İnsanları Tesir Altına Almak İçin Dua

İnsanlardan uzak bir yerde kırk gün biner defa okuyan insanlar arasında sevilen biri durumuna gelir. Herkesi tesir altına alır.

El Kuddüs Esması

İnsanları Tesir Altına Alan Biri Olmak İçin - El Kuddüs Esması
İnsanları Tesir Altına Alan Biri Olmak İçin – El Kuddüs Esması

Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifi “Nefsi emmarenin kirlettiği nefis ve kalpleri temizleyen.” anlamına sahiptir.

Nefsi Emmareden Kurtulmak İçin

Bu mübarek ismi şerifi kendinden geçinceye kadar zikredenler nefsi emmarenin elinden yakayı kurtarır, kötü ahlaklardan kurtulur, ahlakı hamide sahibi olurlar.

Manevi Hastalıklardan Kurtulmak İçin

Bu mübarek esmayı günde yüz defa okumayı adet edinenler, kalbin manevî hastalıklarından kurtulur.

Vesveseden Kurtulmak İçin

Bu mübarek ismi şerife devam eden kul, şeytanın pisliklerinden ve vesveselerinden Allah‘ın izni ile kurtulurlar. Bütün azalarını temizlemiş olurlar. İnsanlar arasında saygın duruma gelirler.

İnsanları Tesir Altına Almak İçin

İnsanlardan uzak bir yerde kırk gün biner defa okuyanın kalbi dağınıklıktan kurtulur. İnsanlar arasında sevilen bir duruma gelirler. Herkesi tesiri altına alırlar.

Keşfet
1 Comment