Kıskançlık Hissinden Kurtulmak İçin Dua

Kin, kıskançlık veya haset içinde kıvranan kişi, bu esmaokumayı adet edinirse içindeki aşırı; gereksiz kıskançlık ve diğer hastalıklardan kurtulur.

El Vasi Esması

Kıskançlıktan Kurtulmak İçin Dua – El Vasi Esması
Kıskançlıktan Kurtulmak İçin Dua – El Vasi Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “İhsanı, bütün kainatı, ilmi, bütün malumatı, kudreti bütün mahlukatı, rahmeti, bütün eşyayı kucaklayan.” anlamlarına sahiptir. Bu ismi şerifin zikir adedi 137, zikir saati Kamer‘dir.

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin

Geçim sıkıntısı çeken bir kimse “Ya Vasi Celle Celâlühû” diye zikre devam ederse geçim darlığından kurtulur.

İç Sıkıntısından Kurtulmak İçin

İç sıkıntısından kurtulmak için muhtelif zaman ve vakitlerde 137’şer adet kadar okunmalıdır.

Kıskançlıktan Kurtulmak İçin

Kin, kıskançlık veya haset içinde kıvranan kişi, bu ismi celili okumayı adet edinirse içinde bulunduğu kötü hastalıktan kurtulur.

Sırlara Vakıf Olmak İçin

Bu ismi şerifi kendisi için ödev edinen kimsenin zamanla kendi arasındaki manevî perdeler aralanır, bazı ilahi sırlara vakıf olur.

Zor İşlerin Altından Kalkmak İçin

Altından kalkılamayacak zor işler ile karşılaşan, bu mübarek esmayı, tam bir sadakatle okumaya devam ederse Allah’ın izni ile zor işlerin altından kolaylıkla kalkar.

Keşfet