Skip to content

Peygamberlerin Şeytanla Konuşmaları

Hazreti Muhammed (s.a.v.) ve Hazreti Nuh‘un (a.s.) Şeytan ile yaptıkları konuşmalar. Şeytan ile dünya ehli arasındaki ticarete dair bir mesel.

Hazreti Muhammed’in (s.a.v) Şeytan ile Konuşması

Dini Hikayeİbni Abbas (r.a.) anlatıyor:

Hz. Peygamber (s.a.) bir gün Mescidi Nebi’den dışarı çıkarken kapıda şeytanla karşılaştı. Hz. Peygamber sordu: “Seni buraya getiren sebep nedir?” 

Şeytan: “Beni buraya Allah gönderdi.” dedi.

Efendimiz: “Niçin?” diye sorunca şu karşılığı verdi: “İstediğin soruyu bana sorman için.”

İbni Abbas’ın rivayetine göre Rasulullah (s.a.)’ın ilk sorduğu şey namazla ilgili oldu:

“Ey melunn, ümmetimi cemaatle namazdan niye men ediyorsun?”

Şeytan şöyle cevap verdi: “Ya Muhammed (s.a.v.) ümmetin cemaatle namaz için evlerinden çıktığında beni sanki ateşli bir humma tutuyor ve onlar camiden dağılmadıkça bu hastalığım geçmiyor.

“Peki ümmetimi ilim ve dua ile meşgul olmaktan niye alıkoyuyorsun?”

“Çünkü onlar duaya başlayınca, bitirinceye kadar sanki gözlerim kör, kulaklarım sağır oluyor.”

“Ümmetimi Kuran okumaktan niye alıkoyuyorsun?”

“Çünkü onlar Kuran okuduklarında ben kurşunun ateşte erimesi gibi eriyorum.”

“Ümmetimi cihattan niye alıkoyuyorsun?”

“Onlar cihat için evlerinden çıkınca, dönünceye kadar adeta benim iki ayağım bağlanıyor. Hac için çıktıklarında da sanki zincire vuruluyorum. Sadaka verecekleri zaman da adeta başımın üzerine bir testere konularak bir tahta gibi başım parçalanıyor.”

(Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 537)

Hazreti Nuh’un (a.s.) Şeytan ile Konuşması

Vehb ibni Münebbih der ki:

Nuh (a.s.) gemiden çıkınca İblis onun yanına geldi ve Nuh (a.s.) sordu:

“Ey Allah’ın düşmanı, kendilerini sapıtıp helake düşürmede sana ve askerlerine en çok yardımcı olan, insanların hangi huylarıdır?”

İblis şu karşılığı verdi: “Eğer bir insanda pintilik, hırs, haset, kibir ve acelecilik gibi huylardan biri varsa biz onu helak çukuruna yuvarlarız. Eğer bir kimsede sayılan bu kötü sıfatların hepsi toplanacak olursa böyle birine de “azgın şeytan” deriz. Çünkü bunlar, şeytanların liderlerinin özellikleridir.”

Şeytan ve Dünya Ehlinin Ticaretine Dair Bir Mesel

Bir rivayete göre; Şeytan her gün dünyayı bir ticaret metaı gibi avucuna alıp kaldırarak:

“Kim, kendisi için zarar veren fakat yarar sağlamayan; üzüntü veren fakat sevindirmeyen dünyayı benden satın alır?” diye sorar.

dünya Ehli: “Biz.” derler.

Şeytan: “Acele etmeyin, onun bazı kusurları var” der.

Dünya Ehli: “Önemli değil.” derler.

Şeytan bu sefer: “Onun fiyatı dirhem, dinar, para ve pul değildir. Onun bedeli, cennetteki yeriniz, hissenizdir.

Ben dünyayı şu dört şeye karşılık satın aldım: Allah’ın laneti, gadabı, azabı ve ondan uzak kalmak. O’nun emirlerini çiğnemek, yasakladıklarını yapmak. Bunlara karşılık da cennetteki yerimi vermiş oldum.” deyince,

Dünya Ehli: “Biz de bu şartlarla kabul ediyoruz.” derler.

Şeytan: “Dünyayı gönüllerinize yerleştirerek ebediyyen çıkarmamak suretiyle bana bu ticaretten biraz da kar vermenizi istiyorum.” der.

Dünya Ehli: “Evet, bu şartlarla alıyoruz.” deyip alırlar.

Bunun üzerine şeytan: “Bu ne kötü bir ticaret!” diye şaşkınlığını ifade eder.

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Ruhül Beyan

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.