Kıyamet Alametleri Nelerdir

Kıyamet alametleri nelerdir? Büyük ve küçük kıyamet alametleri neledir?.. İslam âlimleri kıyametin alametlerini iki başlık altında incelemişlerdir. Küçük alametler ve büyük alametler.

Küçük Kıyamet Alametleri

Küçük kıyamet alametleri, büyük kıyamet alametlerinden çok daha önce meydana gelecek olan olaylardır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gelişi ve O’nunla peygamberliğin sona ermesi. Gerçek ilmin ve ilim adamlarının ortadan kalkması, cehaletin artması, şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması, adam öldürme olaylarının artması, dünya malının bollaşması, zekât verecek fakirin bulunmaması vb. olaylar kıyametin küçük alametlerinin bazılarıdır.[1]

Hadis-i şeriflerin ortaya koyduğu bu gerçeklerden anlıyoruz ki kıyamete yaklaştıkça gerçek âlimler kalmayacak, insanları yanlış yönlendiren cahil ve kötü ahlâklı kimseler âlimlerin yerini alacak. Çok basit ve önemsiz sebeplerle insan öldürmeler artacak. İnsanların hak ve hukuku gözetilmez hâle gelecek. Kazancın haram yoldan mı yoksa helal yoldan mı geldiğine bakılmayacak. Ana babaya hürmet ve itaat etmek yerine karşı çıkılmaya ve isyan edilmeye başlanacak.

Ölçü ve tartılarda hile yapılacak, sahte ve suni (yapay) ürünler gerçek diye satılacak. Herkes bundan şikâyetçi olacak ama insanlar yine de bunu yapmaktan vazgeçmeyecek. İnsanlara merhamet edilmeyecek, merhamete muhtaç insanları kimse umursamayacak. Kimse büyüklere hürmet göstermeyecek, onların nasihatlerini dinlemeyecek. Kumar ve şans oyunlarının her türlüsü çok yaygınlaşacak. İnsanlar zamanın nasıl akıp gittiğini fark edemeyecek. Bir gün bir saat, bir ay bir hafta, bir yıl bir ay gibi çabucak gelip geçiverecek.[2] Her şeyde israf alabildiğince artacak. İnsanlar, sonsuz âhiret nimetleri ve mutluluğu yerine geçici dünya nimetlerini tercih eder hale gelecek.

Büyük Kıyamet Alametleri

Büyük kıyamet alametleri, Kıyametin kopmasının hemen öncesinde meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan hâdiselerdir. Büyük alâmetler, tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır. Hz. Peygamber bir hadislerinde: “Kıyâmetten önce on alamet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” buyurmuş ve bu alametleri şu şekilde sıralamıştır[3]:

  • Duman: Mü’minleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâfirleri sarhoş eden bir duman çıkacak ve bütün yeryüzünü kaplayacaktır.
  • Deccal: Bu isimde bir şahıs çıkacak tanrılık iddiasında bulunacak ve istidrac denilen bazı olağan üstü hadiseler gösterecektir. Deccal daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecektir.
  • Dabbetül Arz: Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asa ile müminlerin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirleri mühürleyecek, böylelikle müminler ve kâfirler birbirinden ayırt edileceklerdir.
  • Güneşin batıdan doğması: Kâinatın tek hâkimi olan Allah’ın emriyle Güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir.
  • Yecüc ve Mecüc’ün çıkması: Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre yeryüzünde bozgunculuk yapmaları da kıyâmetin bir başka büyük alâmetidir.
  • Hz. İsa’nın (a.s.) gökten inmesi: Hz. İsa (a.s.) kıyametin kopmasına yakın semadan inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber’in dini yani İslam üzere yaşayıp amel edecek. Hz. İsa (a.s.) Deccal’i öldürecek sonra da kendisi vefat edecektir.
  • Yer çöküntüleri: Biri doğuda, Biri batıda, Biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç büyük yer çöküntüsü meydana gelecektir.
  • Ateş çıkması: Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve bu ateşin aydınlığı çok uzaklardan da görülecektir.

Allah Resülü’nün yine bize bildirdiğine göre: “Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır.”[4]“Kıyamet sâdece şerir insanların üzerine kopacaktır!”[5]

Allah Resülü buyurur: “Allah ipekten daha yumuşak bir rüzgârı Yemen’den gönderir. Bu rüzgâr, kalbinde zerre miktarı iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder.”[6]

Kıyamet alametleriyle ile ilgili olarak hadis kitaplarımızda pek çok rivayet bulunmaktadır. Ahiretle ilgili metafizik konularda olduğu gibi kıyâmet alametlerinin hakikati ve mahiyeti konusunda da tam bilgi sahibi olmak sadece Yüce Allah’a mahsustur. Bizim ki bildirilenlerden hareketle bazı mülahazalardan ibarettir.

[1] Bk. Buhari, Tefsir, 79; Hudud, 20, Fiten, 25; Tirmizi, Fiten, 34; İbn Mace, Fiten, 25; Ebu Davud, Sünnet, 15. [2] Tirmizi, Zühd, 24. [3] Müslim, Fiten, 39-40; Ebu Davud, Melahim, 11; İbn Mace, Fiten, 28. [4] Müslim, İman, 234; Tirmizi, Fiten, 35 [5] Müslim, Fiten, 131. [6] Müslim, İman, 185.

Deccal Kimdir Nedir Ne Zaman Gelecek

Mehdi Kimdir Ne Zaman Gelecek

İNSANLIĞIN SONUNA İLİŞKİN 6 KIYAMET SENARYOSU

 

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Leave a Reply