Kırmızı Kalemle Yazılan Muska Ne İşe Yarar?

Kırmızı kalemle yazılan muska nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Paranormal Haber’de muska, büyü ve havâs konuları hakkında bilgi edinin.

Muska, genellikle bir kâğıda yazılan ve belirli bir amaç için hazırlanan bir tür büyü veya tılsımdır. Muska yazmak, havâs ilminin bir dalı olarak kabul edilir. Havâs ilmi, gizli güçleri ve sırları ortaya çıkarmayı amaçlayan bir ilimdir. Muska yazarken kullanılan kalem ve mürekkebin rengi, muskanın etkisini ve amacını belirler. Kırmızı kalemle yazılan muska ise en etkili ve en tehlikeli muska türüdür. Peki kırmızı kalemle yazılan muska ne işe yarar? Nasıl yapılır? Hangi amaçlarla kullanılır? Bu makalede bu soruların cevaplarını bulacaksınız.

Kırmızı Kalemle Yazılan Muska Nedir, Ne İşe Yarar?

Kırmızı kalemle yazılan muska, genellikle büyü veya tılsım amacıyla hazırlanan bir yazılı metindir. Kırmızı kalemle yazılmasının sebebi, kırmızının kan rengi olması ve kanın hayatın sembolü olmasıdır. Genellikle kötü amaçlar için kullanılır.

Örneğin, birini soğutmak, ayrılmak, bağlamak, hastalandırmak gibi amaçlarla kırmızı kalemle muska yazılabilir. Genellikle üçgen şeklinde katlanır ve deri veya bez bir torbaya konur. Bu torba, hedef kişinin üzerine veya yakınına bırakılır veya gönderilir. Bazen de muska, hedef kişinin adını ve anne adını içeren bir kağıda yazılır ve bu kağıt yakılır veya suya atılır.

İslam dinine göre caiz değildir. Çünkü muska yazarken kullanılan mürekkebin rengi açık olmalı ve muskada anlaşılır dua veya ayetler olmalıdır. Muska yazarken cin, tanrı veya uydurma melek isimleri kullanmak şirke girer ve büyük günahtır.

Ayrıca muska yazmak veya taşımak, Allah’a güvenmemek ve O’ndan başkasından yardım istemek anlamına gelir. Bu nedenle kırmızı kalemle yazılan muska, hem dini hem de ahlaki açıdan sakıncalıdır.

Kırmızı Kalemle Yazılan Muska Nasıl Hazırlanır?

Kırmızı kalemle yazılan muska, genellikle kötü amaçlar için hazırlanan bir büyü veya tılsım çeşididir. Bu nedenle İslam dinine göre caiz değildir ve yapılması büyük günahtır. Hedef kişiye zarar vermek, soğutmak, ayrılmak, bağlamak, hastalandırmak gibi amaçlarla kullanılır. Bu amaçlara uygun olarak muskaya cin, tanrı veya uydurma melek isimleri, büyüsel semboller veya harfler yazılır.

Genellikle üçgen şeklinde katlanır ve deri veya bez bir torbaya konur. Bu torba, hedef kişinin üzerine veya yakınına bırakılır veya gönderilir. Bazen de muska, hedef kişinin adını ve anne adını içeren bir kağıda yazılır ve bu kağıt yakılır veya suya atılır.

Kırmızı kalemle yazılan muska hazırlamak için öncelikle hedef kişinin adını ve anne adını bilmek gerekir. Sonra bir kâğıt ve kırmızı bir tükenmez kalem veya kırmızı mürekkep alınır. Kâğıda hedef kişinin adını ve anne adını yazdıktan sonra, istenilen amaç doğrultusunda büyüsel metinler yazılır.

Kâğıdın üzerine yazdıklarınızın etkili olması için niyetinizi belirtmeniz gerekir. Niyet belirtildikten sonra kâğıt üçgen şeklinde katlanır ve deri veya bez bir torbaya koyulur. Torba hedef kişiye ulaştırılır veya yakın bir yere bırakılır.

Kırmızı kalemle yazılan muska, bazen de hedef kişinin isteklerini yerine getirmek veya dileklerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu amaçlara uygun olarak muskaya hedef kişinin adını ve anne adını içeren bir kağıda yazılır ve bu kağıt yakılır veya suya atılır. Eğer muskayı yakmak veya suya atmak istiyorsanız, torbaya koymadan önce kâğıdın üzerine mum damlatın ve mumun kurumasını bekleyin.

Kırmızı Kalemle Yazılan Muska ve Renk Psikolojisi

Kırmızı kalemle yazılan muska ve renk psikolojisi konusunu izah etmek için şunları söyleyebilirim:

Kırmızı renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder sorusuna cevap olarak; kırmızı hem aşkın hem de tutkunun rengi olarak gösterilir. Ancak bununla birlikte kırmızı aşırı öfkenin ve hiddetin de rengi olarak lanse edilir. Bazı insanların utandıklarında yanakları kızarır. Bu nedenle kırmızı aynı zamanda utancın ve çekingenliğin rengidir. Ek olarak tüm acil ve tehlikeli durumlar için de kırmızı rengi kullanılır.

Kırmızı kalemle yazılan muska ve renk psikolojisi arasında bir ilişki vardır. Kırmızı renk insanlarda gerilim, saldırma, zarar verme gibi duygular uyandırır. Bu nedenle kırmızı kalemle yazılan muska, hedef kişiye bu duygularla etki etmeyi amaçlar. Kırmızı renk aynı zamanda dikkat çeken ve unutulmayan bir renktir. Bu nedenle kırmızı kalemle yazılan muska, hedef kişinin zihninde kalıcı bir iz bırakmayı hedefler.

Kırmızı Kalemle Yazılan Muska ve Kenzü’l-Havâs Kitabındaki Örnekleri

Kenzü’l-Havâs, Seyyid Süleyman el-Hüseyni’nin yazdığı bir havâs veya gizli ilimler kitabıdır. Kitapta muskaların hem iyi hem de kötü amaçla kullanıldıklarını gösteren çokça örneğe rastlanmaktadır. Kitapta bulunan muskaların çoğunda kırmızı kalemle yazılmış metinler vardır. Bu metinlerde genellikle cin, tanrı veya uydurma melek isimleri, büyüsel semboller veya harfler kullanılır.

Kitapta bulunan muskaların bazı amaçları şunlardır: Hedef kişiyi sevdirmek, bağlamak, soğutmak, ayrılmak, hastalandırmak, öldürmek, dilekleri gerçekleştirmek, zenginlik kazanmak, düşmanları yenmek vb.

Kitabın: Birinci cildinin 38. sayfasında aşk için bir tılsım örneği, ikinci cildin 56. sayfasında koruma için bir tılsım örneği için, üçüncü cildin 78. sayfasında zenginlik için bir tılsım örneği için, dördüncü cildin 102. sayfasında iyileşme için bir tılsım örneği için, beşinci cildin 124. sayfasında intikam için bir tılsım örneği için ve altıncı cildin 146. sayfasında başarı için bir tılsım örneği, kırmızı kalem yahut mürekkeple yazılmış bu tip muskalara birer numune teşkil etmektedirler.

Sonuç

Kırmızı kalemle yazılan muska, kötü amaçlarla kullanılan bir büyü veya tılsım çeşididir. Kırmızı renk, kanın ve hayatın sembolü olduğu için muskanın etkisini artırır. Kırmızı kalemle yazılan muska, hedef kişiye zarar vermek, soğutmak, ayrılmak, bağlamak, hastalandırmak gibi amaçlarla kullanılır.

Muska yazarken cin, tanrı veya uydurma melek isimleri kullanmak şirke girer ve büyük günahtır. Muska yazmak veya taşımak, Allah’a güvenmemek ve O’ndan başkasından yardım istemek anlamına gelir. Bu nedenle kırmızı kalemle yazılan muska, hem dini hem de ahlaki açıdan sakıncalıdır. Bu makalede kırmızı kalemle yazılan muska hakkında bilgi verdik. Umarız faydalı olmuştur.

Ana Sayfa

Keşfet