Skip to content

Şifa Duası

Şifa Duası – Hastalıklara şifa olması niyetiyle okunan kısa ama tesirli dua.

Çok Tesirli Şifa Duası

Şifa Duası - Tesirli Dualar
Şifa Duası – Tesirli Dualar

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Bismilahi erkîke allahû yeşfike ezhibil be’se rabbil rabben’nasi veşfi enteş-şafi la şifae illa şifaûke şifaen la yuğadiru sekamen âmine birahmetike ya erhamerrahimin. Min kûlli şey’in yu’zike ve min kulli âynin ve hasidin allahû yeşfike.»

Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Allah’ın ismiyle sana okurum. Allah sana şifâ versin. Ey insanların Rabbi, bunun ıstırabını giderip şifâ ver. Şifâyı veren ancak Sen’sin. Senin şifândan başka şifâ yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifâ ihsân eyle! Âmîn. Rahmetinle ihsân eyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Ezâ veren her şeyden, bütün zararlı gözlerden ve hasetçilerden Allah Teâlâ sana şifâ versin.

1 thought on “Şifa Duası”

  1. Pingback: Yağmur Suyuna Okunan Şifa Duaları – Paranormal Haber

Comments are closed.

Paranormal Haber