Browsing category

İnanışlar

Farklı Kültürlerde Şeytan

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlerde Şeytan: Eski Mısır’da, Eski İran ve Zerdüştlük’te, Hristiyanlık ve Musevilik’te, Kuran ve İslam’a Göre, Satanizme Göre…

Ölüm Alametleri

Hayatın son durağı olan ölüm, geride kalanlara acı ve keder veren bir son olduğu kadar, insanı korkutan, çaresiz kılan ve sırrına erilmesi güç bir olaydır. Ölüm eninde sonunda gelecek, bir gün hepimizi alıp götürecektir. Zaman zaman bu korkunun baskısı altında tedirgin olan halk düşüncesi, çoğu kez çevresinde olup biten bazı hadiseleri, bazı eşyaların duruş şekillerini, rüyalarındaki bazı […]

Ölünün Arkasından Yapılanlar

Mezar kazılıp da cenaze henüz gelmemiş olusa mezarın için cin ve şeytan girmesin  diye kazma ve kürek, çaprazlama şekilde mezarın üstüne konur. Ölünün eline çuvaldız konur…

Yeni Gelin Evi Adetleri – İlk Adım

Yeni Gelin Adetleri • Anadolu halk inanışları ve adetlerinde; gelinin, yeni evinin düzenine, ekonomisine, çalışma temposuna uyması, muhtemel bazı kötü alışkanlıklarını terketmesi, eve uğur ve bereket getirmesi, yumuşak huylu olması, baba evini özlememesi için yapılan pek çok uygulama vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır: Gelin yeni evine gelince önüne urgan konur. Eve ilk adımını atacağı yere koyun potu […]

Çocukları Nazardan Korumak İçin

Kem gözlü olduğu düşünülen biri gördükten sonra çocuk yıkanır.
Çocuk kasten kirli gezdirilir. (Benzer şekilde Hindistan’ın bazı bölgelerinde nazar değmesin diye çocuğun yüzü altı aydan önce yıkanmaz.)

Doğacak Çocuğun Güzel Olması İçin

Aya bakan gebe kadının çocuğu ay gibi olur. Bağırsak ve koç yumurtası yiyen gebe kadının çocuğunun penisi ve yumurtalıkları büyük olur. Bir hayvana bakan yüklü kadının çocuğu o hayvana benzer…

Doğacak Çocuğun Kız mı Erkek mi Olacağını Anlama

Pişmiş yumurta ortadan ikiye ayrılır. Çukur olursa kız, dolgun olursa erkek doğar. Saç üstünde şap eritilir. Şapın şekli sivri olursa, doğacak çocuk oğlan, yuvarlak olursa kızdır. Tandıra hamur vurulur; ekmek siğrerse  yani sertleşirse doğacak çocuk erkek, yarılırsa kız olur.

Kısırlıktan Kurtulma Yolları

Anadolu halk inançlarında çocuk isteyip de bir türlü çocuk sahibi olamayan kadın ve erkeklerin, kısırlıktan kurtulmak amacıyla uyguladığı birbirinden ilginç yöntem ve uygulamalar…

Ölüm Alametleri

Açık ağızlı makas, o evden ölü çıkarır. Rüyasında kazan görenin evinden ölü çıkar. Leylek çaput getirirse ölüm çok olur. Bir evin damında baykuş öterse o evden ölü çıkar. Ölü yıkandığında altındaki yıkama tahtası oynarsa başka birisi daha ölür.