Connect with us

Tesirli Dualar

Bunalımdan (Depresyon) Kurtulmak İçin Dua

Depresyon ve ruhi bunalımda olan bir yerde duramayan, evhamlı, vesveseli kimseler aşağıdaki duayı fırsat buldukça okumaya devam etmelidir.

Aşırı sıkıntı bunalım yahut “depresyon”da olan, bir yerde duramayan, her şeyden şüphelenen evhamlı, vesveseli kimseler aşağıdaki duayı fırsat buldukça okumaya devam etmelidir. Ayrıca yazıp üzerinde taşımaları da çok faydalıdır. Allah’ın izniyle her çeşit sıkıntı ve kederleri izâle eder.

Depresyon Duası 3
Depresyon Duası

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhiş şâfi hüvallah. Bismillâhil kâfi hüvallah. Bismillâhil muâfî hiivallah. Bismillâhillezî lâ yedurru mea ismihî şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

İnnâ fetahnâ leke ferhan mübînâ liyağfira lekellahü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekıymâ. Ve yensârekellahü nasran azîzâ. Ve hüvel kâhiru fevka ıbâdihî ve hüvel hakîmül habîr.

Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahu kavli ve neza’nâ mâ fi sudurihim min gıllin tecrî min tahtihimül enhâru ve kâlül hamdü lillâhillezî hedânâ lihâzâ vemâ künnâ linehtediye levlâ en hedânellahe lekad câet rusülü rabbinâ bil hakkı ve nudu en tilkümül cennete uristümuhâ bimâ küntüm ta’melune ve izâ raeyte sümme raeyte naîmen ve mülken kebîrâ.

Aliyehüm siyâbü sündüsin hudrin ve istebragin ve hulu esâvira min fiddatin ve sekâhüm rabbüküm şerâben tahuren. Allahümme işfi lihâzel merîdı min külli emrâdin vel ılel ve dayyigın vel evhâm bilutfike ve keremike ve inâyetike yâ erhamer râhımîn yâ rabbel âlemîn yâ mâliki yevmid dîn.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz