Melekut Aleminde Kurtarıcı Adıyla Bilinen Sure

Sure-i Maide, melekut aleminde “kurtarıcı” ismiyle çağrılır çünkü kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü, azap meleklerinin elinden kurtarır.

Maide Suresi Okumanın Sevabı

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyurdular ki: “Erkeklerinize Maide suresini, kadınlarınıza da Nur suresini öğretiniz.”Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyurdular ki: “Kim, Maide suresini okursa Cenab-ı Hakk dünyada yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların adedince ona hasene (sevap) yazar.”

Maide Suresi İlk Ayetleri
Maide Suresi İlk Ayetleri

Nüzulünün Azametinden Deve Çöktü

Bu sure, Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem’e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu surenin esrar ve azametinden dolayı deve bile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i yüklenmeye takat getiremedi ve Allah Resulü deveden indi.

Kıyamet Günü Güvende Olmak İçin

Maide suresini her gün okumaya devam eden, kıyamet günü azaptan emin olur. Sure-i Maide, melekut aleminde “kurtarıcı” ismiyle çağrılır çünkü kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü, azap meleklerinin elinden kurtarır.

Zarardan Korunmak İçin

Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek sure yedi kere okunur.

Rızkın Artması İçin

Bu sure-i şerifi 40 kere okumak, rızkın artmasına vesiledir.

Kötü Ahlak ve Alışkanlıklardan Vazgeçirmek İçin

Bir kimseyi; içki ve kumardan, zina etmekten, faiz yemekten ve benzeri kötü ahlaktan vazgeçirmek için, Cuma namazından sonra temiz bir tabağa safran mürekkebi ile surenin 90, 91 ve 92. ayetleri yazılır. Ardından o tabağa su koyup içirilirse, içen kişi Allah-u Teala’nın izniyle bu durumdan kurtulur.

Maide Suresi Hakkında Bilgi

Maide suresi 120 ayettir. Medine’de inmiştir. İsmini, içinde “yemekli sofra” manasındaki اَلْمَائِدَةُ (maide) kelimesinin geçtiği 112. ayetten almaktadır. Esasında bu sure İslam nimetinin ikram edildiği ilahi bir sofradır. Ayrıca bu sureye, birinci ayetinde akidlerin yerine getirilmesi emredildiği için “Ukûd”, okuyanları azap meleklerinin elinden kurtaracağı için اَلْمُنْقِذَةُ (Münkıze), ve dinî hükümler çeşitli ayetlere serpiştirildiği için اَلْمُبَعْثِرَةُ (Muba‘sire) adları da verilmiştir.

Bu sure Hudeybiye Anlaşması’ndan sonra, Hicret’in 6. senesinde veya 7. senesinin başlarında vahyolunmuştur. Mushaf tertibine göre 5, nüzul sırasına göre 110. suredir. Müslümanların dini, içtimai, iktisadi ve siyasi hayatlarını tanzim eden düzenlemelere yer verilir. Bu bağlamda akitlerin yerine getirilmesi, Allah’ın hacla ve bunun dışındaki hususlarla ilgili koymuş olduğu dini nişanelere saygı duyulması, Kabe’ye gelen hacılara karşı girişilecek her türlü müdahalenin yasaklanması söz konusu edilir.

Haram ve helal olan yiyeceklerle alakalı kesin hükümler konur. Bu hususta İslâm’dan önce mevcut olan yanlış telakki ve uygulamalar kaldırılır. Ehli kitabın kestiklerini yeme ve iffetli hür kadınlarıyla evlenme izni verilir. Abdest, gusül ve teyemmümle ilgili hükümler; isyan, toplumun huzurunu bozma, hırsızlık ve kısası gerektiren hususlarla ilgili cezalar bildirilir. İçki içmek, kumar oynamak, putlara tapmak, fal oklarıyla iş yapmak tamamen yasaklanır. Yemin kefareti açıklanır ve şahitlikle alakalı yeni hükümlere yer verilir.

Keşfet
1 Comment
  1. […] Melekut Aleminde Kurtarıcı Adıyla Bilinen Sure * Google Haberler’de Takip Et […]