Skip to content

Rukye Nedir Dua İle Tedavi Olur mu

Rukye dua ile tedavi etmek demektir. İçerisinde şirke düşürücü ve tevekkül inancına aykırı bir durum olmadığı müddetçe caiz görülmüştür.

Rukye, dua ile tedavi etmek demektir. İslam akidesi açısından, içerisinde şirke düşürücü ve tevekkül inancına aykırı bir durum olmadığı müddetçe caiz görülmüştür. İslam tarihinde bazı ayetleri ve duaları okuma yoluyla özellikle nazar (göz değmesi) ve şerirlerin şerrinden korunmak için yapıldığı bilinmektedir.

Bir rivâyette Efendimiz hanımı Ümmü Seleme’nin evinde yüzü sapsarı kesilmiş bir kız çocuğu görmüş ve onun hakkında: “Bu çocukta nazar vardır. Ona rukye yapınız” buyurmuşlardır. (Müslim, Selâm, 59) Bir başka rivayette ise Peygamberimiz’in Fâtiha sûresiyle rukye yapılmasını uygun bulduğunu görmekteyiz. (Müslim, Selâm, 65)

Gerek rukye yapmak gerekse bir kısım ilaçlar kullanmak suretiyle tedavi olunması durumunda şifa verenin yalnız Allah olduğu unutulmamalıdır. Şifanın Allah’ın dışındaki vasıtalara nisbet edilmesi ise sebebin müsebbib yerine konulmasıdır ki bu büyük bir hatadır. Maalesef günümüzde bu konuda Nebiyy-i Ekrem’in sünneti ve tavsiyeleri göz ardı edilerek, Câhiliyede uygulanan şekline meyledilmektedir.

Allah’a tevekkülü bırakıp -halk arasında cinci ve büyücü denilen- tamamen kötü niyetli ve maksatlı kişilere başvurularak onları şifa verici olarak görme yanlışına düşülmektedir. İslami açıdan bilgi seviyesi düşük kimselerin iyi niyetleri istismar edilmekte, İslam dini bir çıkar kaynağı haline getirilerek karalanmak istenmektedir. Bundan kurtulmanın yolu ise, insanların sahih ve yeterli bir İslami bilgiye sahip olmalarıdır.

Ana Sayfa

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.