Rüyada Ayları Görmek

Rüyada ayları görmek derken burada aylardan murad, Arabî aylardır. Bunlar da aşağıdakilerdir:

 • MUHARREM: Kişinin rüyada Muharrem ayını görmesi, sıkıntı ve belâdan halâs olmaya, hastalıktan şifa bulmaya işaret eder. Bu rüyayı gören gurbette ise, memleketine döneceğine işarettir. Günahkâr birinin Muharrem ayını rüyada görmesi, tevbe edeceğine ve hidayet üzere olacağına işaret eder. Çünkü o ayda ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem’in tevbesi kabul edilmişti.
 • SAFER: Safer ayı içinde görülen rüyalar pek hoş karşılanmaz ve hayra alâmet değildir. Üzüntü ve keder içinde yüzen bir adamın safer ayını rüyada görmesi, selâmet işaretidir. Hasta birinin aynı rüyayı görmesi, şifa ve sıhhat bulacağına işaret eder.
 • REBIÜLEVVEL: Rebîülevvel ayını rüyada görmek, sevinç ve saadete işarettir. Bu rüyayı gören kimse ticaretinde kâr eder, ferah ve sevinç içinde olur. Sıkıntıda olan birinin bu ayı rüyada görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Yine evlât bekleyen birinin bu rüyayı görmesi, salih bir erkek evlâdı olacağının alâmetidir.
 • REBIÜLAHİR: Rüyada Rebîülâhir ayını görmek düşman üzerine galip olmaya işarettir. Bu ayda görülen rüya hayra işaret eder.
 • CEMAZİYELEVVEL: Bu ayda görülen rüya, işlerin durgunluğuna işarettir, kâr ve alış veriş bu zamanda az olur. Rüyada Cemaziyel ayını görmek, yakınlarından birini kaybetmeye alâmettir.
 • CEMAZIYELAHİR: Bu ayda görülen rüya hayırlı netice verecekse, rüyanın hükmü hemen tecelli etmez ve gecikir.
 • RECEB: Receb ayı içinde görülen rüya, kuvvetli ve sahih olur; hayır ve bereket kapıları açılır ve şer hayra inkılâb eder. Rüyada Receb ayını görmek, şeref ve meziyete işaret eder. Zira kâinatın efendisinin mübarek miracı Receb ayı içinde vuku buldu.
 • ŞABAN: Rüyada Şaban ayını görmek, devlet adamlarından birinin azledileceğine işaret eder. Çünkü bu ayda her hikmetli iş bir emirle ayrılır. Sene içinde olacak hadiseler yine bu ayın 15. gecesinde hükme bağlanır.
 • RAMAZAN: Ramazan Kur’ân inen bir ay ve içinde bin aydan daha makbul olan bir gece var. Bu sebeple, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, şer ve kötülük kapıları kapanır. Ramazan ayında görülen rüyanın hükmü gecikmez. Ramazan ayını rüyada görmek, bereket, hayır, iyilik, af ve mağfirete işaret eder. Bu rüyayı gören ilim ve Kur’ân öğrenen biri ise, ilme ve Kur’ân’a nail olur. Çünkü Kur’ân-ı Kerim bu mübarek ayda nazil oldu. Rüyada Ramazan ayını gören saralı ve hasta ise, tez zamanda şifa bulur, sıkıntıda ise, sıkıntıdan kurtulur.
 • ŞEVVAL: Rüyada Şevval ayını görmek, üzüntülerden kurtulmaya, ferah ve sevince işaret eder. Zira Şevval’in ihtidasında görülen ay, bayram ve ferahlıktır. Bayramlar sevinç ve sürür günüdür.
 • ZİLKADE: Bu ay içinde görülen rüya, sefere delâlet ediyorsa, rüya sahibinin yolculuğa çıkmaması evlâdır.
 • ZİLHİCCE: Kişinin bu ayda gördüğü rüya, eğer sefere işaret ederse, hemen sefere çıkmasında bir mahzur yoktur, sefere çıksın ve işlerini genişletsin. Çünkü bu ay mübarek bir aydır ve hac mevsimidir. Ve bu ayda Bayram ve Kurban vardır. Rüyada Zilhicce ayında olduğunu veya kurban kestiğini yahut kurban bayramı namazı kıldığını görmek, borçtan kurtulmaya, nezrinin yerine gelmesine, tevbeye ve hidayete erişmeye işaret eder.

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply