Browsing category

Rüya Tabirleri

Rüyada Ashabı Kiram Görmek

Rüyada Ashabı Kiram’ı görmek, muhabbete, kardeşliğe, yardım ve hayırhahlığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine işaret eder.

Rüyada Abı Hayat Görmek

Rüyada Ab-ı Hayat yani hayat suyu görmek ne demektir, ne anlama gelir, neye işaret eder?.. Abı Hayat yani ölümsüzlük veren suyu içtiğini görmek, hasta ise şifa bulmaya, değilse, hayatı müddetinçe ağır bir hastalığa uğramayacağına işaret eder..

Rüyada Abluka – Kuşatma Görmek

Rüyada abluka, kuşatma görmek ne anlama gelir, neye işaret eder?.. Rüyada abluka yani kuşatma, muhasara görmek, korkulu bir haber ile tabir edilir. Kendi oturduğu meskenin düşmanlar tarafından muhasara edildiğini görmek, hiç beklenmeyen bir yerden yârdım ve para elde edeceğine işaret eder..

Rüyada Abide – Anıt Görmek

Rüyada abide, anıt görmek ne anlama gelir, neye işaret eder… Rüyada abide yani anıt görmek doğu tarafına doğru bir yolculuğa işarettir. Ancak anıtın neyle veya kimle ilgili olduğu da rüyanın tabirine etki eder. Anıtın temsil ettiği özel ve belirgin bir olay söz konusuysa tabir de bu yönde bir gelişme olacağı şeklinde yapılır.

Rüyada Abdesthane – Tuvalet Görmek Ne Anlama Gelir

Abdesthanenin görülmesi, hazineye ve içerisine mal konulan eve ve zenginliğe işaret eder. Rüyada küçük abdest yaptığını yani işediğini görmek, keder ve üzüntülerin gideceğine alâmettir. Bu kimse nisaba sahip ise malının zekâtını vermek kendisine nasip olur.

Rüyada Abdest Bozmak Ne Anlama Gelir

Rüyada abdest bozmak: Ne anlama gelir, neye işaret eder. Beladan, sıkıntıdan, kederden kurtulmaya işaret eder.  Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, üzüntülerin gideceğine alamettir. Zengin ise malının zekâtını verir. Bir kimse rüyada kendisinden kuru bir şey çıkmakla abdestinin bozulduğunu görse, sıhhat ve afiyeti için malını harcayacağına işaret eder.. Kişinin rüyada abdest yaptığı yeri bilmemesi, malını boş […]

Rüyada Abdest Almak Ne Anlama Gelir

Rüyada Abdest Almak: Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor müşküllerin halline işaret eder. Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur. Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır. İmam Nablusî buyuruyor ki: […]

Rüyada Aba Görmek

Rüyada aba görmek ne anlama gelir, neye işaret eder? Rüyada aba görmek, yolculuğa işaret eder. Üzerine bir aba giymiş olduğunu görmek, rızka, ferah kazanca ve saadete işaret eder. Yine bir aba giymiş olduğunu görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ile tabir edilir.

Rüya Tabirleri Sözlüğü – A

Rüyada Allah’ı Görmek Rivayet edilir ki mezhep imamlarından Ahmed bin Hanbel (r.a.) Allah’ı rüyada görmüş ve ona bir soru sormuş “Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?” Ona Rabbinden şu ferman erişmiş “Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır.” “Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?” “Anlayarak ve anlamayarak.” Bu rivayete göre rüyada Allah’ı […]

İstihare Duası ve Çeşitleri

İstihare bir işe girişmeden önce o işin hakkımızda hayırlı olup olmayacağını anlamak için uyguladığımız bir yöntemdir. Daha çok rüya yoluyla bilgi alma şekli bilinmekle birlikte, uyanıkken yapılabilen çeşitleri de vardır.

Rüyada Tavuk Görmek

Rüyada tavuk görmek, rüyada tavuk avladığını görmek, rüyada tavuk kestiğini görmek, rüyada tavuğun yumurtladığını görmek, rüyada bir tavuğun ezan okuduğunu görmek, rüyada bir sürü tavuğunun olduğunu görmek, rüyada tavukçu görmek, ne demektir, ne anlama gelir, neye işaret eder? Rüyada Tavuk Görmek Rüyada tavuk görmek, güzelliği yanında ahmaklığı ile de tanınan bir kadına delalet eder. Cafer-i […]

Rüyada Kan Görmek

Rüyada kan görmek, rüyada burnundan kan aktığını görmek, rüyada cilt ve deriden kan aktığını görmek, rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, rüyada kandan bir çukur görmek, rüyada hayız kanı görmek, rüyada kan içtiğini görmek, rüyada kendi damarını kestiğini görmek, ne anlama gelir, neye işaret eder? Kan Rüyası Kan rüyası, haram mal ile tâbir olunur. Danyal (a.s.) […]

Rüyada Ağlamak

Rüyada ağlamak, rüyada bağırarak ağlamak, rüyada gözlerinden yaş aktığının görülmesi, rüyada gözlerinden yaş akmadan ağlamak, rüyada gözlerinden kan aktığını görmek, rüyada ölünün arkasından ağlamak… ne anlama gelir, neye işarettir?.. Bir kimsenin rüyasında kendisini sessizce ağlarken görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulması ile tabir edilir.  Gözlerinden Kan Aktığını Görmek Rüyasında bağırarak ağladığını görmesi; bulunduğu yerin […]

Rüyada Araba Görmek

Rüyada araba kullanmak, rüyada arabaya binmek, rüyada arabadan inmek, ne anlama gelir, neye işaret eder… Rüyada herhangi bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire işarettir. Rüyada arabaya bindiğini görmek, büyük bir mevkiye erişmeye delâlet eder. Arabadan inmek bunun zıddı ile tâbir olunur. Arabaya binmek hayırlı bir evlâda da işarettir. Yine rüyada arabaya bindiğini […]

Rüyada Uçmak Ne Anlama Gelir Neye İşarettir

Rüyada uçmak; uçtuğunu görmek, damdan dama uçmak, bir dağın tepesine uçmak, uçarken düşmek, kuşlarla beraber uçtuğunu görmek, kanatsız uçtuğunu görmek, kanatlarının olduğunu görmek, gökte kaybolduğunu görmek, ne anlama gelir, neye işaret eder?.. Rüyada Uçtuğunu Görmek İbn-i Sîrîn (r.a.) demiştir ki: Rüyada kanadı ve tüyleri olmadığı halde uçtuğunu görmek, bir halden diğer bir hale intikal etmeye […]

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek, kedi öldürmek, rüyada kedi ile kavga etmek, rüyada kedi ısırması, rüyada kedi tırmalaması, rüyada kedi sattığını görmek, rüyada vahşi kedi görmek, rüyada dişi kedi görmek, rüyada kedi olduğunu görmek, rüyada kedi yemek ne anlama gelir, neye işarettir Kedi rüyası hizmetçi ile tâbir olunur. Bazı kere de kedi görmek şu şekilde tâbir edilir: […]

Rüyada At Görmek

Rüyada at görmek murada nailiyet ile tâbir olunur. Ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir. Danyal (a.s.) demiştir ki:vRüyada at görmek, izz ü şeref ve devlete delâlet eder. Kirmani de demiştir ki: Rüyada eğeri ve gemi […]

Rüyada Allah’ı Görmek

Rüyada Allah’ı Görmek Mümkün müdür Rivayet edilir ki: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır: Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah’ını, Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir. Sahabiler: Ey Allah’ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü? Buyurdular ki: Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ’dır! Rüyada Allah’la Konuştuğunu […]

Gerçeğe Dönen Rüya

Normalde rüyalarımı gerçeklerle karıştırmam. Ancak bu rüya öyle gerçekçiydi ki onu gerçek bir olay gibi hatırlamış ve günlerce gerçek zannetmiştim Ansızın Gelen Telefon Bir gün anneme bir telefon geldi. Ardından annem şaşkına dönmüş bir vaziyette “Nasıl olur, Allah rahmet eylesin, ne zaman oldu?” Tarzı şeyler söylemeye başladı. Telefon görüşmesinden sonra anneme merakla sordum “Ne oldu […]

İslami Rüya Tabirleri

İslamda rüya tabiri nasıl yapılır, rüyalar kaç çeşittir. Rüyaları herkes yorumlayabilir mi?  Peygamber Efendimiz, bir hadîs-i şerîflerinde rüyalar hakkında şöyle buyurmuşlardır: “Rüya üç kısımdır: Birincisi sâlih rüya olup Allah’tan bir müjdedir; ikincisi şeytanın verdiği korku, (vesvese) ve hüzündür; üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdir. Kim rüyasında hoşlanmadığı bir şey görürse, onu başkalarına anlatmasın; hemen […]