak için

Çocukları Nazardan Korumak İçin

Kem gözlü olduğu düşünülen biri gördükten sonra çocuk yıkanır.
Çocuk kasten kirli gezdirilir. (Benzer şekilde Hindistan’ın bazı bölgelerinde nazar değmesin diye çocuğun yüzü altı aydan önce yıkanmaz.)

doğacak çocuk kız mı erkek mi olacak

Doğacak Çocuğun Kız mı Erkek mi Olacağını Anlama

Pişmiş yumurta ortadan ikiye ayrılır. Çukur olursa kız, dolgun olursa erkek doğar. Saç üstünde şap eritilir. Şapın şekli sivri olursa, doğacak çocuk oğlan, yuvarlak olursa kızdır. Tandıra hamur vurulur; ekmek siğrerse  yani sertleşirse doğacak çocuk erkek, yarılırsa kız olur.

kısırlıktan kurtulmak hamile kalmak çocuk gebe

Kısırlıktan Kurtulma Yolları

Anadolu halk inançlarında çocuk isteyip de bir türlü çocuk sahibi olamayan kadın ve erkeklerin, kısırlıktan kurtulmak amacıyla uyguladığı birbirinden ilginç yöntem ve uygulamalar…