Düşmana Karşı Okunacak Dualar 0

Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunabilecek tesirli dualar. Arapça yazılışları ve Türkçe anlamları…

Read More

Karınca Duası Nedir 0

Karınca Duası’nın içeriği, Esma-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir.

Read More

Duaların Kabul Olduğu Tesirli Vakitler 0

Duaların Kabul Olduğu Tesirli Vakitler: Bazı ay, gün ve gecelerde yapılan duaların kabul olacağı ile ilgili hadisler mevcuttur. Buna göre; duaların kabul olacağı zamanları şöyle sıralayabiliriz…

Read More

Salatı Münciye – Tuncina Duası ve Faziletleri 0

Salat-ı Münciye / Salatı Tuncina duasının Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı. Bu dua halk arasında içerisinde geçen “tüncina” kelimesinden dolayı Salatı Tüncina olarak da bilinmektedir.

Read More

Cinlerden Korunmak İçin Dua 2

Cinlerden nasıl korunulur? Cinlerden korunmak için hangi dua okunmalıdır? Kuran’da geçen cinlerden korunmak ve kurtulmak için okunacak duaların Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Read More

Fatiha Suresi’nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları 0

Fatiha Suresi’nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları, Fatiha Suresinin Hadimi İle İrtibat Kurmak İçin Dua, Rızık İçin Fatiha Suresi, Muhabbet İçin Fatiha Suresi, Herhangi Bir Dilek veya Hacetin Kabulü İçin Fatiha Duası, Dilek – Hacet İçin Fatiha Duası, Her Türlü Rızık Refah Huzur İkbal Mutluluk Zenginlik ve Mülke Nail Olmak İçin Fatiha Duası

Read More

Kuran’daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü 1

Kaf ayetlerini her gün aşağıda yazılan şekilde 50 defa okuyan kimseler, her ne mevkide olursa olsun düşmanlarını hor ve zelil ve mağlup ederler.

Read More

En Tesirli Dilek – Hacet Duaları 2

Kız isteyeme giderken reddedilmemek için, hapisten kurtulmak için, zalimin şerrinden emin olmak için, düşmanı uzaklaştırmak için alacağını tahsil için vb. birçok konuda; denenmiş, tecrübe edilmiş muhtelif tesirli dilek hacet duaları.

Read More

Ayetel Kürsi Duası; Bilinmeyen Faydaları ve Sırları 2

Ayetel Kürsi her Müslümanın bildiği bir sure. Ancak surenin hiç bilinmeyen faydaları, sırları ve bunların açılması için dualarının da olduğunu biliyor musunuz?

Read More

Rukye Nedir 0

Rukye, dua ile tedavi etmek demektir. İslâm akîdesi açısından rukye, içerisinde şirke düşürücü ve tevekkül inancına aykırı bir durum olmadığı müddetçe caiz görülmüştür. Rukyenin, daha sonra bazı âyetleri ve duaları

Read More

Cuma Günü Duaların Kabul Olduğu Saat 0

Müminlerin bayramı olan Cuma günü, günlerin en iyisi ve en şereflisidir. Bu günde yapılan duaların ve kılınan namazların müminler için ayrı bir önemi vardır. Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber

Read More

Define Bulmak İçin 0

Define bulmak için: Herkesten uzak tenha bir ortamda, üç gün, uyku zamanları hariç olmak üzere oruç ve riyazetle aşağıda yazılı olan ve ayetleri okuyan ve…

Read More

Her Türlü Yara İyileşmesi İçin Dua 1

Bu iki ayet-i kerime ruhani hastalıklarda, her çeşit korku, evham, hayalet görme ve benzeri hastalıklarda çok faydalı ve tesirlidir. Ancak bu yazılanlar demek değildir ki maddI tedavi terk edilsin…

Read More

Büyü Nasıl Bozulur & Büyü Bozma Duası 1

Büyü Nasıl Bozulur & Büyü Bozma Duası:  İki çile yorgan ipliği alıp çözdükten sonra birisine 101, diğerine de 101 adet çözülür ilmek yapılır. Sonra…

Read More

Salatı Tefriciye (4444) Faziletleri 0

Dünyanın müslümanların yaşamakta hemen her yerinde bilinen Salatı Tefriciye’nin tesiri iki tarafı da kesen son derece keskin
bir kılıç gibidir.  Meşru ve haklı olan her yerde etkisi çabuk zuhur eder.  

Read More

Hasbünallahü ve Ni’mel Vekil – Fazileti 1

İşi gücü bağlı olan, geçim darlığı çeken, haksızlığa, zulme uğrayan, zalim ve kötü insanların gadrine uğramış olan, maddi ve manevi sıkıntı ve dertleri olan bir kimse bu ayet-i kerimeye günde en az 450 kere okumaya devam ederse Allah’ın inayetiyle kısa zamanda korktuklarından emin olup, umduklarına kavuşur.

Read More

Ya Latif Esmasının Fazileti ve Sırları 0

Pek çok kişi tarafından denenip, olumlu sonuç alındığı dile getirilen meşhur dualardan birisi de 16641 kere “Yâ Latif (Latıyf)” ism-i şerifini okumaktır. Bu esma-i şerif hangi murad için olursa olsun okunabilir. Ancak biz burada dört türlü dua hakkında bilgi vereceğiz.

Read More

Yunus Aleyhisselam’ın Duası 1

… Bu ayet-i kerimeyi vird edinen, giderken gelirken, yatarken, gezerken, her nerede olursa olsun okuyan kimse en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi, manevi her türlü sıkıntıdan kurtulur…

Read More

Yasin Suresi’nin Sırları 0

Dinen meşru sayılan herhangi bir arzu ve muradı olan kimse, bu maksatla 3 veya 7 gün, yatsıdan sonra veya fecir zamanında 41 kere Yasin suresi okur veya okutursa…

Read More

Besmele ‘nin Sırları 3

Besmele İsm-i Azam’dır
Besmele -i Şerif hakkında bir şeyler yazmak lazım gelse denizler mürekkep, ağaçlar da kalem olsa bunlar biter ve devamlı surette tekrar olunsalar bunlar da biter fakat Besmele-i Şerife’nin sonsuz, hudutsuz manaları bitmez ve tükenmez.

Read More

Ruhsal Tedavi Duası 3

Ruhsal Tedavi Duası, Tıbbi Olmayan Delilik İçin Okunacak Dua, Cin Çarpan Kişiye Okunacak Dua, Cinler Tarafından Çarpılan Dili Tutulan Ağzı Yüzü Eğrilen Kimseler İçin Dua

Read More

Her Derde Deva Tesirli Dualar 4

Peygamber Efendimizin “ölümden  başka her derde şifadır” dediği  tesirli  duaların, toplu şekilde Arapça yazılışları ve Türkçe okunuşları…

Read More

Borçtan Kurtulmak İçin Dua 2

Aşağıdaki duayı okuyanın borç sıkıntısından kurtulacağı, borcunu kolayca ödemesi için Allah tarafından yeni kapıların açılmasına vesile olacağı rivayet edilir.

Read More

Şerrinden Korkulan Kişi İçin Okunacak Dua 3

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (R.A.) Hazretlerinin anlattığına göre, Peygamberimiz (s.a.v.) kötülüğünden korktuğu bir kimse ile karşılaştığı zaman şöyle dua ederdi…

Read More

Bela ve Musibetlerden Kurtulmak İçin Dua 1

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdular ki: “Korku ve kederden kurtulmak isteyen kimse şu duayı okusun” Okunuşu “Yâ hayyü yâ kayyûm birahmetike esteğıysü.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sıkıntı anında şöyle dua ederlerdi: Okunuşu

Read More

Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin Dua 2

Koruma ve Yardım İçin Dua, Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin Dua, Her Şeye Yeten Dua. Her kim aşağıdaki ayeti kerimeyi akşamleyin üç kez okur ise, sabah oluncaya kadar ona bela

Read More

Borçtan Kurtulma Duası 2

Bir kimsenin dağlar kadar borcu olsa, aşağıdaki duayı okumaya devam ettiği takdirde Allah o kişiye borcunu kolayca ödemesine vesile olacak hayırlı kapılar açar. Bu duanın okunmasını Peygamber Efendimiz tavsiye
buyurmuştur…

Read More

Hafızayı Güçlendirmek Unutkanlıktan Kurtulmak İçin Okunacak Dua 0

Hafızayı güçlendirmek, unutkanlıktan kurtulmak için de bilimin öngördüğü zihnî egzersizleri ve benzeri faaliyetleri yaptığı gibi, Allah’a dua etmekten de geri durmaz.

Read More

Sevdiğin Kişinin de Seni Sevmesi İçin Bağlama Duası 3

Aşağıda yazılı olan azîmet cumartesi sabahı güneş
doğmadan önce safranla yazılır. Tâlip olan, arzu ettiği kişinin
sevgisi niyetine sağ pazusuna takarsa niyet eylediği kişi,
derin bir sevgi ve heyecanla kendisine bağlanır.

Read More

Nazara Karşı Okunacak Dualar 0

Nazar ve göz değmesine karşı hangi dualar okunmalıdır? Nazara karşı okunacak dualar neler? Nazara karşı hangi ayet ve sureler okunmalıdır? Nazar ve göz değmesine karşı okunacak duaların Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı…

Read More

Hastalara Şifa Veren Dualar 5

Peygamber Efendimiz’in hastalara ve ağrısı olanlara karşı okuduğu şifa veren dualar…

Read More

Eşini Kendine Bağlamak ve Aile Saadeti İçin Dua 6

Eşler arasındaki geçimsizliği düzeltmek bozulmuş olan
yuvanın saadetini temin etmek veya her hangi bir tesir altında zevcini veya zevcesini terk eden, sevmeyen, kaçan çiftlerin birleşmesi için dua, kocayı kendine bağlamak için dua, eşini kendine bağlamak için dua, bağlama duası, bağlama büyüsü…

Read More