Skip to content

İngilizlerin Yamyam Fare Taktiği

İngiliz gemiciler bir adet fareyi, yamyamlaştırmak için canlı olarak yakalayıp boş bir tenekeye koyarlar ve günlerce aç bırakırlarmış.

Halk arasında duyulmamış ama genelde eski gemicilerin çoğunun iyi bildiği bir hikayedir… Eskiden gemilerde fareleri yok etmek için İngiliz gemilerinde uygulanan bir yöntemdir. İngiliz gemiciler bir adet fareyi canlı olarak yakalayıp boş bir tenekeye koyarlar ve günlerce aç bırakırlarmış.

Sonra bir gün yakaladıkları çok daha küçük bir fareyi bu günlerde aç bırakılan farenin yanına koyarlarmış. Günlerce aç kalmış olan fare yeni koyulan fareyi yermiş. Sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha… derken yamyam bir fare elde ederlermiş. Bu fare artık iyice de semirmiş ve kuvvetlenmiş olurmuş.

Sonra bu fareyi geminin içine salarlarmış. Artık ellerinde; ortada tebdil kıyafet gezen, güçlü kuvvetli bir yamyam fareleri vardır. Bu yamyam fare rahatlıkla diğer farelerin yanına sokulur ve yakaladığını yer. Böylece gemi farelerden temizlenirmiş. Aynı taktiğin; mucitleri tarafından; ulusları içeriden yok etmek maksadıyla günümüzde hala kullanılmakta olduğu söyleniyor… Siz dersiniz?

Ana Sayfa