İçeriğe geç

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Hacet Duası

Dünyalık veya ahiretlik bir isteği ve dileği bulunan kimse için Peygamber Efendimizin okunmasını tavsiye ettiği hacet duası.

Peygamberimizin Tavsiyesi Hacet Duası

İnsanlar, hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Dünyalık veya ahiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse, ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah’tan yardım istemelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), bu hususta şöyle buyurmuştur: “Kimin, Allah’tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra iki rekat namaz kılsın, sonra da Allah’a sena etsin, Allah’ın Resulüne salat ve selam getirsin. Daha sonra şöyle dua etsin:

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Hacet Duası - Tesirli Dualar

Okunuşu: Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmül-kerîm. Sübhâne rabbi’l-arşi’l-‘azîmi’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin. Lâ tedağ lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferractehû velâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.

Anlamı: Kerim ve Halim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Affetmediğin hiçbir günah, feraha çevirmediğin hiçbir tasa, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç ile beni baş başa bırakma.” [1]Tirmizî, Salât, 343

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Tirmizî, Salât, 343