Connect with us

Tesirli Dualar

Peygamberimizin Namazdan Sonra Okuduğu Dualar

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz namazdan sonra nasıl dua ederdi? Peygamberimizin (s.a.v.) namazdan sonra okuduğu dualar.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz namazdan sonra nasıl dua ederdi? Peygamberimizin (s.a.v.) namazdan sonra okuduğu dualar.

Peygamberimizin Namazdan Sonra Okuduğu Dua

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve:

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça:

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 1
Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 1

Okunuşu: «Bismillahillezî lâ ilâhe ğayruhû, er-rahmâni’r-rahim. Allahümme ezhib anni’l-hemme ve’l-hazen.»

Anlamı: “Kendisinden başka ilâh bulunmayan Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!” derlerdi. (Heysemî, X, 144)

“Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra on defa:

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 2
Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 2

Okunuşu: «Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.»

Anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şerîki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir” deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır” buyururlardı. (Bkz. Müslim, Zikr, 30)

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz