Connect with us

Tesirli Dualar

Unutkanlıktan Kurtulma Duası

Cuma günü cuma namazından sonra Cenab-ı Hakk’ın bu mübarek ismi şerifini yüz defa okumak, kalp gafletini ve unutkanlığı izale eder.

Cuma günü cuma namazından sonra Cenab-ı Hakk’ın bu mübarek ismi şerifini yüz defa okumak, kalp gafletini ve unutkanlığı izale eder.

Er Rahman: Allah, öyle merhamet sahibidir ki Cemali’nin tecellisi ile her zerre mesrur olmuştur. Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Yerdekilere merhamet ediniz ki semadakiler de size merhamet etsin. Merhamet etmeyene merhamet edilmez.’

Kaplerin Yumuşaması İçin: Bu mübarek ismi düzenli olarak okuyanların taşlaşmış kalpleri
yumuşar, merhamet hissinin zevkini hareketlerinde hissetmeye başlar.

Hacetin Gerçekleşmesi İçin: Hızır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur diye rivayet edilir: ‘Kim Cuma günü ikindi namazından sonra akşam namazına kadar ‘Yâ Allah, Yâ Allah’ diye samimi bir kalp ile zikre devam edip Allah’tan hacetini istese Allah Teala ona hacetini ihsan buyurur.

Unutkanlıktan Kurtulmak İçin: Cuma günü cuma namazından sonra Cenab-ı Hakk’ın bu mübarek ismi şerifini yüz defa okumak, kalp gafletini ve unutkanlığı izale eder. Kalbi nurlandırır.

İnsanların Kötülüklerinden Korunmak İçin: İki yüz doksan defa ‘Yâ Rahmân’ diye safi bir kalp ile zikredenin dileği gerçekleşir. Zalim kimselerden de korunur.

Nimetlerin Yağmur Gibi Yağması İçin: Farz namazlarından sonra yüzer defa okumak, Allah’ın rızasının kazanılmasına ve nimetlerin yağmur gibi yağmasına vesile olur

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz