Rüya Tabirleri Sözlüğü – A

Rüyada Allah’ı Görmek

Rivayet edilir ki mezhep imamlarından Ahmed bin Hanbel (r.a.) Allah’ı rüyada görmüş ve ona bir soru sormuş “Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?” Ona Rabbinden şu ferman erişmiş “Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır.” “Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?” “Anlayarak ve anlamayarak.”

Bu rivayete göre rüyada Allah’ı görmek mümkündür. Rivayet edilir ki: Peygamber Efendimiz sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır “Sizin birinin rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah’ını, Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.” Sahabiler “Ey Allah’ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü?” Buyurdular ki “ Sultanı görür. Sultan da Allah Teâlâ’dır!”

 • Bir kimse rüyada, Allah Teâlâ’nın kendisini mağfiret edeceğini ve Cennetine koyacağını görse, bu rüya o kişinin Allah’ın murakabesi altında olduğuna ve Rabbi’nin makamından korktuğuna işaret eder.
 • Allahu Teâlâ ile arasında bir perde olduğunu görmek, büyük günah ile tabir edilir. 
 • Bir kimsenin rüyada Allah’ın arşını görmesi, kendisi için hayra işaret eder. 
 • Ve yine Rabbi ile konuştuğunu görmesi, çok çok Kur’ân okumaya işaret eder. Çünkü Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kelâmıdır.
 • Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ’nın meshettiğini görse, bu rüya keramete işaret eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır. 
 • Bir kimse, Allahu Teâlâ’nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini görse, bu rüya o beldenin Allah’ın adaleti ile dolacağına işaret eder. Artık o beldede hayır ve bereket çok olur.
 • Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine nazar ettiğini görmek izzet ve ikbâle işaret eder.
 • Rüyada bir kimse Rabbi’nin “Bana gel!” hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına işaret eder.
 • Allahu Teâlâ’nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilâhî rahmete ereceğine işaret eder.
 • Yüce Allah’ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tabir edilir. 
 • Allahu Teâlâ’nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve hayra işaret eder.
 • Bir kimse yüce Allah’ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve mağfiret geleceğine işaret eder.
 • Rüyada kendisini Rabbi’nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine işaret eder.
 • Rüyada yüce Allah’ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek, Hacc’a gitmeye işaret eder.
 • Rüyada Allahu Teâlâ’dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişleyeceğine işaret eder.
 • Rüyada Rabbine yalvardığını, münâcât ettiğini görmek, Allah’a yakınlık ve insanlar tarafından sevilmekle tabir edilir.
 • Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani eûzübesmele) çektiğini görse, faydalı ilme ve hidayete işaret eder. Düşmanların şerrinden emin olur. Eğer hasta ise afiyet bulur.
 • Yine rüyada Allahu Teâlâ’ya sığınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten temizlenmeye ve hidayete işaret eder.
 • Rüyada Cenâb-ı Hakk’a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya işaret eder.
 • Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden, düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya işaret eder.
 • Allahu Teâlâ’yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir. İbn-i Şîrîn demiştir ki: “Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim yüce Allah’ı görürse o kişi insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.”
 • Allahu Teâlâ’yı görmek yedi şekilde tabir edilir: 1. Mağfiret, 2. Rahmet, 3. Şefkat, 4. Keramet, 5. Selâmet, 6. Tevbe 7. Tevfik…
 • Devlet yöneticilerinin Cenâb-ı Hakk’ı görmesi, izzet ve ikbâle işaret eder.. 
 • Gazilerin görmesi, şehadet mertebesi ile tabir edilir. 
 • Hapishanede olan birinin görmesi, zindandan kurtulacağına işaret eder.
 • Fakir bir adamın Rabbi’ni rüyada görmesi, zengin olacağına işaret eder.
 • Rüyada, Allah yolunda nöbet tuttuğunu görmek, taat ve ibâdete devama ve Allah’ın emirlerini yerine getirmeye, Resûl-i Ekrem’in sünnetine uymaya ve Hak’tan korkmaya işaret eder.
 • Bir kimse rüyada cihada çıktığını veya nöbet beklediğini görse, o kişinin hayır üzere olduğuna işaret eder..
 • Rüyada Allah’tan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişliğine işaret eder.
 • Allahu Teâlâ’nın kendisini tehdit ettiğini görmek, günah ile tabir edilir.

Rüyada Abraş  Görmek

Rüyada abraş görmek, hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşmaya işaret eder. Kendi yüzünün Abraş olduğunu görmek, zevcesi ile arasında tartışmaya, geçimsizliğe işaret eder… Dost ve ahbaplarından birinin Abraş olduğunu görmek ise o kişi ile dostluğun bozulacağına işarettir..

Rüyada Acem / Yabancı Görmek

Rüyada tanımadığı, yani yabancı bir adamı görmek, yeni bir arkadaşa işaret eder. Bazı kere de Acem görmek, ticaretle tabir edilir. Yine rüyasında yabancı bir adamla konuştuğunu görmek, ticaret hayatına atılmaya işaret eder..

Rüyada Acemilik

Rüyada acemice işler yaptığını görmek ve bir meseleyi bozmak, hayatta başarılı olmamakla tabir edilir.

Rüyada Acenta Görmek

Bir acentadan bilet aldığını gören kimse, sevdiği birine acı çektirir. Veya bir dostunu kaybeder..

Rüyada Acelecilik

Acele işler şeytandandır. Rüyada acelecilik ettiğini görmek iyiye işaret değildir. Acele ile iş yaptığını görmek de, pişmanlığa delâlettir. 

 • Rivayet edilmiştir ki “Dine ait bir şeyde acele ettiğini görmek iyidir. Dünyaya ait bir işte acele etmek ise bunun zıddıdır. Meselâ ere müstehak olan bir kızı evlendirmek, bu hususta acele etmek evlâdır.”
 • Kirmani demiştir ki “Rüyasında acele etmeyip itidal üzere hareket ettiğini gören, selâmetle
 • amacına kavuşur
 • İbn-i Sîrîn hazretleri de: Acele, rüyada pişmanlığa işarettir, buyurmuştur.

Rüyada Acı Bakla Görmek

Rüyada acı baklanın tazesini görmek, yorgunluk ve meşakkata işaret eder. Bazı kere de amelsiz ve neticesiz ilim ile tabir edilir.

Rüyada Acıkmak

 • Rüyada aç olduğunu gören kişi günahkârdır. Derhal kendisine gelip günahlarına tevbe etmelidir.
 • Alim bir adamın rüyada acıktığını görmesi, kötü amele işarettir. 
 • Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki “Açlık rüyası dört şekilde tabir edilir: a) Hayır, b) Hırs,
 • d) Günah, c) Tamah yani uzun emel.
 • Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan olmalarına alâmettir. Ve o kişilerin milletin malına göz dikmelerine işaret eder.. 
 • Rüyada karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören kimse, hırs ve uzun emelden istifade edemez ve ömrünce hayıra eremez.
 • İlim ve irfan sahibi birinin rüyada acıkmış olduğunu görmesi, derecesinin düştüğüne işarettir..
 • Rüyada açlık, zühd ve takva ehli için oruca işaret eder. Bazan da takvaya, zikir ve şükre nailiyete işarettir.
 • Mağribî demiştir ki “Rüyada aç olduğunu görüp karnını iyi bir yemekle doyuran kimse, tevbede sebat eder.”
 • Rüyada uzun uzadıya acıktığını görmek, fakirlikten sonra nimete nailiyete işarettir. 
 • Bazı kere de açlık, kıtlığa, tecavüz etmeğe ve fakirliğe işaret eder.

Rüyada Acımak

Rüyada yetime ve fakire karşı acıdığını görmek mağfirete, kendisinin acıdığını görmek, gufrana, ilâhî rahmetin üzerine nail olduğunu görmek, nimete ve rızkın artmasına işaret eder.. Kendisini Rahîm, çok merhametli ve sevinçli halde görmek, Kur’ân-ı Kerim’i hıfza işaret eder.

Rüyada Acve Hurması Görmek

Acve Medine’de yetişen bir hurma cinsidir. Rüyada bu hurmayı görmek, temiz, pâk, helâl ve sayısız mala işaret eder. Yine bu hurmanın kurusunu görmek, hastalıktan şifaya işarettir.

Rüyada Acı Şeyler Görmek

Rüyada acı şeyler yediğini görmek, keder ve kötürümlükle tabir edilir. Rüyada acı biber yediğini görmek, biberler taze ve yeşil ise, sıhhat ve afiyete, dövülmüş halde kara veya kırmızı biber ise, fena bir haber almaya işaret eder.

Rüyada Acuze / Yaşlı Kadın Görmek

Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek, uzun ömre işaret eder. Bazı kere de dünyalığa işarettir.

Rüyada Bir Adam Görmek 

Rüyada yardıma muhtaç aç bir adam görmek, ona yardım etmeye, açın elinden yiyeceğini aldığını görmek, yardım şöyle dursun, onun aleyhinde bulunmaya işaret eder.

Rüyada Açgözlülük

Rüyada birini veya kendini aç gözlülük halinde görmek, hafif bir hastalığa işarettir.

Rüyada Açıkgöz Görmek

Rüyada açıkgöz birini görmek, sabırsızlığa işarettir. Bazı kere de hırs ve tama’ ile tabir edilir..

Rüyada Açılış Görmek

Rüyada herhangi bir yerin açılışını görmek veya orada bulunmak, ferah ve iyi günlere işaret eder…

Rüyada Açmak

Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi, rızkın kolay kazanılacağına işarettir.

Rüyada Ad / İsim

 • Kişinin rüyada isminin değiştiğini görmesi, hayra, saadet ve selâmete işarettir.
 • Güzel bir isimle kendisine hitap edildiğini görmek, izzet ve şerefe işaret eder.
 • Kör, topal, aksak ve sevimsiz bir isimle hitap edildiğini görmek, çirkin bir nam ile anılmaya işaret eder..

Rüyada Ada Görmek

 • Rüyada ada görmek, ele girecek para ile tabir edilir.
 • Adaya çıkmak, adadan bir şey almak, mirasa konmaya işarettir. 
 • Kendisi tarafından adaya bir şey götürmek ise, veraset ilâmı almaya işaret eder.
 • Rüyada bir adadan ayrıldığını görmek, malın zarara uğrayacağına işarettir.

Rüyada Adak

 • Kişinin rüyada bir şey adadığını görmesi, hayırlı bir işe önder olacağına işarettir. 
 • Adağını yerine getirdiğini görmek, yeni bir iş tutmaya işaret eder. 
 • Adak satın almak muradına ermeye işaret eder.

Rüyada Adale / Kas Görmek

Rüyada adale görmek, vücut bakımından zayıflığa işarettir ve sıhhatin bozulacağına işaret eder.

Rüyada Ada Soğanı Görmek

Ada soğanı görmek, günah ve kötülükle yâd edilen bir kimseye işaret eder. Elinde ada soğanı olduğunu görmek, kötülüklere meyletmekle tabir edilir.

Rüyada Ada Tavşanı Görmek

Rüyada ada tavşanı görmek, bahtın açıklığına işarettir.. Görülen tavşan beyaz ise, evlenmek ile tabir edilir.

Rüyada Adam Görmek

Rüyada herhangi bir adamı görmek, yeni bir arkadaş edinmeye işarettir.

Rüyada Adavet / Düşmanlık

Rüyada düşmanlık hâli görmek, dostluğa, arkadaşlığa işarettir. Bazı kere de tam tersi, kine, zulme, eziyete işaret eder.

Rüyada Aday Olmak

Kişinin kendisini rüyada herhangi bir iş için aday mevkiinde görmesi, eğer hakikaten böyle bir işde aday ise, kazanacağına işaret eder. Eğer aday değilse, hayatta muvaffakiyete işarettir..

Rüyada Hz. Adem’i Görmek

 • İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem’i kendi suretinde görmek, ilme ve fazilete işaret eder.
 • Rüyada Hazret-i Adem’e arkadaş olduğunu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu rüyayı gören zat eğer âlimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır.
 • Hazret-i Adem’i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye, bazân da neslinin çoğalmasına işaret eder.
 • Nablûsî demiştir ki “Rüyada Adem’i (a.s.) kestiğini görmek, sultana hiyanet, ana babaya ve öğretmene asi olmakla tabir edilir.
 • Bazı tâbirciler de şöyle demişlerdir: Rüyada Hazret-i Adem’i gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur. Bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.
 • Rüyada Hazret-i Adem’in rengini kaçık olarak görmek, bir yerden bir yere hicret ile tabir edilir.
 • Kendisinin Adem olduğunu veya Adem’e arkadaşlık ettiğini görmek, gören kişi eğer gerçek hayatta da bu işe ehilse yönetici olur.. 
 • Bazı kere de Hazret-i Adem’i görmek, rüya tâbircisi olmaya işaret eder.
 • Hazret-i Adem’i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, uzak bir yere yolculuğa işaret eder. Çünkü Adem Nebi, Cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmişti ve o zaman çok ağlamıştı..
 • Hazret-i Adem’i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir..
 • Hazret-i Adem’i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye işaret eder. Çünkü ilk hata işleyen Adem’di ve ilk tevbe eden de yine Adem’dir..

Rüyada Adı Batmak / İsmi Silinmek

Rüyada adının gittiğini, isminin silindiğini görmek, itibar ve rağbete işaret eder. Bazı kere de rızkın kesilmesine ve ecele işarettir.

Rüyada Adım

Rüyada bir yeri adımladığını görmek, iş hayatında mühim meselelerle karşılaşmaya işaret eder..

Rüyada Adi İskemle

 • Rüyada üzerine oturulan âdi iskemle görmek, kadına işarettir. 
 • Eğer iskemlenin üzeri güzel bir şeyle örtülü ise, hayırlı ve uğurlu kadına işaret eder..
 • İskemle üstünde iskemle görmek, yüksek mevkilere işaret eder..

Rüyada Adliye Görmek

Rüyada adliye görmek hayıra yorumlanmaz. Kendini adliye binasında görmek, bazı işlerin halli için bir ihtardır.

Rüyada Adres

Rüyada birinden adres aldığını veya birine adres verdiğini görmek, dost ve ahbapları ziyaret hususunda ihmale işaret eder..

Rüyada Afet Görmek

Rüyada tabiî âfetlere maruz kaldığını görmek, dinî vecibeleri terke ve günaha düşmeye işaret eder. Bu rüya kişiye bir ihtar da olabilir. Bundan sonra kendisine dikkat etmesi gerekir..

Rüyada Afyon / Uyuşturucu Görmek

Rüyada afyon yuttuğunu görmek, unutkanlığa delâlettir ve insanın başına büyük işler geleceğinin habercisidir.

Rüyada Ağa Görmek

Kerîm, cömert bir ağa görmek, büyük bir zat ile karşılaşmaya işaret eder.

Rüyada Ağıl / Ahır Görmek

Rüyada koyunlara mahsus ağıl görmek, memur ise, terfi etmeye işaret, evli kadın ise, efendisi ile arasının çok iyi olacağına; rüyayı gören bakire kız ise, kendisine yakında hayırlı bir kısmet çıkacağına işaret eder.

Rüyada Ağızlık Görmek

Kişinin rüyada sigara ağızlığı görmesi, mücadeleye, onunla tütün içmesi, muzaffer olmaya işaret eder.

Rüyada Af

 • Bir kimse rüyada affedildiğini görse, bu felah ve saadete işarettir.  
 • Affa uğramak, Cenâb-ı Hakk’ın mağfiretini, rızasını kazanacak bir amele işaret eder.
 • Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek, yüce Allah’ın mağfiretine nail olacak bir amele işaret eder.
 • Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir.
 • Rüyada Allahu Teâlâ ve O’nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akibete işaret eder. 
 • Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına işaret eder.
 • Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına işaret eder.
 • Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, rüya sahibinin Cenâb-ı Hak’tan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna işaret eder.
 • Cezaya müstehak olan günahkâr bir kişinin rüyada Rabbi Teâlâ tarafından isyan ve hatalarının bağışlandığını görmesi: “(Habîbim), O küfredenlere söyle ki: Eğer düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanır.” (Enfal, 38) mealindeki âyet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna işaret eder.

Rüyada Afsun / Dua Okumak Etmek Dinlemek

 • Bir kimsenin rüyada Kur’ân’dan bazı âyetlerle hasta üzerine okuduğunu görmesi, şiddetli ağrıdan ve hastalıklardan kurtulmaya, üzüntü ve kederden halâs olmaya işaret eder.
 • Sünnetin ve Kur’ân-ı Kerim’in haricinde bir şey okumak ise, yalancılığa ve riyaya işarettir. Bu rüyayı gören âlim biri ise halktan öğüt ve nasihati gizlemekle tabir edilir.
 • Rüyada üzerine Kur’ân âyeti okunmuş bir suyu içtiğini veya bir kadeh içindeki okunmuş suyu başkasına içirdiğini görmek, uzun ömürlü olmaya işaret eder.
 • Bir kimse dua ettiğini veya kendisine dua ettirdiğini görse, bu rüya bâtıl şeylere işarettir. Yapılan şey “Besmele”, yahut Kur’ân-ı Kerim’den herhangi bir âyet ile başlıyorsa iyiye alâmettir..
 • Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek, eğer o okuduğu afsunda Cenâb-ı Hakk’ı zikrederse, insanlar arasını bulan, üzüntü ve kederden halkı teselli eden, kalblerdeki kini gideren kimseye işaret eder.

Rüyada Ağaç Görmek

Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül ağacı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağacın cinsine göre rüyalar da değişik mânâları taşırlar.. 

 • Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye işaret eder. 
 • Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir. 
 • Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkı değişik çeşitli erkeklere de işaret eder. 
 • Rüyada tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir. 
 • Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeğe, ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete işaret eder.
 • Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığını görmek, bol ve geniş rızka işaret eder.
 • Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zata intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekâr ise evleneceğine işarettir.
 • İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki “Ağacın dalları kardeşlere, evlâda ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alâmettir..”
 • Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa işaret eder.
 • Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye işaret eder. Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddıdır.
 • Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tabir edilir. 
 • Ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya işaret eder.
 • Sayıları bilinen ağaçları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir.
 • Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah’ın ondan razı olmasına işaret eder. Bu rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir..
 • Cenâb-ı Hakk’ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tuba ağacına işaret eder..
 • Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka işaret eder. Ağaç görmek birçok şekilde tabir edilir:

a) Dükkanlara,

b) Berekete,

c) Hizmetçilere,

d) Bol ve geniş rızka..

 • Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nemâ halinde görmek, sevinç zevk ve safaya işaret eder.
 • Hurma Ağacı: Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım adamlardan mal isabet edeceğine işaret eder. 
 • Ceviz: Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala işarettir.
 • Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini görmek, şeref ve izzete ermeye alâmettir.
 • Sedir ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi zengin bir adama işaret eder. Sedir ağacı görmek, şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir adama işarettir.
 • Rüyada, Kur’ân-ı Kerim’de övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, kötülüklerden men edilmeğe işaret eder.
 • Rüyada hurma ağacı görmek, âlim bir kişiye veya bir çocuğa alamettir. O ağacı kestiğini görmek ise, çocuğun ölümüne işaret eder.
 • Rüyada birçok hurma ağaçlarına sahip olduğunu görmek, o hurma ağaçlarının adedince insanlara hâkim ve âmir olmakla tabir edilir. Bu rüyayı gören tüccar veya esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar. Kuru hurma ağacı görmek, münafık adama işarettir.
 • Rüyada bir hurma çekirdeğinin hurma ağacı hâline geldiğini görmek, çocuğun faziletli ve bilgili olmasına işarettir.
 • Bazı kere de hurma ağacı uzun ömre, nimete, evlâda ve safaya işaret eder. Yine Hurma ağacı şu şekilde de tabir edilir:

a) Hayırlı bir zevce b) Ev ve yer c) Geniş mülk d) Mal ve evlat e) İlim..

 • Rüyada elma ağacı görmek, hayra işaret eder. Himmetli kişilere göre de nisbetli olarak kabul edilir.
 • Şeftali: Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama işaret eder.
 • Üzüm: Üzüm ağacı görmek, şen, tatlı, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine işarettir.
 • Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama işaret eder.
 • Zeytin ağacı aldığını görmek de hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir ağaçtır. Böyle bir rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir. Rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını görmek, nimete sahip olmakla tâbir edilir. Zeytin ağacına su verdiğini görmek, işinde başarı kazanacağına işarettir.
 • Mersin Ağacı: Hasta bir adamın rüyada mersin ağacı görmesi, hastalıktan halâs olacağına işaret eder. Bazı kere de mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümid kesilmesi ile tabir edilir. Bazı tâbirciler de “Ahdini yerine getiren kimseye işaret eder” demişlerdir.
 • Rüyasında başına mersin ağacında tac giydiğini görmek, uzun ömür ile tâbir edilir. Bu rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur. Mersin ağacının koklanması da böyledir. Rüyada mersin ağacı görmek, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve huzura delâlet ettiği gibi çok mal ile de tabir edilir..
 • Limon ve Portakal: Rüyada limon ve portakal ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi birine işarettir.
 • Ağaç Çanak: Rüyada ağaç çanak görmek de hayır ve berekettir. Böyle bir rüya gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye sahip olur.
 • Ağaç Çiçeği: İnsanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaç çiçekleri de çeşit çeşittir. Rüyada gül görmek şeref sahibi bir adama işaret eder. Yasemin görmek, hasedçi ve kötü huylu bir kadın ile tabir edilir.
 • Söğüt ağacının çiçeğini görmek, sert mizaçlı, kibirli, azametli bir adama işaret eder. Söğüt ağacının kendisini görmek, faidesiz ve işe yaramayan bir kimseye işarettir. Ağaç çileği görmek, iyi ikbâle ve hastalıklardan şifaya işarettir.
 • Dağ armudu görmek, âdi ve şerefsiz kimseye işarettir. Bu ağacın üzerinde olduğunu görmek, inat, âdi ve yabancı bir adamla münasebet kurmak ile tabir edilir.
 • Abanoz ağacı görmek, sevinçli, zengin bir kadına işaret eder. Veya kalbi katı bir erkeğe işarettir.
 • Ağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlât sahibi bir kadın ile tâbir edilir. 
 • Bazı kere de mühim ve Kur’ân tilâvet eden kimseye, ilme ve amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete işaret eder.
 • Bazı tâbirciler, ağaç kavununun, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret olduğunu söylemişlerdir. 
 • Rüyada yeşil ağaç kavunu görmek, senin bereket ve bolluğuna ve rüyayı görenin bedeninin kuvvetli olmasına işaret eder. 
 • Rüyada ağaç kavununu iki parça olarak topladığını görmek, hastalıklı çocuk ile tabir edilir. 
 • Bekâr bir kadın, rüyasında bu ağaçtan başında bir tacın olduğunu görse, tanınmış bir adam ile evleneceğine işarettir. 
 • Bir erkek, rüyasında bir kadının kendisine ağaç kavununu verdiğini görse, erkek evlâdının olacağına işaret eder.
 • Yine bir kimse başkasına ağaç kavununu attığını görse, onunla arasında yakınlık ve hısımlık olma arzusuna işaret eder. 
 • Ağaç kavunu görmek, bazı kere de devlettir, eğer onu yediğini görürse, toplu mala işarettir. Rüyada ağaç kabuğu görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir kimseye işaret eder. Ağaç kabuğu soyan kimseyi görmek, ebe kadına alâmettir. Ebe kadın da kalelerin fethini ve oradaki şeyleri haber veren iyi ve asil birine işaret eder. 
 • Ağacın cevherinin oranı ile tâbir edilir. Rüyada ağaç sakızı görmek, fazilet ve meziyet sahibi birine işaret eder.
 • Rüyada ağaç tekne görmek, dünyalığa ve yolculukta elde edilecek mala işaret eder. 
 • Tekne mal, nimet ve rızık bolluğu ile tabir edilir. 
 • Çanaklar ve taslar, ne türlü olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya işarettir. 
 • Rüyada çanak veya parmaklarını yaladığını görmek, rızkın tükenmesine ve ecelin yaklaşmasına işaret eder. 
 • Tekne, kadın ve hizmetçi ile de tabir edilir.
 • Bir kimsenin rüyada ağaç yaprağı görmesi, elbiseye işarettir.
 • Zincir ağacının yaprağını görmek ise, üzüntü ve keder ile tabir edilir.
 • Rüyada Kur’ân-ı Kerim’den bir yaprak görmek, temiz rızka işaret eder.. Böyle bir rüya gören kimse hiç ummadığı yerden nimete ve rızka nail olur. 
 • Rüyada dosdoğru bir ağaç görmek, o yerin imar edileceğine işaret eder.
 • Rüyada görülen ud ağacı, evlâda medh ve senaya işarettir. Orman halinde ağaçlar görmek, parlak ve huzurlu günlere, yapraklı ağaçlar da saadete, safaya, gönül neşesine dalalet eder.
 • Rüyada kırılmış ve kesilmiş bir ağaç görmek, elem ve kedere alâmettir.
 • Ağaç yontan veya oyan birini görmek, bir takım ikiyüzlü adamlarla muamele eden ve onlardan hile ile mal alan adama işaret eder.

Rüyada Ağız Görmek

 • Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. 
 • Rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tabir edilir.
 • Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır. 
 • Nablûsî demiştir ki “Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne işaret eder.”
 • İbn-i Sîrîn demiştir ki “Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tabir edilir: a) Ölüm b) Şiddetli hastalık c) Ayaklanma, taşkınlık d) Dilsizlik e) Sükût.
 • Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, salâha, gıda olan bir şey koymak yine salâha işaret eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir.
 • Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir. Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına işaret eder.
 • Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki “Rüyada ağız görmek yedi şekilde tabir edilir: a) Menzile (küçük merhale) b) Yurt, mesken c) İlmin hazinesi d) Müftah-ı umur e) Çarşı f) Kapıcı g) Vezir.
 • Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya işaret eder.
 • Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya işaret eder. Kötü koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.
 • Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana işaret eder.
 • Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa bulmasına ve selâmete işaret eder.
 • Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına alâmettir.
 • Ibn-i Kesir (r.a) demiştir ki “Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine işarettir.
 • Rüyada ağız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir.
 • Rüyada kendi ağzının koktuğunu görmek, kendisini medh- edeceğine işarettir. Kişi kendi nefsini beğenince de insanlar arasında ayıplanır ve müşkül duruma düşer.
 • Rüyada başkasının ağzının koktuğunu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir..
 • Bazı kere ağız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da işaret eder.

Rüyada Ağlamak

 • Rüyada ağlamak bazı kere sevinç, bazı kere de kedere işarettir.
 • Rüyada yüksek sesle ve feryad ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, yakasını paçasını yırtarak ağladığını görmek, uyanıkken bu şekilde ağlamaya işaret eder.
 • Rüyada Allah korkusundan, Kur’ân-ı Kerim dinlemek veya hatalarını hatırlayarak ağlamak, ferah ve sevince ve iyi akıbete işaret eder.
 • Ağlamak, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için de yağmura işaret eder. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner. Ağlamak bulunmaz sermayedir.
 • Ebu Said El-Vâiz demiştir ki: “Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ettiğini ve buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, keder ve hüzne işaret eder.”
 • Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye ve sevince işaret eder. 
 • Câfer-i Sadık (r.a.) demiştir ki “Rüyada ağladığını sonra güldüğünü görmek, ecelin yaklaştığına işarettir. Çünkü dünya müminin zindanı mesabesindedir, burdan kurtulmak sevinç getirir.”

Rüyada Ağrı ve Sızı

 • Rüyada ağrı görmek, hatadan pişman olmaya ve doğruya dönmeye işaret eder.
 • Rüyada dişinin ağrıdığını görmek, fena bir söz işitmeye işaret eder.
 • Boyun ağrısı, geçimsizliğe ve şikayetlerin çoğalmasına işarettir. 
 • Omuz ağrısı, rüya sahibinin çirkin yollarla kazancına ve beyhude işlerine işaret eder.
 • Rüyada karın ağrısı hissetmek, varını yoğunu isyan ve kötü işlerde sarfedeceğine işarettir..
 • Rüyada hissedilen göbek ağrısı, rüya sahibinin zevcesi hakkında fenalık yapmasına, 
 • Kalp ağrısı, rüya sahibinin bazı konularda inanç ve itikadının bozuk olmasına delâlet eder.
 • Rüyada sırtının ağrıdığını hissetmek, eğer varsa erkek kardeşinin öleceğine işarettir. Sırt ağrısı, bazı kere de, kuvvet, çocuk, ana, önder ve dostlarla tabir edilir.
 • Rüyada şiddetli ağrıdan belinin büküldüğünü görmek, fakirliğe ve uzun ömre işaret eder.
 • Ayak ağrısı görmek, malın çokluğuna işarettir..
 • Baş ağrısı, üzüntü ve düşünceye, 
 • Boyun ağrısı da şaşkınlığa işaret eder. 

Rüyada Ahireti Görmek

Rüyada kendisini ahirette görmek, uzun bir ömre işaret eder.

Rüyada Ahır Görmek

Rüyada ahır görmek, geçici şan ve şöhret ile tabir edilir. Ahırda yumurta görmek, başkaları tarafından iyi kabul göreceğine işaret eder.

Rüyada Ahid / Yemin

Rüyada ahitleşme yaptığını görmek, geçmiş hataları hatırlamaya, üzüntü ve kedere işaret eder. Bazı kere de ahid yerleri, ne ile ilgili ahid yapılmışsa söz verilmişse  ona işaret eder. Yine rüyada görülen ahid yerleri uyanıkken yapılacak vaadlere işarettir.

Rüyada Ahmaklık

Kişinin rüyada ahmaklıkla isimlenmesi, rızka işaret eder.

Rüyada Ahraz / Dilsiz

Bu rüya zem ve gıybete, kötü ve çirkin sözlere işaret eder.

Rüyada Aile Görmek

Aile görmek, zenginlik ve saadete işarettir. Rüyada kendi ev halkını görmek:

“Eğer fakirlikten korkarsanız Allah dilerse, sizi yakında kendi fazlından zenginleştirir.” (Tevbe, 28) mealindeki âyet-i kerime gereğince, zenginlikle tabir edilir.

Rüyada Hz. Aişe / Ayşe Görmek 

Rüyada müminlerin annesi Hazret-i Aişe’yi görmek, hayır ve bereketin ta kendisidir. Müslüman bir kadın onu rüyada görse, yüksek bir mevkiye ve güzel bir şöhrete kavuşur. Babası ve efendisi nezdinde hürmetli olmasına işaret eder.

Rüyada Akbaba Görmek

 • Kirmani demiştir ki “Rüyada kendisine bir Akbaba kuşu verildiğini görmek, din selâmetine ve hayra işaret eder.”
 • Rüyada Akbabaları otlattığını görmek, bazı kimseler üzerine âmir olmakla tabir edilir.
 • Rüyada Akbaba kuşunun sadâsını işitmek, gam ve kederden kurtuluşa işaret eder. 
 • Nablusî demiştir ki “Gece rüyada Akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir adama işaret eder. Bu rüya gündüz görüldüğünde hastalıklara işarettir.” 
 • Rüyada Akbaba kuşunu tuttuğunu görmek, harpte bulunmaya veya hastalığa işarettir.
 • Akbabaları otlattığını görmek, fakir kimselerin başına âmir olmakla tabir edilir. 
 • Bir dişi Akbaba aldığını görmek ise fakir bir kadınla evlenmeye işaret eder.
 • Hasta bir kimsenin rüyada Akbaba kuşu görmesi, ecelinin yaklaştığına işarettir..

Rüyada Akciğer Görmek

 • İmam Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen akciğer, ruhun mahallidir. Bu sebeple bir kimse rüyada kendi akciğerinin kötü koktuğunu görse, artık o kimsenin ömrü tamam olmuştur. Yani ömrünün bittiğine işaret eder..
 • Bazı kere de akciğer görmek, sevinç ve meserrete işarettir. Bazıları da akciğeri gazap ve kadın ile tâbir etmişlerdir.
 • Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada akciğer yediğini görmek, eğer yediği ciğer pişmiş ve eti yenilir bir hayvana aitse sevince, eline geçecek güzel bir mala işaret eder.
 • Yine rüyada görülen akciğerin sağlamlığı, uzun ömre, onun sakatlığı da kısa ömre işarettir.
 • Ayrıca akciğer, gazap mahallidir de.. 
 • Akciğer kadın ile de tabir edilir.
 • İbn-i Sîrîn Hazretleri demiştir ki: Rüyasında kendisine akciğer verildiğini görmek, eğer vereni tanıyorsa, ondan sevineceği bir haber almaya ve menfaata işaret eder. Eğer tanımıyorsa, bilmediği birinden kendisine sevineceği bir iyilik ile tabir edilir.

Rüyada Akasya Görmek

Rüyada Akasya görmek, iyi habere alâmettir. Akasya ağacının altında oturduğunu görmek, emellerine kavuşmaya işaret eder. Akasya ağacından bir dal kopardığını görmek, bir iş için bir başka yere başvurmağa işarettir.

Rüyada Akıl Hastanesi

 • Kişinin rüyada akıl hastanesi görmesi, hamama alâmettir. Çünkü hamamlar cin ve şeytanların avret mahallinin açıldığı ve çirkin işlerin meydana geldiği yerlerdir.
 • Bazı kere de akıl hastanesi görmek, okula işaret eder. Çünkü okullar çocukların toplandığı mahallerdir.
 • Yine akıl hastanesi görmek, oyun yerlerine, karmakarışık seslere, bâtıl ve mânâsız sözlere, malın elden gitmesine işaret eder..
 • Fakir bir kimsenin rüyada akıl hastanesi görmesi, erişeceği nimete, rahatlığa ve insanlardan bir şey istememesine işaret eder..

Rüyada Akıllı Biriyle Karşılaşmak

 • Rüyada akıllı biri ile karşılaştığını görmek, rüya sahibinin başkaları tarafından kandırılamayacağına işarettir.
 • Rüyada akıllı hareketlerde bulunduğunu görmek, mesut ve bahtiyar olmaya işaret eder.
 • Rüyada aklı insan şekline bürünüp “Ben senin aklınım” dediğini görmek, hayır ve menfaata işaret eder.
 • Kirmanî demiştir ki: Aklı insan şeklinde temessül etmiş görmek, izz ü şerefe, mertebe ve makama işaret eder.
 • Cafer-i Sâdık hazretleri şöyle tâbir buyurmuşlardır: Akıl ve ruh dört şekilde tabir edilir: a) Devlet b) Baht c) Ana, baba d) Mal ve şeref..
 • Rüyada akılsızca hareket ettiğini görmek, cehalete işarettir. Çünkü cahiller ne yapacağını bilmezler. 
 • Rüyada halkı akılsız ve hafif hareket eder görmek, dinî noksanlığa işaret eder.

Rüyada Akıncı / Asker Görmek

Rüyada akıncı ecdadımızdan birini görmek, mertlik, cesaret ve cihad ile tabir edilir.

Rüyada Akide Şekeri Görmek

Rüyada akide şekeri görmek veya yemek, dertlerin ve sıkıntıların biteceğine işaret eder. Hasta birinin akide yediğini görmesi, şifa ile tabir edilir.

Rüyada Akika Kurbanı Görmek

Yeni doğan bir bebeğin başındaki ana tüyüne “Akika” denir. Böyle bir çocuğun doğumuna şükrane olarak kesilen kurbana da “Akika” ismi verilmiştir. Bir kimsenin rüyada akika kurbanı görmesi, saadete vesiledir. İnsanın kuvvetlenmesine ve sünnet üzere yaşadığına işaret eder. Rüyada akika kurbanı kestiğini görmek, kayıp veya uzaktaki bir kişinin gelmesine, yahut bir hastanın şifa bulmasına veya mahkûm olan birinin ceza evinden kurtulmasına işaret eder.

Rüyada Akik Taşı Görmek

 • Kişinin rüyada akik görmesi, fakirliğin gitmesine, hayatın selâmetine işaret eder.
 • Rüyada yanında akikten bir şey bulunduğunu görmek, fakirlikten halâs olmaya işarettir. Zira hadis-i şerifte “Akik fakirliği giderir” buyurulmuştur..
 • Rüyada akikten yüzük taktığını görmek, bereketli nimete kavuşmaya işaret eder..
 • Rüyada sahip olduğu akiki kayıp ettiğini görmek, iyi dostlardan mahrumiyete işaret eder.
 • Câbir’ül-Mağribî demiştir ki: Rüyada akik bir kaptan içtiğini görmek, salih ve şerefli evlâda ve bu çocuğun zengin olacağına işaret eder..
 • Rüyada akik yüzük takmak sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Akrep Görmek

 • Rüyada akrep görmek kötü düşmanla tabir edilir. 
 • Ayrıca akrep görmek, o kimsenin eli ve diliyle insanları rahatsız ettiğine işaret eder.
 • Rüyada ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesi içine girdiğini görmek, düşmanlarla beraber oturmaya işarettir. 
 • İç elbisesinde akrep olduğunu gören, eşinin düşmanlığını kazanır.
 • Rüyada akrep soktuğunu görmek, ele geçecek ve devamı olmayacak mala işaret eder..
 • Yine rüyada kavurulmuş akrep yediğini görmek, düşman malından yemeye, pişmemiş akrep yediğini görmek de düşmanlarını kaybetmeye işaret eder.
 • Akrebi yatağı üzerinde görmek, düşman, geçim ve kazanç hususunda keder ve üzüntüdür.
 • Karnında akreplerin olduğunu görmek de düşmanlar ile tabir edilir.

Rüyada Aksaklık / Topallama 

 • Rüyada aksaklık / topallık görmek, yapmak istediği işten acizliğe işaret eder. 
 • Aksaklık görmek, yolculuk ile de tabir edilir.
 • Rüyada sağ ayağının ağrıdığını veya kırıldığını görmek, rüya sahibinin oğlunun hastalanacağına işaret eder. 
 • Kızı olan kimsenin aynı rüyayı sol ayağında görmesi, kızına talip çıkacağına ve onun da vermek istemesine işaret eder.
 • Rüyada, ayaklarının birisinin diğerinden uzun olduğunu görmek, uzak bir yolculuk ile tabir edilir.
 • Bazı kere de aksaklık, ömrün uzunluğuna ve ilmin çokluğuna işaret eder.
 • Rüyada bir ayağını diğer ayağı üzerine koyup tek ayağıyla yürüdüğünü görmek, malının yarısını gizlemeye, diğer yarısı ile de iş yapmaya işaret eder.
 • Rüyada aksamak veya aksak gibi görünmek, hileye, şerre, nimetleri tahkir etmeye ve gizlemeye işaret eder. 
 • Yine rüyada kendisini felçli olmuş görmek inkara, inkarcılığa alâmettir.

Rüyada Aksırmak

 • Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açığa çıkmasına işaret eder. 
 • Hasta bir adamın rüyada aksırdığmı görmesi, ecelinin geldiğine ve ölümün yakın olduğuna işarettir.
 • Bazılarına göre de rüyada aksırmak, hastalıktan şifa ve afiyete, uzun ömre ve hayra işaret eder.
 • Rüyada aksırdığını görmek çokça nimet ve şükür etmeye, rahmet-i ilâhiyenin rüya sahibinin üzerine inmesine işaret eder.
 • Peşpeşe aksırdığını görmek, sıhhat ve afiyetin devamına işarettir. 
 • Rüyada aksırmak, sıkıntıdan kurtulmaya, fakir ise kendisine gelecek bir yardıma işaret eder.

Rüyada Akşam

Rüyada akşam olduğunu ve dünyayı karanlıkların istilâ ettiğini görmek, sabah görmenin aksi ve zıddı ile tâbir edilir.

Rüyada Aktör Görmek

Rüyada rol yapan bir aktör görmek, iş yaptığınız kimseler içinde sizi aldatanlar olduğuna işaret eder. Yine bir aktörle konuşup dost olduğunu görmek, hile ile sizden bir şeyler temin etmeye çalışan biri ile ahbap olacağınıza işarettir.

Rüyada Alaca Karga Görmek

 • Alaca karga görmek, kibirli, cimri, sözünde durmayan ve çok yalancı birine işarettir.
 • Rüyada karga avladığını görmek, fakirlik ve darlık ile tâbir edilir. 
 • Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi de, iyiye alâmet değildir.
 • Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir karganın kendisiyle konuştuğunu görmek, bir yabancıdan menfaate ve iyi bir habere işarettir.
 • Rüyada karga etinden yediğini görmek, hırsızlar eliyle kendisine gelecek mala işarettir.
 • Rüyada karganın kendisini tırmaladığını görmek, şiddetli soğuk ile helak olmaya işaret eder.
 • Nablûsî (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düşmüş görmek, fasık kimsenin, saliha ve temiz bir kadınla evleneceğine işaret eder.
 • Rüyada alaca karganın doğurduğunu görmek, göz aydınlığına ve sevince işaret eder. 
 • Bazı kere de karga görmek, geçime düşkünlüğe ve bu hususta gayrete işaret eder.
 • Yine alaca karga görmek, taaccüp edilecek bir şey görmeye işarettir. 
 • Çok çok kargalar görmek, çok konuşan bir takım adamlara işaret eder.
 • Rüyada bir karganın yeri eştiğini görmek, pişman olacak bir işi yapmaya işarettir.

Rüyada Alaca / Vitiligo Hastalığı

Rüyada alaca / vitiligo hastalığına mübtelâ olduğunu görmek, bütün insanlar tarafından hürmet ve ikrama nail olmaya işaret eder. Beras illetine iptilâ olduğunu görmek, sevmediği bir kimse ile arkadaşlığa işarettir. Rüyada kendisinin baştan başa alaca olduğunu görmek, gelecek hastalık ile tabir edilir.

Rüyada Alaca Kumaş Görmek

Bir kimsenin rüyada alaca kumaş görmesi, dünya ve dünya zinetine karşı meyletmeğe işarettir.

Rüyada Alaim-i Sema / Gökkuşağı Görmek 

Rüyada gökkuşağı görmek, korkulardan emin olmaya, hastalıktan şifaya, fakir ise, zenginleşmeye işarettir. Rüyada gökkuşağını sarı renkte görmek, hastalıklara, kırmızı renkte görmek ise, savaşa işaret eder. Onu aslî rengiyle ve parlak bir halde görmek, iyi ve huzurlu günlerin geleceğine işarettir.

Rüyada Alamet

Rüyada her çeşit alâmet görmek, memuriyete, makam ve rütbeye, zor işlerde kolaylığa ve düşmana karşı zafere işaret eder. Câbirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada iyi alâmet görmek, ikbal ve ahiret saadetine işarettir.

Rüyada Alan / Meydan Görmek 

Rüyada boş bir alan görmek, kedersiz ve sıkıntısız bir kimse olduğunuza alâmettir. Uçak alanında uçak beklediğinizi görmek, uzaktan bir haber almaya veya gelecek bir yolcuya işaret eder.

Rüyada Asker Alayı Görmek

Bir kimsenin kendisini asker olarak bir alayda eğitim yapıyor görmesi veya subay rütbesiyle görmesi, hükümet adamlarında iyilik ve himaye göreceğine işaret eder. Rüyada bir askeri birlikte ve en önde bayrak taşıdığını görmek, memlekette şan ve şöhret sahibi olarak tanınmaya işarettir.

Rüyada Alay Edilmesi

Bir kimse rüyada kendisiyle alay edildiğini görse, bu rüya aldanmaya işarettir. Yine rüyada alay edilmek, yapılan muamelede aldanmak olarak tabir edilir.

Rüyada Albüm Görmek

Kişinin rüyada albüm görmesi, geçmiş hatıralara işaret eder. Ve yine albüm görmek, çok özlediğiniz bir kimseye kavuşacağınıza işarettir.

Rüyada Alçı Görmek

Rüyada alçı görmek, izzet ve ikbalin devamına, zevce ve evlâdın güzel haline, ilim ve amele, hastalıklardan şifaya işaret eder. Rüyada alçıcıyı görmek ise, günah ve hata, üzüntü ve keder ile tâbir edilir. Bazı kere de, hastanın afiyetine, harabe yerlerin imarına işaret eder.

Rüyada Aldatılmak / Aldatmak

 • Rüyada bir kimsenin kendisini aldattığını görmek, Allahu Teâlâ’nın yardımının erişeceğine işaret eder. 
 • Rüyada birini aldattığını görmek, iyiye alâmet değildir. Çünkü hadis-i şerifte “Kim ki bizi aldatırsa bizden değildir” buyurulmuştur. Bu rüyayı gören çok dikkatli olmalı ve kimseye gadretmemelidir.

Rüyada Alem Görmek

Rüyada âlem görmek, sulh, sükûn ve refaha işaret eder. Aleminyum eşya görmek ise, aile hayatının saadetine işarettir.

Rüyada Alet Görmek

Rüyada ziraat âleti görmek, gelecek senenin selâmet içinde geçeceğine işaret eder..

Rüyada Alev Görmek

Rüyada alev görmek, bazı kere sıhhat ve afiyete, bazı kere de Cenâb-ı Hak tarafından ikaz edilmeğe işarettir.

Rüyada Alın Görmek

 • Bir kimsenin rüyada alın görmesi, insanlar arasında rütbe ve makamının yüksek olmasına, sözünün dinlenmesine işaret eder. 
 • Alında görülen kırık ve saire gibi kusurlar, bunun tam zıddı ile tabir edilir.
 • Rüyada alında secde izi görmek, din ve takvaya, insanlar arasında şöhrete işaret eder.
 • İbn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: Alın ve yüz yüksek mertebedir, çünkü secde mahallidir. Bazan da evlâda işaret eder. 
 • Rüyada alında ceviz, badem, ya da ondan büyük veya küçük fazlalık görmek, erkek çocuk ile tâbir edilir.
 • Kirmani de şöyle demiştir: Rüyada alnının genişlediğini görmek, rızkın genişliğine ve mertebenin yüksekliğine işarettir. Alnının rengini solmuş bir halde görmek, borca girmeye işaret eder. Yüzü üzerinde parlayan bir çizgi olduğunu görmek ise, hayır ve menfaat ve evlât ile tabir edilir.
 • Yine alın üzerinde rahmet ifade eden bir âyetin görülmesi, hayır ve şehadete işaret eder. Azab âyeti görmek de bunun zıddıdır.
 • Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir: Alın ve yüz rüyası yedi şekilde ile tabir edilir: a) Makam, mansıb) b) Kadr c) Izz d) Ulvî yol e) Rızık f) Yöneticilik g) Cömertlik.
 • Rüyada alında nur ve ışık parladığını görmek, ilim ve din ile rızıklanmaya işarettir. 
 • Alnını parlak bir halde görmek, dinî itikadının sağlam ve güzel olduğuna delâlettir.
 • İmam Nablûsî demiştir ki: Rüyada alnının demir, bakır veya taştan olduğunu görmek, polis ve şehrin idarecileri hakkında hayırdır. Bu rüya, bunların haricindeki insanlar için, halkın nefretini kazanmalarına işaret eder.
 • Bazı kere de alın görmek, seccade vs. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye işarettir. 
 • Rüyada alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu görmek, cimriliğe işaret eder. Çünkü cimrileri kimse sevmez..

Rüyada Alışveriş 

Rüyada kendisini alış veriş ederken görmek, huzur ve saadet içinde bir ömür sürmeye ve kazanca işarettir.

Rüyada Hz. Ali’yi Görmek

 • Allah’ın yenilmez arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali’yi rüyada görmek, yüksek makama, ilim ve hikmete, celâdet ve şecaata, temiz ve pâk kalbe, kerem ve cömertliğe, hayır ve saadete işaret eder..
 • Yine o rüya, o beldeden zulüm gibi, karanlık gibi, adaletsizlik gibi çirkin hallerin kalkacağına işarettir.
 • Hazret-i Ali (r.a.)’yi güler yüzle görmek, ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme işaret eder.
 • İmam-ı Ali’yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olacağına işarettir.

Rüyada Alim / İlim Adamı Görmek

 • İbn-i Kesir hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisinin âlim olduğunu görmek, şerefinin artmasına işarettir.
 • Câfer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Rüyada âlim görmek, dört veçhe ile tabir edilir: a) Kadir ve kıymet b) Halk arasında itibar c) Makam d) Adalet.
 • Rüyada bir âlimin elini öptüğünü görmek, ilminden faydalanmaya,
 • Alimin kendisine bir şey verdiğini görmek, dünya ve ahirette yüksek dereceye işarettir.

Rüyada Al-i İmran Suresi

 • Rüyada Âl-i İmran Sûresini görmek, rızık ve berekete, zekânın ve nefsin temizliğine işaret eder.
 • Kur’ân-ı Kerim’den herhangi bir sûre veya âyet görmek hayra ve ilme işarettir. Zira Kur’ân-ı Kerim Allah’ın kitabıdır ve Hakk’ın kelâmıdır. Allah’ın kelâmını okumak elbette hayır ve saadetin ta kendisidir. Hadis-i şerifte: “Kim Rabbi ile konuşmayı seviyorsa Kur’ân okusun!” buyurulmuştur. Bu sebeple kişinin Âl-i İmran Sûresi’ni rüyada okuması veya görmesi, o kişinin halk arasında seçkin, günah ve hatadan beri olduğuna işaret eder..
 • Kirmanî demiştir ki: Bu sûreyi rüyada gören kişi, İslâm’a bağlı olur ve o hal ile ölür, o hal ile de gömülür..

Rüyada Altın Görmek

 • Rüyada altın görmek, borca, gam ve kedere alâmettir.
 • Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa işaret eder.
 • Rüyada altın külçesine rast geldiğini görmek, elden çıkacak mala işarettir. 
 • Altını külçe ettiğini görmek, şer ve helak ile tabir edilir.
 • Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya işaret eder.
 • Câfer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tabir edilir: a) Riyaset (baş olma, reislik) b) Hikmet c) Hile e) Gam ve keder f) Evlat ve kardeş…
 • Ibn-i Şîrîn (r.a.) demiştir ki: Rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere işaret eder. Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tabir edilir. 
 • Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek, iş hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir.
 • Kıymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüş olduğunu görmek; bu elbiseyi giyenlerin Allahu Teâlâ’ya yakınlıklarına işaret eder.
 • Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlâsa, saf niyete, anlaşmaya ve doğru söze işaret eder.
 • Rüyada gözlerinin altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir. 
 • Rüyada üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama gelmeye işaret eder.
 • Rüyada altın ve gümüş dövücü birini görmek, israf ile malı sarf etmeye alâmettir. Bazı kere de bunu görmek, hak ile bâtıl arasını ayıran hâkime işaret eder. Yine böyle bir rüya görmek, sanatına çok düşkün olan kimseye işaret eder.
 • Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sâdık dosta, uygun zevceye ve hayırlı çocuğa işaret eder. 
 • Rüyasında bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tabir edilir.
 • Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdiğini görmek, zulümden kurtulmaya işarettir.

Rüyada Alyans Görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada alyans görmesi, evleneceğine, evlinin görmesi, bir çocuğu olacağına işaret eder.

Rüyada Ambalaj Görmek

Rüyada herhangi bir eşyayı ambalajladığını görmek, uzaktan bir misafirin geleceğine ve sevinçli habere işarettir.

Rüyada Amca Görmek

Rüyada amca görmek, baba görmek gibidir ve hayra işarettir.

Rüyada Ampül Görmek

Rüyada ışık saçan ampul görmek, huzurlu ve neşeli günlerin yakın olduğuna, ilaç ampulü görmek, hafif bir kedere işaret eder.

Rüyada Amirini Görmek

Bir kimsenin rüyada âmiri ile karşılaşması ve onun emirlerini dinlediğini görmesi, büyük bir zattan iltifat görmeye, kendisinin rüyada âmir olduğunu görmek de, dilek ve arzuların yerine geleceğine işaret eder..

Rüyada Amiral Görmek

Kişinin rüyada amiral görmesi, deniz yolculuğuna işarettir. Üzerinde bir amiral elbisesi olduğunu görmek de, yine uzun bir sefere işaret eder.

Rüyada Ana / Anne Görmek

 • Rüyada anne görmek hayır ve berekete işarettir. Ve baba görmekten daha hayırlıdır. 
 • Rüyada anne gören eğer fakir ise nimete ve zenginliğe kavuşur.
 • Rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmek, ecelin yaklaştığına işarettir. 
 • Rüyada validesinin karnına girdiğini görmek, uzakta ise vatanına döneceğine işaret eder.
 • Anne ile oturduğunu veya beraber yürüdüğünü görmek, emniyet ve huzura; anne ile konuşmak iyi ve güzel haberlere işaret eder.

Rüyada Anahtar Görmek

Bilindiği gibi anahtar, kapılar açan bir âlettir. Bu sebeple rüyada anahtar görmek, rüya sahibi için Allahu Teâlâ’nın lütuf ve ihsanına işaret eder.. Anahtar, ilim ve Kur’ân’ın kapısını açmakla da tabir edilir.

 • Kirmanı demiştir ki: Rüyada anahtar ile bir yeri açtığını görmek hayra, kapamak ise şerre işaret eder. 
 • Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki: Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmaya, hastalıktan şifa bulmaya, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete işaret eder..
 • Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle nasiplenmeye işaret eder..
 • Elinde birçok anahtarın olduğunu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir.
 • Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını görmek, düşmanlar üzerine galip olmaya işaret eder.
 • İmam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu veçhe ile tâbir etmiştir:

1) Rızık,

2) Muavenet,

3) İlim,

4) Zevç ve evlâd,

5) Mal,

6) Felah,

7) Kabul olunan dua, 8) Hac farizası,

9) Vali ve melik…

 • Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işarettir. 
 • Elinde Kabe’nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla dost olmaya işaret eder.
 • Yine anahtar, hazineler ile de tâbir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır.
 • Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin selâmetine işaret eder.
 • Bazı kere de anahtar görmek, evlâda, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için de kocaya işaret eder.
 • Rüyada elinde ağaçtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi olacağına işarettir.
 • Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya ve ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştüğünü görmek, namaz hususunda tembelliğe işaret eder..

Rüyada Ananas Görmek

Rüyada ananas görmek, hürmete ve iyi bir habere işaret eder. Yine ananas görmek, uzak bir yolculuğa işarettir.

Rüyada Anason Görmek

Taze çiçek açmış bir anason görmek, sevinç ve saadet verecek habere işarettir. Anason yediğini görmek, hayır ve menfaate; bazı kere de kedere işaret eder.

Rüyada Anber Çiçeği Görmek

 • Anber çiçeği mal ve menfaate işaret eder. 
 • Mevsiminde anber çiçeği görmek, şöhretli adamlarla dost olmaya işarettir. 
 • Bazı kere de anber çiçeği, güzel ve zengin bir kadına işaret eder. Böyle bir rüya gören bekâr ise, o kadınla evleneceğine işarettir.
 • Rüyada anber çiçeğini dalı üzerinde görmek ve koklamak, büyükler tarafından övülmeye ve senaya işaret eder.
 • Anber çiçeğini yerden kopardığını görmek, büyük bir zattan veya pek sevdiği birinden ayrılacağına işarettir.
 • Anber görmek, kazanç, rızık, menfaat, nimet ve hayıra da işaret eder.

Rüyada And İçmek / Yemin Etmek

Rüyada yemin ettiğini görmek, vefasız dostlar yüzünden gadre uğramaya ve üzücü hadiselere işaret eder.

Rüyada Anka Kuşu Görmek

 • Anka kuşunu görmek, rüya sahibinin kadri yüce biri olduğuna işarettir. 
 • Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştuğunu görmek, nimete, mala ve yüce mertebelere işaret eder.
 • İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük bir kuş görmek yüce bir himmettir. Bir kuşla konuşmak izzet ve rif’ate, elinde bir kuşun öldüğünü görmek ise, hüzün ve kedere işaret eder.
 • Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada meşhur olan kuşları görmek evlâda, meçhul kuşlar sevinç ve müjdeye, kuşların başına toplandığını görmek, büyük bir riyasete işaret eder.
 • İmam Nablusî de şöyle demektedir: Rüyada anka kuşu görmek, kadri yüce olan ve bid’at ehli ile arkadaşlık yapmayan bir kimseye işaret eder. 
 • Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştuğunu gören, devlet reisi tarafından mala erişir.
 • Yine denilmiştir ki: Rüyada anka kuşunu görmek, garip haberlere ve uzak yolculuğa işarettir.
 • Rüyada anka kuşunun kendisine bir şey anlattığını görmek, bir melek vasıtasıyla Allahu Teâlâ tarafından rızıklandırılmaya işaret eder.

Rüyada Anjin Hastalığı

Bir kimsenin rüyada anjin hastalığına yakalandığını görmesi, borca girmeye ve bir türlü kurtulamamaya işaret eder. Ayrıca verdiği sözden dönmeye de işarettir.

Rüyada Anlaşma Yapmak

Bir kimsenin rüyada düşmanla anlaşma yaptığını görmesi, korkudan emin olmaya, zahmetten sonra rahatlığa, hastalıktan şifaya işaret eder. Yine anlaşma görmek, nimete, geçimin kolaylığına, bekâr için evlenmeğe, namaz, oruç gibi hayırlı ve güzel ameller yapmaya işarettir.

Rüyada Antre Görmek

Rüyada tanıdık biri ile apartmanınızın antresinde karşılaştığınızı görmek, elinize geçecek bereketli paraya işarettir.

Rüyada Antrenör Görmek

Rüyada bir antrenör nezdinde çalıştığınızı görmek, hayatta tek başınıza bir iş başaramayacağınıza işarettir. Kişinin kendisini antrenör görmesi, kazanmak ve muvaffak olmak için bazı düşüncelerinin olduğuna işaret eder.

Rüyada Apartman Görmek

Rüyada köşk, apartman yüksek bir bina görmek, kazancın ve nimetin artacağına; böyle bir bina satın aldığını görmek, yolculuğa çıkmaya işaret eder.

Rüyada Apandisit Görmek

Bir kimsenin rüyada kendisini apandisit hastası olarak görmesi veya apandisit ameliyatı geçirmiş bulması, mesut ve sevindirici bir olaya şahit olacağına işaret eder.

Rüyada Apolet Görmek

Rüyada, elbise üzerinde apolet görmek, makam ve mevkinin artacağına işarettir. Üzerinde elbise olmadığı halde, yalnız apoletle dolaştığını görmek, gülünç kıyafetlere meyle işaret eder.

Rüyada Apse / Yara Görmek

İnsanın herhangi bir yerinde yara görmesi, aile içinde veya iş hususunda ihtilafa düşmeye işaret eder.

Rüyada Araba Görmek

 • Rüyada herhangi bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire işarettir.
 • Rüyada arabaya bindiğini görmek, büyük bir mevkiye erişmeye işaret eder. Arabadan inmek bunun zıddı ile tabir edilir. 
 • Arabaya binmek hayırlı bir evlâda da işarettir.
 • Yine rüyada arabaya bindiğini görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve yüksekliğe veya erişilecek şerefe işaret eder.
 • Rüyada araba vapuru görmek, hayırlı, sevinçli ve bereketli bir sefere işarettir.

Rüyada Arafat

Rüyada Arafat’ta vakfeye durduğunu görmek, yüce mertebelere ve duaların kabulüne işaret eder. Çünkü ilk insan ve ilk Peygamber Hazreti Âdem Arafat’ta Allahu Tâlâ’ya dua etmiş ve tevbesi kabul olunmuştu… Ayrıca, Arafat’ta vakfeye durmak, hac ibadetinin bir rüknüdür. Bir hacı Arafat’ta bulunmadıkça haccını edâ etmiş sayılmaz. Yine Arafat’ta vakfe yaptığını görmek, tevbenin kabul edileceğine, gizli hallerin meydana çıkacağına işarettir.

Rüyada Aramak / Aranmak

Nablusî hazretleri demiştir ki: Rüyada aranmak, kısa bir müddetten ibarettir. Bu sebeple düşmanının, kendisini aradığını ve bulduğunu gören kimse, ölür. Bazan rüyada aranmak, insanın ilim, amel veya nimetle, malla şereflendiği şeye işarettir. Rüyada aramak, aranan kişi ile tabir edilir. Eğer aranan zat arayandan kaçmıyorsa, korktuğu şeyden emin olmaya işaret eder.

Rüyada Arefe Günü

 • Rüyada arefe gününde olduğunu görmek, kayıp bir kimsenin geleceğine işarettir. 
 • Arefe gününü görmek, hac farizası ile de tâbir edilir. 
 • Bazı kere de Arefe günü, kârlı ve bereketli bir ticarete işaret eder.
 • Günahkâr bir kimsenin rüyada arefe günü görmesi, günahına tevbe edeceğine ve tevbesinin kabul olunacağına işaret eder.

Rüyada Arazi Görmek

 • Rüyada arazi görmek, zevce ile tâbir edilir. Bekâr bir adamın rüyada arazi satın aldığını görmesi, evleneceğine işarettir. Arazisinin mahsul ile dolu olduğunu görmek, çocukları ve torunları ile tâbir edilir.
 • İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisini geniş bir sahrada gören, yolculuğa çıkar.
 • Araziyi kazıp toprağını yediğini görmek, gaipten mal bulmaya işaret eder.
 • Rüyada kendisini arzın yuttuğunu, yere geçtiğini görmek, belâ ve musibete, gam ve kedere işaret eder.
 • Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada ayaklarının altında arzın toplandığını yani kısalıp azaldığını görmek, ömrün nihayete erdiğine işaret eder. Arzın altında titrediğini görmek, korku ve hüsrana işarettir.
 • Bir arazi üzerine köprü inşa ettiğini görmek, dinde kuvvetli olmaya işarettir. 
 • Yerden avuç avuç toprak alıp yediğini görmek, zenginliğe işaret eder.
 • Bir araziden diğerine geçerek yürüdüğünü görmek, bir memleketten bir başka memlekete sefer edeceğine işarettir.
 • Rüyada toprağın yarıldığını görmek, bolluk ve berekete işaret eder. Çünkü bütün canlıların rızkı topraktan çıkmaktadır.

Rüyada Arasöz Görmek

Bir kimsenin rüyada arasözle caddelerin sulandığını görmesi, bolluk, bereket ve feraha işarettir. Rüyada kendisini arasöz kullanırken görmek, beklemediği bir yerden gelecek nimete işaret eder.

Rüyada Arı Görmek

 • Kişinin rüyada Arı Beyi görmesi, hayır ve selametin işaretidir. Çünkü arı maharetli bir varlıktır ve insanlara şifalar sunar.
 • Arı beyini görmek, faydalı, kadir ve şanı büyük, mümin, zahid ve hiçbir kimseye eziyet etmeyen bir adama işaret eder.
 • Bir kimsenin rüyada arı beyinden bir şeye nail olduğunu görmesi, sıhhat ve afiyete ve helâl kazanca işarettir. 
 • Rüyada birçok arı beyine sahip olduğunu görmek, yüksek memuriyete işaret eder.
 • Arıcıyı görmek, muharebe, sıkıntı ve meşakkate ve silah kuşanmaya işarettir.
 • Rüyada arı kovanı görmek, zevceye delâlettir. Kovandaki arılar kadının nesli, bal ise kadının malıdır. Bazı kere de arı kovanı kaleye işarettir. 
 • Yine arı kovanı görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya, ibadet ve çalışmak hususunda boş vakte işaret eder.

Rüyada Arı Kuşu Görmek

Rüyada arı kuşu görmek, malı çok ve güzelliği yerinde bir kadınla evliliğe işaret eder.

Rüyada Armut Görmek

 • Bir kimsenin rüyada armut görmesi, kavuşacağı bir nimete ve mala işarettir. 
 • Rüyada tatlı bir armut yediğini gören kişi mal ve nimete kavuşur. 
 • Birçok armutları avuçladığını görmek, toplu bir mala varis olmaya işaret eder.
 • Rüyada hamile bir kadının armut görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir. Bekâr kızın görmesi de evleneceğine işaret eder.
 • Rüyada armudu mevsiminde yediğini görmek, hayır ve berekete, mevsiminin dışında yemek haram mala işaret eder.
 • Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada armut görmek beş şekilde tâbir edilir: a) Helâl mal b) Zenginlik c) İyi bir zevce d) Murad e) Menfaat
 • Armut ağacı görmek ise, mal ve para kazanmak için insanlara boyun eğen bir kişi ile tabir edilir.

Rüyada Arpa Görmek

 • Rüyada arpa görmek, az bir meşakkatle çok rızka nail olmaya işarettir. 
 • Bir rivayete göre de, arpa beyaz olduğu sebeple gümüş ile tâbir edilir. Rüyada eline arpa geçtiğini görmek yine mala işaret eder.
 • Rüyada arpa aldığını görmek, iyi ve salih bir evlâdın olacağına işarettir. 
 • Satıcıdan arpa aldığını görmek, büyük bir mülke, ele geçecek nimete işaret eder. 
 • Arpa ektiğini görmek, Allah’ın razı olacağı işlerle tabir edilir.
 • Rüyada yaş veya taze arpa görmek, hayırlı haber işitmeye, sıhhat ve afiyete işaret eder.
 • İbn-i Kesir demiştir ki: Arpa görmek, helâl mala, hayır ve menfaate işaret eder.
 • Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada arpa görmek, bol rızka işaret eder. Arpa satın aldığını gören, ahireti dünyaya tercih eder; sattığını gören ise, ahiret üzerine dünyayı tercih eder.
 • Rüyada arpa ekili bir yerde yürüdüğünü görmek, cihad ile tabir olunur. 
 • Yine rüyada arpa elemek, kulların ibadetine işarettir.

Rüyada Arsenik Görmek

Kişinin rüyada arsenik ile zehirlendiğini görmesi, bir düşmanın kendisine pusu kurduğuna işarettir.

Bir başka tâbire göre de, sıhhatli ve uzun bir ömre, düşmandan intikamın fazlasıyla alınacağına işaret eder.

Rüyada Arslan / Aslan Görmek

 • Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zalim, şiddetli ve cebbar bir hükümdara, bazı kere de ölüme işarettir. 
 • Arslan görmek, hastanın şifa bulmasına da işaret eder.
 • Rüyada dişi arslan görmek, şerli, zalim ve çocuğu üzerine galip bir kadına işarettir.
 • Ayrıca arslan görmek, cehalete, kibre, kendini beğenmeye, günaha ve nazlanmaya da işaret eder.
 • İbn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada arslan görmek, çetin ve kuvvetli bir düşmana işaret eder.
 • Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir. 
 • Arslanın evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka işaret eder.
 • Rüyada arslan etini yediğini görmek, devlet tarafından gelecek bir mükâfata veya paraya işaret eder. Keza rüyada arslan başı yediğini görmek, büyük saltanata ve çok mala işarettir.
 • Ebu Saidu’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada azgın bir arslanın halkın yolunu kestiğini görmek, hükümdarların zulmüne işaret eder. 
 • Bir arslanın kendini kovaladığını görmek, hükümetten bir korkuya uğramağa, eğer kurtulur ise, bu korkudan halâsa, kurtulamayıp arslanın pençesine düşerse, büyük bir zarara uğramaya işaret eder.
 • Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada arslan görmek üç şekilde tabir edilir: a) Sultan b) Cesur adam c) Kuvvetli ve amansız düşman
 • Rüyada yırtıcı hayvanın, hastası bulunan bir eve girdiğini görmek, hastanın ecelinin geldiğine işarettir.
 • Rüyasında arslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görmek, ele geçecek düşman malına işaret eder. Çok kere de bu, miras malına işarettir.
 • Rüyada bir arslanın camiye girip minbere çıktığını görmek, insanlara zulmedecek, korku ve dehşet saçacak bir hükümdara işaret eder.
 • Rüyada iki arslanı birbiri ile savaşır görmek, harbe; arslana bindiğini görmek, büyük bir düşmana muzaffer olmağa işaret eder.

Rüyada Arş Görmek

 • Rüyada Rabbin yüce arşını güzel bir surette görmek, itikadın sağlam olmasıyla müjdelenmeye işaret eder. Çünkü arş, yücelikler âlemidir.
 • Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada arşı görmek beş şekilde tabir edilir: a) Riyaset, baş olmak b) Yücelik c) Rütbe d) İzzet ve şeref e) Makam
 • Arşı güzel ve süslü görmek, büyük bir zâta intisab etmeye ve ondan ilim, irfan, hikmet, hayır ve bereket nuru edinmeye işaret eder.
 • Bazı kere de arşı görmek, insanın hayır ve şerden işlediği amele işaret eder. 
 • Arşı eksik bir halde görmek, sapıklığa işarettir.
 • Rüyada Arş-ı Azam’ı görmek, müjde ve beşarete işaret eder. 
 • Yine arşı görmek, emsalleri arasında yüksekliğe ve maksada ulaşmaya işaret eder.

Rüyada Arzu

Bir kimsenin rüyada arzularına eriştiğini görmesi veya arzularının yerine getirilmesini istemesi, bütün emellerinin gerçekleşeceğine işarettir. Yine rüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ilme veya helâl mala işaret eder. Rüya sahibi bekâr ise evleneceğine işarettir.

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply