Skip to content

Miraç Gecesi’nde Yaşanan Besmele Tecellisi

Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Miraç Kandili gecesinde besmele ile ilgili olarak yaşadığını aktardığı olağanüstü bir tecelli…

Kevser Havuzuna Akan Nehirler

Dini Hikaye Rivayet olunduğuna göre; Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Semaya yükseltildiğim Miraç gecesinde bana bütün cennet katları arz olundu. Ben orada dört nehir gördüm. Bunlardan birinden su, diğerinden süt, bir diğerinden şarap, dördüncüsünden de bal akıyordu.

Dedim ki: ‘Ya Cebrail, bu nehirler nereden gelip nereye akıyor?’

Cebrail cevaben dedi ki: ‘Hepsinin Kevser havuzuna aktığını biliyorum ama nereden geldiklerini bilemiyorum. Allah’a dua et de o sana bunu bildirsin.’

Beyaz İnciden Bir Kubbe

Ben, Hakk Teala’ya dua ettim. Hemen bir melek gelip bana selam verdi ve:

‘Ya Muhammed (s.a.v.)! Yum gözlerini!’ dedi.

Ben de gözlerimi yumdum. Bir süre sonra melek:

‘Aç gözünü!’ deyince gözlerimi açtım ve kendimi bir ağacın yanında buldum.

Orada beyaz inciden bir kubbe gördüm ki kırmızı altından bir kapısı ve kilidi vardı. Kubbe o kadar büyüktü ki dünyadaki insanların ve cinlerin hepsi bu kubbenin üzerine konsa, kubbe üstünde kaplayacakları yer, dağ üstüne konmuş bir kuşun işgal ettiği yer kadar ancak olurdu.

Daha önce gördüğüm dört nehrin bu kubbenin altından çıktığını müşahede ettim. 

Besmele’nin Harfleri

Geri dönmek istediğimde melek dedi ki: 

‘Niçin kubbenin altına girmiyorsun?’

Ben de: ‘Nasıl girebilirim ki? Kapısı kilitli ve bende de anahtarı yok’ dedim.

Melek: ‘Onun anahtarı Bismillahirrahmanirrahim’dir’ dedi.

Ben kapıya yaklaşıp besmele çekince kapının kilidi açıldı ve kubbenin altına girdik. İçeride gördüm ki bu kubbenin dört ayağından dört nehir akmaktadır ve bu sütunların üzerinde “Bismillahirrahmanirrahim” yazılıdır.

Su nehri; besmelenin “Mim”inden, süt nehri; lafzatullahın “Ha”sından, şarap nehri; Rahman’ın “Mim”inden, bal nehri de Rahim’in “Mim”inden çıkmaktadır.

Bunları görünce anladım ki bu dört nehrin aslı besmeledir. 

Bunun üzerine Allah Teâlâ bana buyurdu ki:

‘Ya Muhammed (s.a.v.) ümmetinden her kim riyadan uzak olarak halis bir kalple bu isimlerimi zikrederse yani “Bismillahirrahma­nirrahim” derse ben onu bu nehirlerin akıttıkları nimetlerle sularım.”

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Ruhül Beyan

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.