Connect with us

Tesirli Dualar

Uyku Duaları

Uyku Duaları: Peygamberimizin uykudan kalkınca, uyku arasında uyandığında ve sabaha çıkınca okumasını tavsiye ettiği dualar.

Uyandıktan sonra okunacak dua var mıdır? Peygamberimizin uykudan kalkınca, uyku arasında uyandığında ve sabaha çıkınca okumasını tavsiye ettiği dualar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dilinden duayı eksik etmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gece-gündüz, sevinçliyken, kederliyken, evindeyken, minberdeyken, yolculuktayken, velhasıl her an ve her mekânda dua ederdi. Uykudan kalkınca da dua ederdi.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca şöyle derlerdi:

uyku duası 1

“Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır.” (Buhârî, Deavât, 8)

Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyurmuşlardır ki: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:

“Bana ruhumu geri veren, vücûdumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeye müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (Nevevî, el-Ezkâr, 21)

Uyku Arasında Uyanınca Okunacak Dua

Yine Buhârî’nin Ubâde bin Sâmit radıyallahu anh’tan rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “Kim uyku arasında uyandığında:

«Allah’tan başka ilâh yok, yalnız O vardır. Şerîki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsustur ve O, her şeye kâdirdir. Allah’a hamdeder, Allah’ı tesbîh ederim. Allah’tan başka ilâh yok ve Allah en büyüktür, Allah’a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur.» dedikten sonra; «Ey Rabbim beni mağfiret et» der veya duâ ederse icabet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur.” (Buhârî, Teheccüd, 21)

Uykudan Uyanınca Okunacak Dua

“Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi:

uyku duası 4

«Ölüleri dirilten Allah’ı tesbih ederim. O her şeye kâdirdir.» demesidir.” (Suyûtî, Camiu’s-sağir, no: 2173)

“Kim sabaha çıkınca:

uyku duası 5

«Ne iyinin ne kötünün aşıp geçemediği Allah’ın tam kelimelerine yarattığı, şekil verdiği ve meydana getirdiği herşeyin şerrinden sığınırım» derse ins ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akreb gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz u emân-ı ilâhîde kalır.” (Ali el-Müttakî, II, 165/3593)

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz