İştar’ın Gizemli Tarihi: Mezopotamya’dan Roma’ya

4
0
(0)

İştar’ın gizemli tarihi, Mezopotamya’dan Roma’ya uzanan bir yolculukla anlatılıyor. Aşk, savaş ve bereket tanrıçası İştar’ın özellikleri, sembolleri, hikayeleri ve etkisi.

İştar, antik Mezopotamya’nın en önemli ve etkili tanrıçalarından biridir. Aşk, savaş ve bereketle ilişkilendirilen bu tanrıça, hem insanları hem de tanrıları büyüleyen bir güce sahiptir. İştar’ın tarihi ve mitolojisi, pek çok kültür ve uygarlık tarafından paylaşılmış ve etkilenmiştir.

Bu makalede, İştar’ın gizemli tarihini, Mezopotamya’dan Roma’ya uzanan bir yolculukla keşfedeceğiz. İştar kimdir? Kökenleri nelerdir? Sembolleri ve anlamları nelerdir? Tapınma merkezleri ve ritüelleri nelerdir? Aşk maceraları ve savaş stratejileri nelerdir? Bereket kaynağı nedir? Mitolojik hikayeleri nelerdir? Etkisi ve mirası nedir? Bu soruların cevaplarını ararken, İştar’ın gizemli tarihine ışık tutacağız.

İştar Kimdir? Aşk, Savaş ve Bereket Tanrıçasının Özellikleri

İştar’ın Gizemli Tarihi: Mezopotamya’dan Roma’ya
İştar’ın Gizemli Tarihi: Mezopotamya’dan Roma’ya

İştar, antik Mezopotamya’nın en güçlü ve çekici tanrıçalarından biridir. Aşk, savaş ve bereketle ilişkilendirilen bu tanrıça, hem insanları hem de tanrıları etkisi altına alabilen bir güce sahiptir. İştar’ın tarihi ve mitolojisi, pek çok kültür ve uygarlık tarafından paylaşılmış ve etkilenmiştir. Bu yazıda, İştar’ın kim olduğunu ve özelliklerini inceleyeceğiz.

İştar’ın kökeni Sümer tanrıçası İnanna’ya dayanır. İnanna, Uruk kentinin koruyucu tanrıçası ve Venüs gezegeninin temsilcisidir. İnanna’nın ikiz kardeşi Utu/Şamash güneş tanrısı, babası Nanna/Sin ay tanrısıdır. İnanna’nın eşi ise çoban tanrı Dumuzid’dir. İnanna, aşk, güzellik, seks, savaş, adalet ve siyasi güçle ilişkilendirilir. İnanna’nın en belirgin sembolleri sekiz köşeli yıldız, aslan, rozet ve güvercindir.

İnanna’nın Akadlar tarafından benimsenmesiyle İştar adını alır. İştar’ın adı yıldız anlamına gelir. İştar da Venüs gezegenini temsil eder. İştar’ın eşi Dumuzid de Tammuz olarak anılır. İştar’ın yardımcısı ise Ninşubur’dur. İştar da aynı şekilde aşk, savaş ve bereketle ilişkilendirilir. İştar’ın sembolleri de İnanna ile aynıdır.

İştar, Mezopotamya’da pek çok tapınma merkezine sahiptir. En önemli tapınma merkezi Uruk’taki Eanna Tapınağı’dır. Diğer önemli tapınma merkezleri arasında Babil’deki Etemenanki Zigguratı, Ninova’daki E-meslam Tapınağı ve Asur’daki E-ana Tapınağı sayılabilir. İştar’a tapınanlar ona kurbanlar sunarlar. Kurbanlar arasında hayvanlar, yiyecekler, içecekler ve mücevherler bulunur.

İştar’ın aşk maceraları pek çok mitolojik hikayeye konu olmuştur. En ünlü hikayelerden biri Gilgameş Destanı’dır. Bu destanda İştar, kahraman Gilgameş’e aşık olur ancak Gilgameş onu reddeder. Bunun üzerine İştar öfkelenir ve babası Anu’dan Gök Boğası’nı göndermesini ister. Anu bunu kabul eder ancak Gilgameş ve arkadaşı Enkidu Gök Boğası’nı öldürürler.

Başka bir ünlü hikaye ise İnanna’nın Cennetten İnişi’dir. Bu hikayede İnanna/İştar yeraltı dünyasının kraliçesi olan ablası Ereşkigal’i ziyaret etmek ister. Ancak yeraltına inerken yedi kapıdan geçmesi gerekir ve her kapıda bir parça giysisini veya mücevherini bırakması gerekir. Böylece İnanna/İştar yeraltına tamamen çıplak ve savunmasız bir şekilde girer. Ereşkigal onu görür görmez öfkeyle bakar ve onu ölüme mahkum eder. İnanna/İştar bir direğe asılır ve orada üç gün üç gece kalır.

Bu sırada Ninşubur onun yokluğunu fark eder ve onu kurtarmak için yardım ister. Enki ona iki küçük yaratık verir ve onları yeraltına gönderir. Yaratıklar Ereşkigal’i teselli ederler ve ondan İnanna/İştar’ın cesedini isterler. Ereşkigal bunu kabul eder ve yaratıklar İnanna/İştar’ı diriltirler.

Ancak yeraltından çıkabilmesi için yerine bir başkasını bırakması gerekir. İnanna/İştar yerüstüne çıkarken yanında yedi korkunç yaratık vardır. İlk olarak kardeşi Utu/Şamash’i görür ancak onu bırakmak istemez. Sonra babası Nanna/Sin’i görür ancak onu da bırakmak istemez. Son olarak eşi Dumuzid/Tammuz’u görür ancak onun kendisine yas tutmadığını fark eder.

Bunun üzerine onu yeraltına göndermeye karar verir. Ancak Dumuzid’in kız kardeşi Geştinanna onun yerine gitmek ister. En sonunda bir anlaşma yapılır ve Dumuzid ile Geştinanna yılın yarısını yeraltında yarısını yerüstünde geçireceklerdir.

Bu hikaye, İnanna/İştar’ın savaş tanrıçası olarak da rolünü gösterir. Çünkü yeraltından çıkışı Mezopotamya’da yeni bir yılın başlangıcı olarak kutlanır ve bu kutlamalar savaşçıların hazırlanmasıyla ilişkilendirilir. Ayrıca bu hikaye, İnanna/İştar’ın bereket tanrıçası olarak da rolünü gösterir. Çünkü Dumuzid’in yeraltına inmesi ve çıkması bitkilerin ölümü ve dirilişiyle ilişkilendirilir.

İştar’ın mitolojik hikayeleri, diğer kültürlerdeki tanrıçalarla da benzerlikler gösterir. Örneğin, Yunan mitolojisinde aşk ve savaş tanrıçası Afrodit, Roma mitolojisinde Venüs, Kenan mitolojisinde Astarte, Huri mitolojisinde Šauška, Elam mitolojisinde Pinikir ile karşılaştırılabilir.

İştar’ın etkisi ve mirası günümüzde de devam etmektedir. İştar’ın sembolü olan sekiz köşeli yıldız, pek çok bayrakta kullanılmıştır. Örneğin, Irak bayrağındaki sekiz köşeli yıldız İştar’ın sembolüdür. Ayrıca İştar’ın adı pek çok eserde geçmiştir. Örneğin, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un Kara Kitap romanında İştar’ın Cennetten İnişi hikayesi anlatılır.

İştar, antik Mezopotamya’nın en önemli tanrıçalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Aşk, savaş ve bereketle ilişkilendirilen bu tanrıça, hem insanları hem de tanrıları etkilemiştir. İştar’ın tarihi ve mitolojisi, pek çok kültür ve uygarlık tarafından paylaşılmış ve etkilenmiştir.

İştar’ın Kökenleri: Sümer Tanrıçası İnanna’dan Nasıl Doğdu?

İnanna, Sümer mitolojisinde aşk, güzellik, seks, savaş, adalet ve siyasi güçle ilişkilendirilen bir tanrıçadır. İnanna’nın adı “kadınların efendisi” anlamına gelir. İnanna’nın ana tapınma merkezi Uruk kentindeki Eanna Tapınağı’dır. Eanna “cennetin evi” anlamına gelir. İnanna aynı zamanda Venüs gezegeninin temsilcisidir.

İnanna’nın ebeveynleri ve kardeşleri hakkında farklı gelenekler vardır. Uruk geleneğine göre İnanna’nın babası gökyüzü tanrısı An’dır. Anu olarak da bilinen An, Sümer panteonunun başındadır. İnanna’nın annesi ise bilinmemektedir. İsin geleneğine göre ise İnanna’nın babası ay tanrısı Nanna’dır. Nanna’nın adı “ay ışığı” anlamına gelir. İnanna’nın annesi ise Nanna’nın eşi olan Ningal’dir. Ningal “büyük bayan” anlamına gelir. Diğer geleneklere göre ise İnanna’nın babası rüzgar tanrısı Enlil veya bilgelik tanrısı Enki’dir.

İnanna’nın en önemli kardeşi ise güneş tanrısı Utu’dur. Utu aynı zamanda Şamash olarak da bilinir. Utu ile İnanna ikiz kardeştirler. Utu adaletin ve dürüstlüğün sembolüdür. Utu ile İnanna arasında yakın bir bağ vardır. Utu, İnanna’ya pek çok macerasında yardım eder. Örneğin, Utu, İnanna’ya yeraltından çıkmasını sağlar.

İnanna’nın diğer bir kardeşi ise yeraltı dünyasının kraliçesi Ereşkigal’dir. Ereşkigal’in adı “büyük yeraltının efendisi” anlamına gelir. Ereşkigal ile İnanna arasında rekabet vardır. Ereşkigal, İnanna’yı yeraltına davet eder ancak onu öldürür. Ereşkigal’in eşi ise ölüm tanrısı Nergal’dir.

İnanna’nın eşi ise çoban tanrısı Dumuzid’dir. Dumuzid aynı zamanda Tammuz olarak da bilinir. Dumuzid’in adı “sadık oğul” anlamına gelir. Dumuzid ile İnanna arasında tutkulu bir aşk vardır. Dumuzid aynı zamanda bitkilerin ölümü ve dirilişiyle ilişkilendirilir.

İnanna’nın Akadlar tarafından benimsenmesiyle İştar adını alır. İştar’ın adı yıldız anlamına gelir. İştar da Venüs gezegenini temsil eder. İştar’ın eşi Dumuzid de Tammuz olarak anılır. İştar’ın yardımcısı ise Ninşubur’dur. İştar da aynı şekilde aşk, savaş ve bereketle ilişkilendirilir. İştar’ın sembolleri de İnanna ile aynıdır.

İştar’ın Sembolleri ve Anlamları: Yıldız, Aslan, Gül ve Daha Fazlası

ştar’ın sembolleri ve anlamları, onun karakterini ve gücünü yansıtır. Bu yazıda, İştar’ın sembollerini ve anlamlarını inceleyeceğiz.

İştar’ın en belirgin sembolü sekiz köşeli yıldızdır. Bu sembol, İştar’ın Venüs gezegeniyle ilişkisini gösterir. Venüs gezegeni, sabah ve akşam yıldızı olarak bilinir. İştar da sabah ve akşam yıldızının tanrıçası olarak kabul edilir. Sekiz köşeli yıldız, İştar’ın cennetin kraliçesi olduğunu da simgeler.

İştar’ın bir diğer sembolü aslandır. Aslan, İştar’ın savaş tanrıçası olarak rolünü gösterir. Aslan, güç, cesaret ve kraliyetin sembolüdür. İştar, aslanlarla birlikte tasvir edilir veya aslanlara binebilir. İştar’ın tapınaklarında aslan heykelleri bulunur.

İştar’ın bir başka sembolü güldür. Gül, İştar’ın aşk tanrıçası olarak rolünü gösterir. Gül, güzellik, tutku ve romantizmin sembolüdür. İştar’a adanan güller kırmızı renktedir. Kırmızı renk, aynı zamanda kan ve savaşı da simgeler.

İştar’ın bir diğer sembolü rozettir. Rozet, İştar’ın bereket tanrıçası olarak rolünü gösterir. Rozet, doğurganlık, büyüme ve yenilenmenin sembolüdür. Rozet aynı zamanda bir çiçek veya bir yıldız gibi de görülebilir.

İştar’ın son sembolü güvercindir. Güvercin, İştar’ın barış tanrıçası olarak rolünü gösterir. Güvercin, sevgi, sadakat ve uyumun sembolüdür. Güvercin aynı zamanda bir haberci veya bir ruh gibi de görülebilir.

İştar’ın Tapınma Merkezleri ve Ritüelleri: Uruk, Babil, Ninova ve Diğerleri

İştar’ın ana tapınma merkezi Uruk’taki Eanna Tapınağı’dır. Eanna “cennetin evi” anlamına gelir. İştar buranın koruyucu tanrıçası olarak kabul edilir. Eanna Tapınağı, Sümerlerden Akadlara, Babil’lilerden Asurlulara kadar pek çok uygarlık tarafından saygı duyulan bir yerdir. Eanna Tapınağı’nda İştar’a kurbanlar sunulur. Kurbanlar arasında hayvanlar, yiyecekler, içecekler ve mücevherler bulunur. Eanna Tapınağı’nda ayrıca İştar’ın kutsal fahişeleri olarak bilinen kadınlar da hizmet eder. Bu kadınlar, İştar’ın aşk tanrıçası olarak rolünü temsil eder. Bu kadınlarla birlikte olan erkekler, İştar’ın bereketini kazanır.

İştar’ın bir diğer önemli tapınma merkezi Babil’deki Etemenanki Zigguratı’dır. Etemenanki “cennetin temeli” anlamına gelir. Bu ziggurat, Babil’in en büyük ve en görkemli yapısıdır. Zigguratın tepesinde İştar’ın kutsal odası bulunur. Burada İştar’a özel törenler yapılır. Bu törenlerden biri de Yeni Yıl Töreni’dir. Bu törende Babil kralı, İştar’la sembolik olarak evlenir. Bu evlilik, Babil’in refahını ve gücünü sağlar.

İştar’ın bir başka önemli tapınma merkezi Ninova’daki E-meslam Tapınağı’dır. E-meslam “korkunç ev” anlamına gelir. Bu tapınak, Asur’un başkenti Ninova’nın en eski yapısıdır. Burada İştar’ın savaş tanrıçası olarak rolü vurgulanır. Burada İştar’a savaştan önce veya sonra kurbanlar sunulur. Kurbanlar arasında düşmanların kanları, başları ve organları da bulunur.

İştar’ın bir diğer önemli tapınma merkezi Asur’daki E-ana Tapınağı’dır. E-ana “cennetin evi” anlamına gelir. Bu tapınak, Asur’un en eski kentlerinden biri olan Aššur’un merkezinde yer alır. Burada İştar’ın bereket tanrıçası olarak rolü vurgulanır. Burada İştar’a hasat zamanında kurbanlar sunulur. Kurbanlar arasında tahıl, meyve ve sebze de bulunur.

İştar’ın Aşk Maceraları: Dumuzid, Gilgameş, Tammuz ve Diğerleri

İştar’ın en meşhur aşk macerası, çoban tanrı Dumuzid ile olan ilişkisidir. Dumuzid, bitkilerin ve hayvanların tanrısı olarak bilinir ve İştar’ın hem kocası hem de kardeşi kabul edilir. Bu aşk, doğanın canlılığını ve bereketini simgeler. Ancak İştar, yeraltına gitmesi gerektiğinde geri dönebilmek için yerine birini bırakmak zorunda kalır ve seçimi Dumuzid olur. Dumuzid, her yılın altı ayı yeraltına iner ve doğa onunla birlikte ölür. Dumuzid geri döndüğünde ise doğa yeniden canlanır. Bu hikaye, mevsimlerin değişimini ve bitkilerin ölümü ve yeniden doğuşunu anlatır.

İştar’ın bir diğer ünlü aşk macerası, Uruk kentinin kralı Gilgameş ile olan ilgisidir. İştar, güçlü ve yakışıklı Gilgameş’e aşık olur ve onunla evlenmek ister. Ancak Gilgameş, İştar’ın önceki sevgililerinin kötü sonlarından dolayı reddeder. İştar, bu duruma kızar ve babası Anu’dan Gök Boğası’nı göndermesini ister. Ancak Gilgameş ve arkadaşı Enkidu, Gök Boğası’nı öldürürler. Bu hikaye, İştar’ın hem cazibeli hem de tehlikeli bir tanrıça olduğunu vurgular.

İştar’ın bir başka ünlü aşk macerası, Tammuz ile olan ilişkisidir. Tammuz, Dumuzid’in daha sonraki dönemlerde aldığı isimdir ve o da bitkilerin ve hayvanların tanrısıdır. Tammuz adı, Temmuz ayına verilmiştir çünkü Tammuz, Temmuz ayında yeraltına iner ve doğa kurur. Tammuz’un adına yas tutan kadınlar vardır ve onlar Tammuz’un geri dönmesi için dua ederler. Bu hikaye, Tammuz’un sevilen ve yas tutulan bir tanrı olduğunu gösterir.

İştar’ın Bereket Kaynağı: Kadınların Gücü ve Özgürlüğü

İştar’ın bereket kaynağı, kadınların doğurganlığı ve bitkilerin verimliliğiydi. İştar, kadınların taptığı bir tanrıça olarak onlara hayat veren yağmuru yağdırıyor, onları koruyor ve kolluyordu. İştar, kadınların özgürce seçebildiği bir tanrıça olarak onlara aşkın ve cinselliğin tadını çıkarmayı öğretiyor, onları baskılardan ve şiddetten uzak tutuyordu. İştar, kadınların güçlü olduğu bir tanrıça olarak onlara savaşta zafer kazandırıyor, onları adaletli ve eşit bir toplumda yaşatıyordu.

İştar’ın bereket kaynağı, kadınların gücü ve özgürlüğü sayesinde Mezopotamya’nın en büyük uygarlıklarını ortaya çıkardı. Asur ve Babil krallıkları İştar’ın tapınaklarını inşa ederek ona saygı gösterdiler. İştar da onlara karşı cömert davrandı.

İştar’ın Mitolojik Hikayeleri: Cennetten İnişi, Yedi Kapı ve Diğerleri

İştar’ın mitolojik hikayeleri, onun cennetten inişi, yedi kapı ve diğerleri gibi çeşitli maceralarını anlatır. Bu hikayeler, İştar’ın karakterini, gücünü ve zayıflıklarını ortaya koyar. Aynı zamanda Mezopotamya kültürüne, inançlarına ve değerlerine de ışık tutar.

İştar’ın en ünlü mitolojik hikayesi, onun yeraltı dünyasına inişi ve oradan geri dönüşüdür. Bu hikayeye göre İştar, yeraltı dünyasının kraliçesi olan ablası Ereşkigal’in topraklarını fethetmeye çalışır. Ancak yeraltı dünyasının yedi kapısından geçerken her seferinde bir parçasını bırakmak zorunda kalır. Sonunda çırılçıplak ve güçsüz bir halde Ereşkigal’in karşısına çıkar. Ereşkigal onu öldürür ve cesedini bir duvara asar.

İştar’ın yeraltına inmesiyle dünya dengesizleşir. Bitkiler solmaya, hayvanlar ürememeye başlar. İnsanlar da aşksız ve mutsuz olur. İştar’ın yardımcısı Ninshubur ise onu kurtarmak için harekete geçer. Enki’den yardım ister ve ondan iki kurtarıcı yaratmasını sağlar. Bu kurtarıcılar yeraltına inerler ve Ereşkigal’i kandırarak İştar’ın cesedini alırlar. Sonra onu canlandırarak yedi kapıdan geçirirler. Her kapıda İştar bir parçasını geri alır ve eski haline döner.

İştar’ın mitolojik hikayeleri arasında başka maceraları da vardır. Örneğin bir hikayede Enki’nin meylerini çalarak Uruk’a kaçar. Bir başka hikayede ise ağaçtan bir taht yapmak isterken bir iblis tarafından engellenir. Bir diğer hikayede ise kocası Dumuzi’nin ölümünü yas tutar ve onu yeraltından geri getirmeye çalışır.

İştar’ın mitolojik hikayeleri, onun hem kadın hem tanrıça olarak yaşadığı çelişkileri gösterir. Hem aşığa hem savaşçıya hem de anneye bürünür. Hem merhametli hem acımasız olabilir. Hem ölüme hem de yaşama sahiptir. Bu yönleriyle İştar, Mezopotamya’nın en ilginç ve etkileyici tanrıçasıdır.

İştar’ın Etkisi: Diğer Kültürlerdeki Karşılıkları ve Benzerlikleri

İştar’ın etkisi, sadece Mezopotamya ile sınırlı kalmadı. Diğer kültürlerde de ona benzer veya ondan esinlenen tanrıçalar ortaya çıktı. Bu tanrıçalar, İştar’ın bazı özelliklerini, sembollerini veya hikayelerini paylaşıyorlardı. Bazıları ise İştar’ın adını farklı şekillerde kullanıyorlardı.

Örneğin Kenan kültüründe Astarte adlı bir tanrıça vardı. Astarte, İştar’ın adının Kenan versiyonuydu. Astarte de aşk, cinsellik ve savaşla ilişkilendiriliyordu. Astarte de Venüs gezegeniyle özdeşleştiriliyordu. Astarte de sekiz köşeli yıldız ve aslan gibi sembollere sahipti.

Örneğin Huri kültüründe Šauška adlı bir tanrıça vardı. Šauška, İštar’ın Huri versiyonuydu. Šauška da aşk, cinsellik ve savaşla ilişkilendiriliyordu. Šauška da Venüs gezegeniyle özdeşleştiriliyordu. Šauška da sekiz köşeli yıldız ve aslan gibi sembollere sahipti.

Örneğin Elam kültüründe Pinikir adlı bir tanrıça vardı. Pinikir, İnanna’nın Elam versiyonuydu. Pinikir de aşk, cinsellik ve savaşla ilişkilendiriliyordu. Pinikir de Venüs gezegeniyle özdeşleştiriliyordu. Pinikir de sekiz köşeli yıldız ve aslan gibi sembollere sahipti.

Örneğin Yunan kültüründe Afrodit ve Athena adlı iki tanrıça vardı. Afrodit ve Athena, İnanna/İštar’ın farklı yönlerini temsil ediyorlardı. Afrodit, aşk ve cinselliğin tanrıçasıydı. Athena ise savaş ve adaletin tanrıçasıydı. Afrodit de Venüs gezegeniyle özdeşleştiriliyordu. Athena da sekiz köşeli yıldız ve aslan gibi sembollere sahipti.

İştar’ın etkisi, diğer kültürlerdeki karşılıkları ve benzerlikleriyle görülebilir. İştar, Mezopotamya’nın en büyük mirasıdır. İştar, kadınların gücünü ve özgürlüğünü simgeler.

İştar’ın Mirası: Günümüzdeki Yansımaları ve Anıları

İştar’ın mirası, günümüzde de çeşitli yansımaları ve anılarıyla yaşamaya devam ediyor. İştar’ın adı, adını ondan alan birçok yerde, kişide ve kurumda hâlâ kullanılıyor. İştar’ın sembolleri, sanat eserlerinde, bayraklarda ve armalarda hâlâ görülebiliyor. İştar’ın hikayeleri, edebiyat, müzik ve sinemada hâlâ ilham kaynağı oluyor.

Örneğin Irak Krallığı’nın arması (1959 yılına kadar), İştar’ın sembollerini içeriyordu. Armanın solunda İştar’ın sekiz köşeli yıldızı, sağında ise Güneş tanrısı Şamaş’ın yıldızı yer alıyordu. Bu semboller, Mezopotamya’nın eski uygarlıklarını temsil ediyordu.

Örneğin “İnanna’nın Ağıtları” adlı şiir kitabı, İnanna/İştar’ın mitolojik hikayelerinden esinlenmiştir. Şair Nazik Al-Malaika, bu kitapta İnanna/İştar’ın kocası Dumuzi’nin ölümünü yas tutan ağıtlarını yeniden yorumlamıştır. Şiirlerde hem antik hem de modern unsurlar bulunmaktadır.

İştar’ın mirası, günümüzdeki yansımaları ve anılarıyla görülebilir. İştar, Mezopotamya’nın en büyük mirasıdır. İştar, kadınların gücünü ve özgürlüğünü simgeler.

Paranormal Haber * Wikipedia / Mezopotamya Mitolojisi

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin