Connect with us

Tesirli Dualar

Akıl ve Zihnin Gelişmesi İçin Dua

Bu mübarek ismi şerifi şems saatinde 210 adet okuyan kişi hasmını yener, aklı ve zihni gelişme gösterir…

Bu mübarek ismi şerifi şems saatinde 210 adet okuyan kişi hasmını yener, aklı ve zihni gelişme gösterir…

El Bari: Allah Teala’nın bu mübarek ismi şerifinin anlamı “Her şeyi değişik biçim ve surette yaratan.”dır. Adedi 210, saati Şems’tir.

Akıl ve Zihnin Gelişmesi İçin: Şems saatinde 210 adet okuyan hasmını yener, aklı ve zihni gelişir.

Zor İşlerde Başarı İçin: Bu ismi vird edinenler ağır işleri yapmaya muvaffak olur.

Misal Alemini Görmek İçin: Bu ismi şerifi düzenli olarak okumaya devam edenin alemi misalle arasındaki perdeler kalkar.

Doktorlukta Başarı İçin: Yedi gün ara vermeden yüzer defa okuyanlar hastalıklarından şifa bulurlar. Doktor ise tedavi ettiği hastalar şifa bulur.

Kronik Hastalıkların Tedavisi İçin: Uzun müddet hastalığı devam edenler bu mübarek zikre devam ederlerse şifa bulurlar. Okuyamayanlar yazarak üzerlerinde taşımalıdır.

Sıkıntıların Sevince Dönmesi İçin: Bu mübarek ismi şerifi vird edinenlerin sıkıntı ve kederlerini Allah Teala ferah ve sevince çevirir. Bütün alem onu kutlar.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.