Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada at görmek genellikle talih, makam, zenginlik, itibar gibi anlamlara yorulsa da bazen tüm bunların kaybına hatta ölüme bile işaret ediyor olabilir.  Rüyada at görmenin anlamı; hayvanın niteliklerine, gerçekleştirilen fiile ve mekana göre değişir. 

Atın Niteliklerine Göre Rüyanın Anlamı

Erkek

Erkek at iktidar ve güçtür.

Dişi

Şerefli bir kadına işaret eder. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evliyse ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Genç ve Cins 

Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artacağına, rızkının çoğalacağına işaret eder.

Gri 

Beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden koşmaya işaret eder.

Kızıl veya Kül Rengi

Koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek işlerin bozulacağı anlamına gelir.

Boz Renkli

Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder. 

Siyah

Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref, itibar ve mevkisi yükselir.

Alaca

Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse bu; o kişinin içki içeceği anlamına gelir. Yelesi, kuyruğu ve sair yerleri parça parça kızıl olursa, o kimsenin boş işlerle uğraşma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi çok olur. Bindiği atın yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olursa, şerefle beraber hastalığa delalet eder. Çünkü meleklerin atları böyledir. İbn-i Şirin (r.a.) yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan atı görmeyi kerih görür ve bu atın görülmesi harbe delalet eder, demiştir. Kendisi sarı, yelesi ve kuyruğu kızıl olanı, matem veya gelin için toplanmış birtakım kadınlara delalet eder.

Kır

Kır atabindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir.

Gemsiz

Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir.

Eyersiz 

Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder.

Huysuz

Huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder.

Ölü

Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. Ancak bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın ölümüne olduğunu görürse bir insanın vefatına delalet eder.

Bağlı

Rüyada bağlı bir at görülmesi; gecikmiş bir mutluluğa işaret eder. Seyyid Süleyman’a göre ahırda bağlı bir atı olduğunu görenin, itibarı artar.

Kanatlı

Rüyada çift kanatlı ata bindiğini gören kimse, yönetici olur. Eğer bu olmazsa büyük bir mülke sahip olur, bir çocuğu olur yahut kendisine itaat eden bir kadına sahip olur. 

Demir Ayaklı

Ayakları demirden olan bir ata bindiğini görse, gören kimse ölür.

Su Atı

Uyanıklık halinde görülmesi mümkün olmayan su atını görmek, yalan isteğe ve tamam olmayacak bir işe delalet eder. 

Şaşı

Atının şaşı olduğunu veya gözünde zayıflık olduğunu görse, geçimi için işlerinin karışık olduğuna delalet eder.

Fiile Göre Rüyada At Görmenin Anlamı

Ata Binmek

Şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir. Nablusi’ye göre rüyada taya bindiğini görmek, gören kişinin güzel bir çocuğu olacağına işaret eder.Silahlı olarak bir ata bindiğinizi görmeniz; yüksek bir memuriyete, başarılı ve güçlü olacağınıza dair bir müjdedir. Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler.

Ölü Ata Binmek

Ölmüş at üzerinde olduğunu gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder ve ondan halas olur.

At Koşturmak

Atı ayakları ile vurarak koştursa ve ondan ter çıksa, o kimse nefsinin isteklerine tabi olacağına ve onun teri kadar kaybedeceği malına ve işleyeceği günaha delalet eder.

Attan İnmek

Kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar. Eğer başka bir kısrağa binmek üzere mezkûr attan indiğini gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadını daha nikah eder. Bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir.

Attan Düşmek

Attan düştüğünü gören kimsenin; ya para kaybedeceğine ya da sağlığının bozulacağına yorumlanır. Seyyid Süleyman’a göre attan düştüğünü gören makamını kaybeder. 

At Tarafından Ezilmek

At tarafından ezildiğini, üzerine basıldığını ve çiğnendiğini görse memuriyetinden ve işinden çıkarılır veya zillet ve hakirlik erişir de halk, lisanları ile ona azap ederler.

At Öldürmek

Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur.

At Tarafından Isırılmak

Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür.

At Eti Yemek

At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir. Ancak Nablusi’ye göre rüyada kır renkli bir atın etinden yenilse ve rüyayı gören kişi yüksek devlet kademelerinde yönetici ise düşmanına karşı zafer kazanır. Tüccar ise menfaat ve faydaya erişir.

At Alıp Satmak

Rüyada at sattığını gören kimse ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur.

Atın Çalınması

Atın çalındığını görmeniz; işinizi kaybedeceğinize veya hasta iseniz öleceğinize yahut bir yakınınızın öleceğine işaret eder.

At Değiştirmek

Rüyanızda bir attan inip başka bir ata bindiğinizi görmeniz; eğer memur iseniz; memuriyetinizi veya işinizi değiştireceğinize delalet eder.

At Otlatmak

Bir kimse birtakım atlara malik olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur.

Uçan Süvariler

Bir kimse rüyada atlıları havada uçuyorlar ve bir şehre düşmek üzereler görse, o şehirde melikler arasında harp, fitne ve husumet meydana çıkar. 

At Boğmak

Atını suda boğduğunu yahut onun için başkası atı boğazladığını yahut atını sel götürdüğünü görse, o kimse müptela olduğu hastalığından vefat eder.

Atın Doğurması

Kısrağının doğurduğunu veya doğurma zamanının yaklaştığını görse, maişetinin düzeldiğine ve malının fazlalığına delalet eder.

Kısrak Sütü İçmek

Kısrak sütü içtiğini gören kimseyi sultan kendisine yaklaştırır ve sultandan kendisine hayır isabet eder.

Atla Konuşmak

Atın kendisiyle konuştuğunu gören, hayret edilecek bir iş yapar. 

Mekana Göre Rüyada At Görmenin Anlamı

Evler Arasında ve Mahallede

Takım atların evler arasında koşturmaları ve böylece bir yere veya bir mahalleye girmeleri, o yere isabet edecek yağmur ve sellere işaret eder.

Atın Eve Girmesi

Atın bir eve girmesi, oraya şerefli bir şahsın geleceğine işarettir.

Bir Yerden At Çıkması

Meçhul bir atın bir yerden çıktığını görmek, o yerde ölüm veya yolculuk sebebiyle büyük bir kimsenin çıkmasına delalet eder.

Uzakta

Uzakta bir at gören, ilerleyen zamanlarda bir müjde alacak demektir. Burada mesafenin uzunluğu zamana işaret etmektedir.

Ana Sayfa

Keşfet