back to homepage

Dini & Tarihi Hikayeler

Peygamberi Ağlatan Sahabi 0

Kısa süre içerisinden Peygamber Efendimiz’in en sevgili sahabilerinden biri haline gelen Sa’d bin Eslem’in (r.a.) kısa, hüzünlü ama sonu saadetle biten hidayet hikayesi…

Read More

Kıssadan Hisse: Aslıhu Neslihu 0

Aslıhu neslihu yani aslı (kökeni) ne ise kendisi de odur, sözünün dayandırıldığı ibretli, biraz da nükteli bir kıssadan hisse…

Read More

Hz. Ömer’den Hz. Ali’ye Üç Soru 0

Ashâb-ı kiram hazretleri (r.a.), bilmedikleri konuları Hazreti Ali’den (r.a.) öğrenirlerdi. İbn-i Ömer (r.a.) Hazreti Ömer (r.a.) ve Hazreti Ali (r.a.) arasında geçen şu hadiseyi rivayet etmişlerdir…

Read More

Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı 1

Ömrün Yarısı Ömrün Tamamı: Hz. Mevlânâ, insanın ebedî saâdeti için lüzûmlu olan mârifetullâh ilmini elde etmenin ehemmiyetini ve buna bîgâne kalanların hazin âkıbetini aşağıdaki hikâyede ne güzel ifade etmektedir.

Read More

Öz Torununu Yiyen Vezir – İran 0

İran – M.Ö. 600’lü yıllarda, İran’daki Med devleti, tarihte eşine pek rastlanmayan korkunç bir entrika ve ardından gelen intikama sahne oldu…

Read More

Sultan Abdülhamid Evliya mıydı?! 1

“Oğlum, sen imanlı insansın, sakın Abdülhamid Han’ın aleyhinde konuşma. O büyük bir evliya idi.” dedi. Ben buna kızarak karşılık verdim: “Kim demiş velî diye. Osmanlı’yı bu hale getiren o değil mi? Ben öyle iddialara kulak asmam. Herkes bir şey söylüyor, kimi velî diye rivayet ediyor, kimi de hain diye…”

Read More

HZ. Süleyman’ın Zorlu İmtihanı 1

… İsrâîloğulları, “Süleymân daha çocuk sayılır. Aramızda ondan daha üstün ve büyük kimseler var!” dediler. Bunun üzerine Hz. Dâvûd (a.s.) ind-i ilâhîden gelen emir mûcibince âlimlerin huzûrunda bir imtihân gerçekleştirdi…

Read More

İsmi Azam Duası Sırrı 3

Vaktiyle İsmi Azam’ı öğrenmeye hevesli bir derviş, otuz küsür sene bir şeyhe hizmet etmiş. Otuz sene hemen her gün bu isteğini şeyhine arz etmek, ondan bu sırrı öğrenmek ister fakat bir türlü cesaret edip soramazmış.

Read More

Türk Hacıdan İbretlik Medine Hatırası 0

Emin Saraç Hocaefendi, Medine-i Münevvere eşrafından olan Abdülkadir Bekli’den, oranın Mahkeme-i Şer’iyye Sicilleri’ne de geçen, ibret ve hikmet dolu bir hadiseyi anlatır.

Read More

Peygamber Efendimizin Bizzat Anlattığı Hikaye 2

Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca, yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya, mağaranın ağzını kapattı…

Read More

Azrail’den Kaçan Adamın Hikayesi 1

Azrail (a.s.), Hz. Süleyman (as) ile dosttu. Bir gün Azrail (a.s.) Hz. Süleyman’ı amcasının oğlunun yanında iken (a.s.) ziyarete geldi. Hz. Süleyman (a.s.) dedi ki: “Azrail (a.s.) bana geldi. Yanımdaki

Read More