Peygamberimizin Namazda Sık Okuduğu Dualar

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazda sıkça okuduğu rivayet edilen dualardan bazıları…

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar

Ebu Hüreyre radıyallahu anh’dan rivayet olunduğuna göre, o bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine: “Ya Rasulallah, namazda iftitah tekbiri ile Fatiha arasında ne okursunuz?” diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de “Şöyle derim” buyurdular:

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 1

Okunuşu: Allahümme bâid beynî ve beyne hatâyâyâ kemâ bâadte beyne’l-meşrıkı ve’l-mağribi. Allahümme nakkinî min hatâyâyâ kemâ yunakka’s-sevbu’l-ebyedu mine’d-denesi. Allahümme’ğsilnî min hatâyâyâ bi’s-selci ve’l-mâi ve’l-beredi. Anlamı: “Ya Rabb, benimle hatalarımın arasını uzaklaştır, maşrıkla mağribin arasını uzaklaştırdığın gibi. Ya Rabb! Beni hatalardan temizle, beyaz bir elbisenin kirlerden temizlendiği gibi. Allah’ım! Hatalarımı su ile, kar ile dolu ile yıka.” [1]Buhârî, Ezân, 89

İftitah tekbirinden sonra mesur dualardan herhangi birisi okunabilir. İmamı Azam Ebu Hanife rahimehullah Hazretleri’nin intihab ve iltizam ettikleri dua Süneni Tirmizi’de ve Süneni Darekutni’de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh’dan rivayet olunan malum:

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 2

Okunuşu: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. Anlamı: Allah’ım, seni hamdın ile tespih ederim. Senin ismin yücedir, mübarektir. Şanın ve makamın yüce ve ulvidir. Senden başka ilah yoktur.” duasıdır. [2]Ebu Davud, Salat, 119-120 Bir sonraki İmam-ı Şafi’nin tercih ettiği duanın okunması da müstehabdır. İmam-ı Şafi rahimehullah Hazretleri’nin intihab ve iltizam ettikleri dua, Sahihi Müslim’de Hazreti Ali kerremallahu vechen Hazretlerin’den mervi bulunan:

Enam Suresi 79. Ayet
Enam Suresi 79. Ayet

Okunuşu: İnnî veccehtu vechiye lilleżî fetara-ssemâvâti vel-arda hanîfâ(en)(c) vemâ enâ mine-lmuşrikîn(e). Anlamı: Muhakkak ki ben Hanif (hakka yönelmiş) olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var eden zata çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” duasıdır. (Enam Suresi, 79)

Ana Sayfa * Tesirli Dualar * Google Haberler’de Takip Et

References

References
1 Buhârî, Ezân, 89
2 Ebu Davud, Salat, 119-120
Keşfet

Leave a Reply