Okuyanın Enkaz Altında Kalarak Boğularak veya Yanarak Ölmediği Ayet

Okuyanın enkaz altında kalarak, boğularak, yanarak ve vurularak ölmeyeceğini haber veren; Tevbe suresi 129. ayeti hakkındaki hadisi şerif.

Okuyan Enkaz Altında Kalarak, Yanarak, Boğularak ve Vurularak Ölmez

Tevbe Suresinin 129. ayeti kerimesi hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Her kim sabah ve akşam yedişer defa bu ayeti okursa Cenabı Ecelli Ala; bütün işlerinde o kuluna kifayet eder (yardımcı olarak yeter).” Bu hadisin diğer bir rivayetinde ise şöyle buyrulmuştur: “Bu ayeti kerimeyi her gün devamlı olarak 7 defa okuyan kimse; enkaz altında kalarak, boğulmak suretiyle, yanmak suretiyle veya herhangi bir şeyle vurulmak suretiyle ölmekten, kendisini korumuş ve kurtarmış olur.”

Okuyanın Enkaz Altında Kalarak, Boğularak veya Yanarak Ölmediği Ayet - Tevbe Suresi 129 Ayet
Okuyanın Enkaz Altında Kalarak, Boğularak veya Yanarak Ölmediği Ayet – Tevbe Suresi 129. Ayet

Okunuşu: … hasbiyallah, la ilahe illa huv, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Anlamı: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona dayandım. O, büyük arşın sahibidir. Rivayet edildiğine göre; 70 yaşında, salihlerden bir zat vardı. Hastalandığı vakit bu hadisi şerifi gördü ve ondan sonra devamlı ayeti kerimeleri okumaya başladı.

120 yaşına gelince Resulü Ekrem’i rüyasında gördü. Peygamber Efendimiz, o salih kişiye “Daha bizden ne kadar kaçacaksın?” diye buyurdu. Bu ihtar üzerine o salih zat, artık okumayı bıraktı ve kısa süre sonra da öldü.

Depremden Korkulunca Okunacak Dua * Tesirli Dualar * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet
1 Comment
  1. Anonymous says

    ?

Leave a Reply