Connect with us

Tesirli Dualar

Baş Ağrısı İçin Dua

Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua: Rad suresi 16. ayeti yedi kez okunduğunda Allah’ın izniyle her türlü baş ağrısının yok olduğu görülecektir.

Errahim ismi şerifini hurufu mukattaa şeklinde yani her harfi ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki şekilde yazılır:

Baş Ağrısı İçin Dua

Daha sonra buna şu harfler de ilave edilir:

Baş Ağrısı İçin Dua 2


Yukarıda zikredilmiş bulunan her iki gurup harf de yirmi bir adet yazılır. Bu kağıdı başı ağrıyan kimse üzerinde taşırsa biiznillâhi teâlâ o kimsedeki baş ağrısı zâil olur şeklinde rivayet edilmiştir.

Yine baş ağrısının gitmesi için, başı ağrıyan kimse elini başına koyarak: (Bismillâhillezî lâ yedurru merâsimihî şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm) diye yedi kere tekrar ederse Allah’ın izni ve keremi ile baş ağrısı geçer.

Baş Ağrısı İçin Rad Suresi 16. Ayet

Yine şiddetli baş ağrısına karşı, Ra’d suresinin on altıncı ayeti kerimesi en az yedi kez okunduğu takdirde Allahü Teala’nın inayeti ile her türlü baş ağrısının yok olduğu görülecektir.

Baş Ağrısı İçin Dua Rad Suresi Ayet 16

Okunuşu: Yukarıdaki ayeti kerimenin Türkçe olarak okunuşu şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbis semâvâti vel erdı kulillâhü kul efettehaztüm min dunihî evliyâe lâ yemlikune lienfüsihim nef’an velâ darran kul hel yeste viyel a’mâ velbesıyru em hel testeviyez zulümâtü ven nuru em cealu lillâhi şürekâe haleku kehalkıhî feteşâbehel halka aleyhim külillâhü hâliku külli şey’in ve hüvel vâhidül kahhâr.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz