Bütün Duaları İçine Alan Dua

Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizin, öğrettiği duaları ezberleyemeyen sahabelere kolaylık olsun diye öğrettiği; bütün duaları içine alan dua.

Bütün Duaları İçine Alan Dua

Rivayet edildiğine göre Ebu Ümame radıyallahu anh şöyle dedi: esulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine: “Yâ Resulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik” dedik. O zaman Resuli Ekrem şöyle buyurdu: O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Bütün Duaları İçine Alan Dua - Tesirli Dualar
Bütün Duaları İçine Alan Dua – Tesirli Dualar

Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l-müsteân, ve aleyke’l-belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Anlamı: Allahım! Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.” [1]Tirmizî, Daavât 89

Peygamber Efendimizden Ümmetine Kolaylık

Bu dua ve zikirlerin Resûl-i Kibriyâ Efendimizin ilâhî nur ile aydınlanmış olan gönlüne vahyedildiği kolayca sezilir. Bu, meselenin bir tarafıdır. Meselenin diğer tarafı da, Peygamber Efendimizin okuduğu duaların hepsini öğrenmenin, özellikle bu çağda yaşayan hafıza fakirleri için pek kolay olmadığı gerçeğidir.

Bununla beraber, okudukça insanın gönlüne derin huzur veren bu zengin dua hazinesinden faydalanmak, bu çağın insanı için de kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. İşte bundan dolayı, Peygamber Efendimizin ashabına gösterdiği kolaylıktan faydalanmak, onun bütün dualarını ihtiva eden bu kısa formülü her fırsatta kullanmak gerekir.

Dipnotlar

Dipnotlar
1Tirmizî, Daavât 89
Keşfet