Connect with us

Tesirli Dualar

Melekut Aleminde “Kurtarıcı” Adıyla Bilinen Sure

Sure-i Maide, melekut aleminde “kurtarıcı” ismiyle çağrılır çünkü kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü azap meleklerinin elinden kurtarır.

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyurdular ki: “Erkeklerinize Maide suresini,
kadınlarınıza da Nur suresini öğretiniz.”

Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyurdular ki: “Kim, Maide suresini okursa Cenab-ı Hakk dünyada yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların adedince ona hasene yazar.”

Maide Suresi İlk Ayetleri
Maide Suresi İlk Ayetleri

Maide Suresinin Fazilet ve Sırları

 • Bu sure, Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem’e deve üzerinde iken nazil oldu. Bu
  surenin esrar ve azametinden dolayı deve bile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i
  yüklenmeye takat getiremedi ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem deveden indi.
 • Bu sureye melekut aleminde “kurtarıcı” denir. Kendisini okuyan kimseyi, kıyamet günü
  azap meleklerinin elinden kurtarır.
 • Her gün okumaya devam eden, kıyamet günü azaptan emin olur.
 • Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek sure yedi kere okunur.
 • Bu sure-i şerifi 40 kere okumak, rızkın artmasına vesiledir.
 • Bir kimseyi içki ve kumardan, zina etmekten, faiz yemekten ve benzeri kötü ahlaktan
  vazgeçirmek için, Cuma namazından sonra temiz bir tabağa safran mürekkebi ile
  surenin 90, 91 ve 92. ayetleri yazılır ve o tabağa su koyup içirilirse, Allah-u Teala’nın izniyle bu durumdan kurtulur.

Sure Hakkında Bilgi

120 ayettir. Medine’de inmiştir. İsmini, içinde “yemekli sofra” manasındaki اَلْمَائِدَةُ (maide) kelimesinin geçtiği 112. ayetten almaktadır. Esasında bu sure İslam nimetinin ikram edildiği ilâhi bir sofradır. Ayrıca bu sureye, birinci ayetinde akidlerin yerine getirilmesi emredildiği için “Ukûd”, okuyanları azap meleklerinin elinden kurtaracağı için اَلْمُنْقِذَةُ (Münkıze), ve dinî hükümler çeşitli ayetlere serpiştirildiği için اَلْمُبَعْثِرَةُ (Muba‘sire) adları da verilmiştir. Bu sure Hudeybiye anlaşmasından sonra, Hicret’in 6. senesinde veya 7. senesinin başlarında vahyolunmuştur. Mushaf tertibine göre 5, nüzûl sırasına göre 110. suredir.

Müslümanların dinî, içtimaî, iktisadî ve siyasî hayatlarını tanzim eden düzenlemelere yer verilir. Bu bağlamda akitlerin yerine getirilmesi, Allah’ın hacla ve bunun dışındaki hususlarla ilgili koymuş olduğu dinî nişânelere saygı duyulması, Kâbe’ye gelen hacılara karşı girişilecek her türlü müdahalenin yasaklanması sözkonusu edilir. Haram ve helâl olan yiyeceklerle alakalı kesin hükümler konur. Bu hususta İslâm’dan önce mevcut olan yanlış telakki ve uygulamalar kaldırılır. Ehl-i kitabın kestiklerini yeme ve iffetli hür kadınlarıyla evlenme izni verilir. Abdest, gusül ve teyemmümle ilgili hükümler; isyan, toplumun huzurunu bozma, hırsızlık ve kısası gerektiren hususlarla ilgili cezalar bildirilir. İçki içmek, kumar oynamak, putlara tapmak, fal oklarıyla iş yapmak tamamen yasaklanır. Yemin kefareti açıklanır ve şâhitlikle alakalı yeni hükümlere yer verilir.

Maide Suresi Oku

Daha Fazla: Tesirli Dualar

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz