Connect with us

Tesirli Dualar

Hz. Ali’ye Özel Olarak Öğretilen Dualar

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Hz. Ali’ye (r.a) öğrettiği ve okunmasını tavsiye ettiği dualar, Arapçaları, anlamları…

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Hazret-i Ali Efendimiz’e öğrettiği dualar…

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Hz. Ali’ye (r.a) öğrettiği ve okunmasını tavsiye ettiği dualar, Arapçaları, anlamları…

Peygamberimizin Hz. Ali’ye Öğrettiği Dualar

Sıkıntıya Düştüğünde Okunacak Dua
Hz. Ali -radıyallâhu anh- şöyle der: “Rasûlullah Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler:

Peygamberimizin Hz Ali'ye Öğrettiği Dua
Peygamberimizin Hz Ali’ye Öğrettiği Dua

«Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».” (Ahmed, I, 91, 92, 94)

Bineğe Binince Okunan Dua

Ali bin Rebîa şöyle anlatır: Bir gün Hz. Ali’ye binmesi için bir binek getirildi. Hz. Ali -radıyallâhu anh- ayağını eğere koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine yerleşince de:

Bineğe - Arababaya Binince Okunacak Dua

“Allah’a hamd olsun! «Bunu bizim hizmetimize veren (Rabbimizi) tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz» (Zuhruf, 13-14.)” dedi.

Sonra üç defa “Elhamdülillâh”, üç defa “Allâhu Ekber” dedikten sonra şu duayı yaptı:

“Allah’ım, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim, senden başka ilâh yoktur, ancak sen varsın! Ben (günahlar işleyerek) kendime zulmettim, beni mağfiret eyle!”

Hz. Ali -radıyallâhu anh- bunları söyledikten sonra tebessüm etti. Ben:

“‒Niçin tebessüm ettiniz ey Mü’minlerin Emîri?!” diye sordum. Şöyle cevap verdi:

“‒Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i gördüm, şu yaptıklarımı aynen yaptıktan sonra tebessüm etmişlerdi:

«‒Niçin tebessüm ettiniz ey Allah’ın Rasûlü?» diye sordum. Şöyle buyurdular:

«‒Rabbimiz, “Allah’ım, beni mağfiret eyle!” diyen kulundan çok hoşlanır ve: “Kulum, günahları benden başka kimsenin affedemeyeceğini bildi” buyurur».” (Ahmed, I, 97, 115)

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

Mükâtep bir köle (Hürriyetine kavuşmak için efendisiyle belli bir miktar üzere anlaşan köle.) Hz. Ali’ye gelerek:

“–Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et!” demişti. O da:

“–Peygamber Efendimiz’in bana öğrettiği duâyı ben de sana öğreteyim mi? Buna devâm ettiğin takdirde, üzerinde Sebir Dağı kadar borç olsa bile Allah Teâlâ onu ödemene yardım eder” dedi ve şu duâyı okudu:

Borçtan kurtulmak için dua

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153)

Hidayet ve Dürüstlük için Dua

Hz. Ali -radıyallâhu anh- şöyle demiştir: “Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bana:

Hazreti Ali Dua 2

«“Allah’ım! Beni hidâyete erdir ve her işini doğru yapan dürüst kullarından eyle!” de» buyurdu.” (Müslim, Zikir 78; Ebû Dâvûd, Hâtem 4)

Yâ Hayyu Yâ Kayyûm
Hz. Ali -radıyallâhu anh- anlatıyor:

“Bedir Harbi başlayınca bir müddet savaştım. Sonra Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ne yapıyor diye bakmak için hızla yanına vardım. Bir de baktım ki, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- secdeye kapanmış, durmadan:

Allahın yardımı ve fetih için dua

«Yâ Hayyu yâ Kayyûm, Yâ Hayyu yâ Kayyûm: Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım!» diye niyâzda bulunuyor, bundan başka bir şey söylemiyorlardı.

Oradan ayrıldım, biraz daha savaştım ve tekrar geldim. Yine secde hâlinde aynı şekilde Allah’a yalvarıyorlardı. Savaşa tekrar döndüm. Bir müddet sonra tekrar geldiğimde Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- aynı şekilde duâ ediyorlardı. Nihâyet Allah Teâlâ ona yardım ve fetih kapılarını açtı.” (Heysemî, X, 147; İbn-i Sa‘d, II, 26; I, 223; Beyhakî, Delâil, III, 49; İbn-i Kesîr, Bidâye, III, 275-276.)

Sağlık ve İyileşme İçin Dua

Hz. Ali -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: “Şiddetli bir ağrımın olduğu bir zaman Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yanıma uğramışlardı. O esnâda ben: «Allah’ım, ecelim geldiyse rûhumu alarak beni rahatlat, gelmediyse bu sıkıntıyı benden kaldır. Eğer bu bir imtihan ise bana sabretme gücü ver!» diyordum.

Rasûlullah Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

«–Ne dedin?» buyurdular.

Ben de sözlerimi tekrarladım. Ayağıyla bana dokunarak tekrar:

«–Ne dedin?» buyurdular. Ben sözlerimi yine tekrarladım. Bu sefer Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

«Allah’ım, ona âfiyet ver (veya) şifâ ver» diye dua buyurdular.

O günden sonra o ağrıdan bir daha hiç şikâyetim olmadı.” (Ahmed, I, 83, 107)

Hazret-i Ali’den Dualar

Yağmur Duası

Yağmur duasına çıktığınızda:

  1. Allah’a hamd ediniz, O’nu lâyık olduğu üzere senâ ediniz!
  2. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salât ü selam getiriniz!
  3. Allah’tan mağfiret dileyiniz!

Çünkü yağmur duasına çıkmak istiğfardır, Allah’tan mağfiret dilemektir.” (Abdurrezzak, Musannef, III, 88)

Kulak ve Diş Ağrısı için Dua

Kim, işitmiş olduğu bir aksırık esnâsında:

Kulak ve diş ağrısı için dua
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.