Zaklęcie separacji

Opisane poniżej zaklęcie jest niesamowitym zaklęciem rozdzielenia, które wykonuje się poprzez recytację imion niektórych dżinów i zazwyczaj nie jest stosowane w dobrej wierze.

Materiały potrzebne do tego zaklęcia są następujące: 1 głowa osła, 1 głowa kozy i 7 białych chilli. Składniki te umieszcza się w odpowiednim garnku i gotuje. Proces ten należy jednak przeprowadzić samemu, bez obecności innych osób. Po zagotowaniu się garnka i wypłynięciu pary, recytuje się 71 razy następującą azymę.

Wymowa: Shamush, Mamush, Shamshug, Hamshush, Tamshush, Reshmatush, Matutish! Tevekkelu bi hakki el melik, el hakim aleykum bi ekdi zeker fulan ibnu fulan hatta la yunkih fulan binti fulan madet es semae fevka el ard tehte el vahen el vahen el vahen el haste el haste es saate es saate barek allahu fikum wa alaykum.

Wyjaśnienia: Zgodnie z wypowiedzią autora dzieła, z którego cytowany jest ten opis magii, “Ten twój uczynek spełni się, dopóki ziemia i niebo nie wejdą w siebie i dopóki nie pęknie Dzień Sądu.” A propos, imiona podane w powyższej azymie to imiona dżinów. Tym, którzy są wrażliwi na takie kwestie, zaleca się ostrożność podczas czytania.

Śledź w Google News

Keşfet

Leave a Reply