İçeriğe geç

İstihare Duası

İstihare nedir, özel bir duası var mıdır, nasıl yapılır? İstihare duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı…

İstihare Nedir Neden Yapılır

Sözlükte hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır talep etmek anlamlarına gelir. İstihare, bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını Allah’ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rekat namaz kılarak Allah’a dua etmesidir. İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istihare ederler ve Allah’tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihare, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve ondan tercih konusunda yardım istemek demektir.

İstihare Nasıl Yapılır

İstihare namazı menduptur. Namazın birinci rekatında Fatiha’dan sonra Kâfirun sûresi; ikinci rekatında Fâtiha’dan sonra İhlas suresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Sizden birinize bir iş hakkında tereddüt ve üzüntü çöktüğü zaman farz namazlarından başka olarak iki rekat namaz kılsın, sonra şöyle duada bulunsun:

Bir Şeyin Hayırlı mı Hayırsız mı Olduğunu Rüyada Görebilmek İçin Okunacak İstihare Duası
Bir Şeyin Hayırlı mı Hayırsız mı Olduğunu Rüyada Görebilmek İçin Okunacak İstihare Duası

Okunuşu: Allâhümme innî estehîrüke bi-‘ılmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlike’l-‘azîm. Fe-inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente ‘allâmü’l-ğuyûb. Allahümme in künte ta’lemu enne hâze’l-emre hayrun lî fî dînî ve me’îşetî ve ‘âkıbeti emrî fe yessirhü lî. Sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta’lemü enne hâze’l-emre şerrun lî fî dînî ve me’îşetî ve ‘âkıbeti emrî, fa’srifhü ‘annî vasrifnî ‘anhü vakdir liye’l-hayra haysü kâne. Sümme ardınî bihî.”

Anlamı: Ey Allah’ım! Senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden kudret istiyorum ve senin sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum; çünkü sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen bilinmeyenleri bilirsin.Allah’ım! Senin ezelî ilminde, yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim ve dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur.

0nu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezelî ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında -erken veya geç olmasında- şerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdîr et, sonra beni ona râzı kıl.” ((Tirmizî, Salât, 349; Buharî, De’avât, 48;))