Connect with us

Tesirli Dualar

Peygamberimizin Namazda Sık Okuduğu Dualar

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazda sıkça okuduğu rivayet edilen dualardan bazıları…

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar

Ebu Hüreyre radıyallahu anh’dan rivayet olunduğuna göre, o bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine “Ya Rasulallah, namazda iftitah tekbiri ile Fatiha-i şerife arasında ne okursunuz?” diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ” Şöyle derim” buyurdular:

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 1

Okunuşu: «Allahümme bâid beynî ve beyne hatâyâyâ kemâ bâadte beyne’l-meşrıkı ve’l-mağribi. Allahümme nakkinî min hatâyâyâ kemâ yunakka’s-sevbu’l-ebyedu mine’d-denesi. Allahümme’ğsilnî min hatâyâyâ bi’s-selci ve’l-mâi ve’l-beredi.»

Anlamı: “Ya Rabb, benimle hatâlarımın arasını uzaklaştır, maşrıkla mağribin arasını uzaklaştırdığın gibi. Yâ Rabb! Beni hatâlardan temizle, beyaz bir elbisenin kirlerden temizlendiği gibi. Allah’ım! Hatâlarımı su ile, kar ile dolu ile yıka.” (Buhârî, Ezân, 89)

İftitah tekbirinden sonra me’sûr dualardan herhangi birisi okunabilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah Hazretleri’nin intihab ve iltizam ettikleri dua Sünen-i Tirmizi’de ve Sünen-i Darekutni’de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh’dan rivayet olunan malum:

Peygamberimizin Namazda Okuduğu Dualar 2

Okunuşu: «Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.»

Anlamı: “Allah’ım, seni hamdin ile tesbih ederim. Senin ismin yücedir, mübarektir. Şanın ve makamın yüce ve ulvidir. Senden başka ilah yoktur.” duasıdır. (Ebu Davud, Salat, 119-120)

Bir sonraki İmam-ı Şafi’nin tercih ettiği duanın okunması da müstehabdır. İmam-ı Şafi rahimehullah Hazretleri’nin intihab ve iltizam ettikleri dua, Sahih-i Müslim’de Hazret-i Ali kerremallahu vechen Hazretlerin’den mervi bulunan:

Enam Suresi 79. Ayet
Enam Suresi 79. Ayet

Okunuşu: «İnnî veccehtu vechiye lilleżî fetara-ssemâvâti vel-arda hanîfâ(en)(c) vemâ enâ mine-lmuşrikîn(e).»

Anlamı: “Muhakkak ki ben Hanif (hakka yönelmiş) olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var eden zata çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” duasıdır. (Enam Suresi, 79)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.