Connect with us

Gizli İlimler

Suyu Yok Etmek İçin Tılsım

Suyu yok etmek yani bir yerdeki su kaynağını kurutmak için yapılan tılsımın hazırlanışı. Yazılması gereken esma ve ayetler.

Suyu yok etmek yani bir yerdeki su kaynağını kurutmak için tılsım şu şekilde yapılır… Cumartesi günü birinci saat olan Zühal saatinde aşağıdaki Berhetiyye esmaları ve ayeti kerime, siyah bir kurşun levha üzerine nakşedilir.

Bu levha, karanfil ile buhurlandıktan sonra, siyah yün iplik ile bir kuyuya sarkıtılırsa o kuyunun suyu çekilir ve yok olur.

Kurşun levha üzerine yazılması gereken Berhetiye esmaları ve ayet ise şu şekildedir:

Su yok etmek, bir su kaynağını kurutmak için yazılması gereken Berhetiyye esmaları ve ayet.

Mezcelin, Bezcelin, Terkabin, Berheşin, Ğalmeşin, Huturin. Ve inne ala zehabin bihi lekadirun.

İsimlerden sonra yazılan kısım Müminun suresi, 13. ayeti kerimeden müteşekkildir. Bu ayetin manası ise şudur:

“Kuşkusuz biz, onu gidermeye de gücü yetenleriz.”

Gizli İlimler

Facebook Grubu

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Kendi Hikayeni Paylaş