back to homepage

İnanışlar

Şamanizm İnancında Ölüm Ritüelleri 0

Şamanizm’de ölülere karşı duyulan korku; ölülerin dönüştükleri yeni varoluş biçimini kabul etmemesi inancına dayanır. Şamanist inanca göre; ölen kişi, öldüğünü kabul etmek istemez.

Read More

Farklı Kültürlerde Şeytan 0

Şeytan Nedir, Farklı Kültürlerde Şeytan: Eski Mısır’da, Eski İran ve Zerdüştlük’te, Hristiyanlık ve Musevilik’te, Kuran ve İslam’a Göre, Satanizme Göre…

Read More

Ölüm Alametleri 0

Hayatın son durağı olan ölüm, geride kalanlara acı ve keder veren bir son olduğu kadar, insanı korkutan, çaresiz kılan ve sırrına erilmesi güç bir olaydır. Ölüm eninde sonunda gelecek, bir gün

Read More

Ölünün Arkasından Yapılanlar 0

Mezar kazılıp da cenaze henüz gelmemiş olusa mezarın için cin ve şeytan girmesin  diye kazma ve kürek, çaprazlama şekilde mezarın üstüne konur. Ölünün eline çuvaldız konur…

Read More

Yeni Gelin Evi Adetleri – İlk Adım 0

Yeni Gelin Adetleri • Anadolu halk inanışları ve adetlerinde; gelinin, yeni evinin düzenine, ekonomisine, çalışma temposuna uyması, muhtemel bazı kötü alışkanlıklarını terketmesi, eve uğur ve bereket getirmesi, yumuşak huylu olması, baba

Read More

Çocukları Nazardan Korumak İçin 0

Kem gözlü olduğu düşünülen biri gördükten sonra çocuk yıkanır.
Çocuk kasten kirli gezdirilir. (Benzer şekilde Hindistan’ın bazı bölgelerinde nazar değmesin diye çocuğun yüzü altı aydan önce yıkanmaz.)

Read More

Aşure Günü Meydana Gelen Büyük Olaylar 0

Aşure Günü yani Muharrem’in 10’unda meydana geldiği rivayet edilen büyük ve önemli olayların başlıcaları

Read More

Doğacak Çocuğun Güzel Olması İçin 0

Aya bakan gebe kadının çocuğu ay gibi olur. Bağırsak ve koç yumurtası yiyen gebe kadının çocuğunun penisi ve yumurtalıkları büyük olur. Bir hayvana bakan yüklü kadının çocuğu o hayvana benzer…

Read More

Ölüme Yorulan Rüyalar 1

Ölmüş birinin rüya göreni çağırması ya da bir yerlere götürmesi ölüme yorumlanır. Rüyada kuru odun yüklü bir devenin evine çöktüğünü gören kimsenin evinden biri ölür.

Read More

Doğacak Çocuğun Kız mı Erkek mi Olacağını Anlama 0

Pişmiş yumurta ortadan ikiye ayrılır. Çukur olursa kız, dolgun olursa erkek doğar. Saç üstünde şap eritilir. Şapın şekli sivri olursa, doğacak çocuk oğlan, yuvarlak olursa kızdır. Tandıra hamur vurulur; ekmek siğrerse  yani sertleşirse doğacak çocuk erkek, yarılırsa kız olur.

Read More

Kısırlıktan Kurtulma Yolları 0

Anadolu halk inançlarında çocuk isteyip de bir türlü çocuk sahibi olamayan kadın ve erkeklerin, kısırlıktan kurtulmak amacıyla uyguladığı birbirinden ilginç yöntem ve uygulamalar…

Read More

Köpeğiniz Öleceğinizi Haber Vermeye Çalışıyor Olabilir 0

İçinde hasta bulunan bir eve karşı uzun uzun uluyan köpek, o kimsenin öleceğini bildiriyor diye yorumlanır.  Eğer bir köpek yavrusu başını bir evin kapısına dayayarak sık sık yatarssa, o yıl evden bir kişi ölecektir.

Read More

Ölüm Alametleri 0

Açık ağızlı makas, o evden ölü çıkarır. Rüyasında kazan görenin evinden ölü çıkar. Leylek çaput getirirse ölüm çok olur. Bir evin damında baykuş öterse o evden ölü çıkar. Ölü yıkandığında altındaki yıkama tahtası oynarsa başka birisi daha ölür.

Read More

Erkeğin Cinsel Gücünü Bağlama ve Erkekliğin Bağlanmasını Önleme 2

Erkeğin cinsel gücünü bağlamak yani yok etmek ve cinsel ilişki kurabilmesine engel olmak için gerçekleştirilen uygulamalar, erkeğin cinselliğinin bağlanmasını önlemek için bilhassa nikah öncesi ve sırasında alınan tedbirler ve bağlanan erkekliği çözmek ve eski haline getirmek için başvurulan yöntemler… 

Read More

Lohusaların Can Düşmanı Alkarısı ve Albasması Nedir Nasıl Korunulur? 2

Alkarısı Nedir  Lohusa kadınlara “albastı” veya “al basması” olarak tabir edilen şekilde musallat olduğu rivayet edilen, cin türünden, kötücül, dişi varlığa verilen isimdir. Albastı kısaca; Albıs olarak da isimlendirilen Alkarısı’nın neden

Read More