Connect with us

Tesirli Dualar

Acısız Bir Ölüm İçin Dua

Günde yüz defa: ‘Es-Selâmü aleyke eyyüben nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh’ diye Efendimiz’e selam getiren, ölümün acı hararetini tatmaz.

Es Selam: Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifinin anlamı “Kullarını günah kirlerinden arındırıp selâmete ulaştıran”dır. Bu mübarek isim, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenab-ı Hakk’ı zikrederler. Bu velilerin adedi 360’dır. Allah Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir.

İnsanların Hilelerinden Korunmak İçin: Bu mübarek isim cin ve insan şeytanlarının vesveselerinden ve hilelerinden insanı salim kılar. Selim bir kalb ile Allah’ın huzuruna çıkmasını sağlar.

Hastalara Şifa: Eceli gelmeyen hasta üzerine (121) defa okumak şifa bulmasına vesile olur.

Acısız Bir Ölüm İçin: Günde yüz defa: ‘Es-Selâmü aleyke eyyüben nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh’ diye Efendimiz’e selam getiren, ölümün acı hararetini tatmaz. İşleri kolayca halledilir, zorluklarla karşılaşmaz.

Duaların Kabulü İçin: Duaların kabul olunması için (360) defa okunmalıdır. Hasta üzerine 161 defa okunursa hasta şifa bulur defa okuyan matlubuna nâil olur.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.